Akademik Personel | 26 Ekim 2020, Pazartesi

Bartın Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak

20 Ağustos 2019
Bartın Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak
       

Bartın Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak.

Bartın Üniversitesi çeşitli alanlarda 5 araştırma görevlisi alımı yapacak.

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

İLAN NOBİRİMBÖLÜMANABİLİM DALIKADRO
UNVANI
KADRO
DERECE
KADRO
ADEDİ
ALES
PUAN TÜRÜ
AÇIKLAMA
2019/011Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeAraştırma Görevlisi71Başvuracak adayların lisans mezuniyet alanları
dikkate alınacaktır.
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
2019/012Eğitim FakültesiEğitim BilimleriHayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin EğitimiAraştırma Görevlisi71Başvuracak adayların lisans mezuniyet alanları
dikkate alınacaktır.
Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi veya Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi alanında Tezli
Yüksek Lisans yapıyor olmak.
2019/013Fen FakültesiMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler BiyolojiAraştırma Görevlisi71SayısalMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans mezunu olmak. Moleküler Biyoloji alanında Tezli
Yüksek Lisans yapıyor olmak.
2019/014İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriHadisAraştırma Görevlisi71Sözel*İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olmak. Hadis Anabilim Dalında veya ilgili Enstitü Müdürlüklerince belgelendirilmesi kaydıyla Hadis alanında Tezli
Yüksek Lisans yapıyor olmak.
2019/015İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriKelam ve İtikadı İslam MezhepleriAraştırma Görevlisi71Sözel*İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olmak. Kelam ve İtikadı İslam Mezhepleri/Kelam ve İslam Mezhepleri Anabilim Dalında veya ilgili Enstitü Müdürlüklerince belgelendirilmesi kaydıyla Kelam ve İtikadı İslam Mezhepleri/Kelam ve İslam Mezhepleri alanında Tezli Yüksek
Lisans yapıyor olmak.

 

Bartın Üniversitesi araştırma görevlisi alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:
Öğretim Elemanı Alım İlanı / 2019-02
Üniversitemiz birimlerine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
– Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
– Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
– Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
– Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
– Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
4- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılır.

*İlandaki “AÇIKLAMA” kısmında yer alan bilgilere göre ilgili enstitü müdürlüklerinden temin edilecek belgelerin, güncel ve başvuru tarihleri içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
D.1. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler;
Araştırma Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.
1- Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Araştırma Görevlisi Başvuru Formu,
2- Özgeçmiş,
3- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,
4- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeler, mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)
6- Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.)
7- Lisansüstü (İlana göre yüksek lisans ve/veya doktora) Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu başvuru tarihi itibarıyla alınmış öğrenci belgeleri ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici öğrenci belgeleri, mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olmalıdır.)
8- Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,
9- Nüfus cüzdan fotokopisi,

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNİ DOLDURAN ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.
2- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (B) kısmında belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır.
İlgili birimlere veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
3- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
4- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerle başvuru yapmayan adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.
5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
6- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
7- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.