Akademik Personel | 29 Eylül 2020, Salı

Bartın Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

15 Haziran 2017
Bartın Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI 2017-1)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ile elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi (özgeçmiş, öğrenim belgelerini ve eserlerini içeren) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ile elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi (özgeçmiş, öğrenim belgelerini ve eserlerini içeren) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek özgeçmişini, 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi (özgeçmiş, öğrenim belgelerini ve eserlerini içeren) ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
 2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
 3. Müracaat eden adayların Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı oluşturulacak Komisyonlar tarafından incelenecektir. Bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilecektir.
 4. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
 5. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
 6. Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
 7. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
 8. Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 9. Adayların bütün yayın dosyalarında özgeçmiş ve yayın listesi ile öğrenim belgeleri bulunacaktır.
 10. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvurularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir.
 11. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yapılacak dil sınavının yeri, tarihi ve saati bilahare Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.
 12. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

 

BİRİM BÖLÜM A.B.D UNVAN DERECE ADET İLAN ŞARTI
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Klasik Arkeoloji Doçent 2 1 Klasik Arkeoloji alanında

doktora yapmış olmak.

Hellenistik Heykeltraşlık

alanında yayınları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Yrd. Doç 4 1 Lisans, Yüksek Lisans ve

Doktora eğitimini Sosyoloji

alanında yapmış olmak.

Kent ve Göç konularıyla

ilgili çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Profesör 1 1 Etik ve Duygu Felsefesi

alanlarında çalışmaları

olmak.

Edebiyat Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe Profesör 1 1 Siyaset Felsefesi ve

uygulamalı felsefe

alanlarında çalışmaları olmak

Edebiyat Fakültesi Tarih Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Doçent 2 1 Doçentlik unvanını Osmanlı

Kurumları ve Medeniyeti

alanında almış olmak. Klasik

dönem Osmanlı uleması

hakkında çalışmalar

yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Kimya Eğitimi alanında

Doçentliğini almış olmak.

Motivasyon konusunda

çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Yrd. Doç. 3 1 Fen Bilgisi Eğitimi alanında

doktora yapmış olmak. Fen

eğitiminde sürdürülebilirlik

konusunda çalışma yapmış

olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Eğitim Programları ve

Öğretim alanında doçentliğini

almış olmak. Düşünme ve

düşünme türleri konularında

çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eği. Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 2 1 Sosyal Bilgiler Eğitimi

alanında doçentliğini almış

olmak.

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doçent 2 1 Temel Eğitim (İlkokuma

yazma ve Türkçe eğitimi)

alanında doçentliğini almış

olmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 2 1 Eğitim Psikolojisi alanında

doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi Yrd. Doç 4 1 Bilgisayar ve Öğretim

Teknolojileri Eğitimi alanında

doktora yapmış olmak.

Robotik öğretim

uygulamalarında çalışma

yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Yrd. Doç 4 1 İlgili alanda Doktora yapmış

olmak. Okuma becerisi

alanında çalışma yapmış

olmak.

Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Yrd. Doç 4 1 İlgili alanda Doktora yapmış

olmak. Yazma becerisi

alanında çalışma

yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat İktisat Teorisi Yrd. Doç 3 1 İktisat Anabilim Dalında

Doktora yapmış olmak. Bilgi

teknolojisi, verimlilik ilişkisi

üzerine çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yrd. Doç 3 1 İşletme Anabilim Dalında

Doktora yapmış olmak.

Tüketici davranışları ve

pazarlama alanında çalışmalar

yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Yrd. Doç 1 1 Siyaset Bilimi ve Kamu

Yönetimi Anabilim Dalında

doktora yapmış olmak.

Sürdürülebilir kentsel

dönüşüm alanında çalışmalar

yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Yrd. Doç 2 1 Yönetim Bilişim Sistemleri

Anabilim Dalında Yüksek

Lisans ve Doktora yapmış

olmak.

Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Yrd. Doç 2 1 Çevre Mühendisliği alanında

Doktora yapmış olmak.

Destekli Sıvı Membran ve

Elektrodiyaliz ile Atıksu

Arıtımı konusunda

çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Yrd. Doç 4 1 Elektrik-Elektronik

Mühendisliği Lisans Mezunu

olmak. Elektrik/Elektrik

Tesisleri alanında Doktora

yapmış olmak. Elektrik Güç

Sistemlerinde Planlama

konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Seramik Malzemeler Doçent 1 1 Nano malzeme/cihaz üretimi

vekarakterizasyonu

konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Malzeme Yrd. Doç 4 1 Metalürji ve Malzeme

Mühendisliği lisans mezunu

olmak. Malzeme Bilimi

Dalında Doktora yapmış

olmak. Nanomalzemeler

alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon Yrd. Doç 3 1 Makine Mühendisliği lisans

mezunu olmak.

Konstrüksiyon-İmalat Bilim

Dalında Doktora yapmış

olmak. Süper alaşımların

frezelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Amenajmanı Profesör 1 1 Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Orman Amenajmanı ve Orman Hasılatı alanında çalışma yapmış olmak.
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Botaniği Profesör 1 1 Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Orman Botaniği ve Odun Anatomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Ölçme Bilgisi ve Kadastro Doçent 2 1 Orman Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Uzaktan algılama alanında çalışmalar yapmış olmak.
Orman Fakültesi Orman Endüstri Müh. Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Profesör 1 1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Orman Ürünleri Kimyası alanında çalışmalar yapmış olmak.
Orman Fakültesi Orman Endüstri Müh. Orman Endüstri Makineleri ve İşletme Profesör 1 1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Mobilya Üst Yüzey İşlemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.
Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Teknikleri Profesör 1 1 Peyzaj Mimarlığı alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Kırsal Peyzaj Planlama alanında çalışmalar yapmış olmak.
BESYO Antrenörlük Eğitimi Hareket ve Antrenman Bilimleri Doçent 1 1 Antrenman ve Hareket Bilimleri alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Fiziksel ölçüm parametreleri üzerine çalışma yapmış olmak.
BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Yrd. Doç 1 1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Doktora yapmış olmak. Geribildirim vemaksimal kas ilişkisi üzerine çalışmas

 

 

İlan Tarihi: 08.06.2017

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.