Akademik Personel | 25 Nisan 2019, Perşembe

Bartın Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

6 Aralık 2018
Bartın Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI / 2018-02

Üniversitemiz birimlerine. 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usııl ve Esaslar Hakkında Yönetme!ik”‘\n ilgili hükümleri uyarınca öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 1. A) GENEL VE ÖZEL SARTLAR
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.
 • ALES’ten en az 70. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdegerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarım kanıtlamaları halinde Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 • Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

-Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kumlunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transknptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

 • Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
 • Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programına başvuracak adaylar Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14 Kasım 2018 tarihli kararı gereğince merkezi sınav ALES’ten muaftır.

B)SINAV TAKVİMİ BASVURU ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

B-l Sınav Takvimi

ilan Yayım Tarihi 06 Aralık 2018
Başvuru Başlangıç Tarihi 06 Aralık 2018
Son Başvuru Tarihi 20 Aralık 2018 (Mesai Bitimi)
ön Değerlendirme Sonuç ilan Tarihi 24 Aralık 2018
Giriş Sınavı Tarihi 27 Aralık 2018
Nihai Değerlendirme Sonuç ilan Tarihi 28 Aralık 2018
Sonuçların ilan Edileceği İnternet Sitesi https://w3.bartin.edu.tr/

 

B-2 Başvuru Yerleri ve İletişim Bilgileri

BİRİM ADI ADRES TELEFON NUMARASI ELEKTRONİK

POSTA

Edebiyat Fakültesi Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Edebiyat Fakültesi İdari Bina Merkez/BARTIN 0(378) 501 10 05 [email protected] bartin.edu.tr
Fen Fakültesi Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Fen Fakültesi İdari Bina MerkezBARTIN 0(378) 501 15 89 fe[email protected]
Sağlık Bilimleri Fakültesi Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İdari Bina MerkezBARTIN 0(378) 501 15 89 [email protected]
Mühendislik Fakültesi Banın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi İdari Bina Merkez/BARTIN 0(378)501 15 62 bartin.edu.tr
Bartın Meslek Yüksekokulu Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Bartın Meslek Yüksekokulu Merkez’BARTIN 0 (378) 223 52 28 [email protected]
Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Merkez/BARTIN 0(378) 223 52 14 [email protected]

 

C) İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN

NO

BİRİM BÖLÜM ANABİL İM DALI/PROGRAM KADRO

UNVANI

KADRO

DERECE

KADRO

ADEDİ

İLANDA ARANAN ÖZEL ŞART
2018-

ıoı

Edebiyat

Fakültesi

Psikoloji Uygulamalı Psikoloji Arş. Gör 5 1 Psikoloji Bölümü Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak.
2013­

102

Edebiyat

Fakültesi

Çeviribilim Mütercim Tercümanlık (Arapça) Arş. Gör 7 1 Mütercim Tercümanlık (Arapça) veya Arap Dili ve Edebiyatı alanında Doktora yapıyor olmak.
2018­

103

Edebiyat

Fakültesi

Çeviribilim Mütercim Tercümanlık (Arapça) Arş. Gör 6 1 Mütercim Tercümanlık (Arapça) veya Çeviri ve Kültürel Çalışmalar alanında Doktora yapıyor olmak.
2018­

.104

Edebiyat

Fakültesi

Çeviribilim Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Arş. Gör. 7 1 Mütercim Tercümanlık (İngilizce) veya Çeviri ve Kültürel Çalışmalar alanında Doktora yapıyor olmak.
2018­

105

Fen Fakültesi Bıyoteknoloji Endüstriyel Mikrobiyal Biyoteknoloji Arş. Gör. 4 1 Biyoloji. Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Biyoteknoloji Bölümlerinin herhangi birinden Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapıvor olmak.
2018­

106

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Arş. Gör. 7 1 Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
2018­

107

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Arş. Gör. 6 1 Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
2018­

108

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Devreler ve Sistemler Arş. Gör. 4 1 F. lektrik-F. lektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
2018­

109

Mühendislik

Fakültesi

Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı Arş. Gör. 4 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden Lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
2018

110

Bartın Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Tek. Gemi İnşaatı Öğr. Gör (Ders Verecek) 5 2 Gemi İnşaatı Mühendisliği. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
2018

111

Bartın Meslek Yüksekokulu Hukuk Adalet Öğr. Gör (Ders Verecek) 5 1 Hukuk Fakültesi I.isans mezunu olmak. Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
2018­

112

Bartın Meslek Yüksekokulu Hukuk Adalet Ögr. Gör (Ders Verecek) 5 1 Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak, özel Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
20IS-

113

Bartın Meslek . Yüksekokulu Hukuk Adalet ögr. Gör (Ders Verecek) 5 1 Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak. Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans vapmıs olmak.
201S-

114

Bartın Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik Ögr. Gör (Ders Verecek) 5 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans mezunu olmak. Bu alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
2018­

115

Bartın Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik Ögr. Gör (Ders Verecek) 5 1 Sosyal Hizmet Bölümü Lisans mezunu olmak. Bu alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
2018­

116

Bartın Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Sosyal Güvenlik Ögr. Gör (Ders Verecek) 5 1 Maliye Bölümü Lisans mezunu olmak. Bu alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
2018­

117

Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç ve

Güzellik

Hizmetleri

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Öğr. Gör (Ders Verecek) 6 2 Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Bu alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

 

D) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

D.l Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler;

Araştırma Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

 • Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Araştırma Görevlisi Başvuru Formu.
 • özgeçmiş,
 • ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı.
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdegerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (K-devletteu alman kaıekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. K Devlet harici diplonıa/geçici mezuniyet belgeler, mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak inızalı/nıühüılü olacaktır.)
 • Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi olarak sunulan transkıiptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar )
 • Lisansüstü (ilana göre yüksek lisans ve/veya doktora) öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu başvuru tarihi itibarıyla alınmış öğrenci belgeleri ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici öğrenci belgeleri, mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olmalıdır.)
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf.
 • Nüfus cüzdan fotokopisi.

D.2 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) kadrolarına başvuracak adavlardan istenilen belgelen

Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şanlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

 • Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Öğretim Görevlisi Başvuru Formu.
 • Özgeçmiş.
 • ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı.
 • Yüksekögretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu belge değildir)
 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (E devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. (E Devlet harici diploma/gecici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)
 • Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resini kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi olarak sunulan transkript ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir. )
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf.
 • Nüfus cüzdan fotokopisi.

E) DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

 • 02.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim sürelerini dolduran ancak 2016 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurulan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.
 • Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (B) kısmında belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır.

İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

 • Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 • Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Yurtdışından alınmış diplomalarını Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
 • İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, hafızlık belgesi vb.) başvurularına kanıtlayın belgeleri eklemeleri zorunludur.
 • Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

10641/1-1

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız
       

BENZER HABERLER