Akademik Personel | 25 Haziran 2019, Salı

Bartın Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

23 Ekim 2018
Bartın Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Öğretim Üyesi Alım İlanı 2018-06)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

 • Profesör adayları; başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 5 (beş) nüshasını elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör adaylarının başvuru formunda “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirmeleri zorunludur.
 • Doçent adayları; başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Doktor öğretim üyesi adayları; başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Müracaat edecek adayların; Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Faaliyetlerini Değerlendirme Formu””nu bilgisayar ortamında 1 (bir) adet doldurarak başvuru formu ekinde her sayfası paraflı olarak teslim edilecektir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.
 • Müracaat edecek adayların “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi””nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.
 • Adayların başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.
 • Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır.
 • Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
 • İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 • İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM

DALI

UNVAN DRC ADET İLAN ŞARTI
Edebiyat

Fakültesi

Arkeoloji Klasik Arkeoloji Doçent 1 1 Arkeoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Karadeniz Arkeolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.
Edebiyat

Fakültesi

Çeviribilim Mütercim-

Tercümanlık

(İngilizce)

Dr.Öğr.

Üyesi

5 1 Mütercim Tercümanlık (İngilizce) veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
Edebiyat

Fakültesi

Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doçent 2 1 Sosyoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Medeniyet epistemolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.
Edebiyat

Fakültesi

Tarih Ortaçağ Tarihi Profesör 1 1 Ortaçağ Tarihi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Endülüs ve Abbasi kültür ve medeniyet tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.
Edebiyat

Fakültesi

Tarih Yakınçağ Tarihi Doçent 2 1 Yakınçağ Tarihi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Osmanlı döneminde karayolu ve demiryolu üzerine çalışmaları bulunmak.
Edebiyat

Fakültesi

Tarih Yakınçağ Tarihi Dr.Öğr.

Üyesi

1 1 Tarih alanında doktora yapmış olmak. Osmanlı döneminde kadınların mesleki eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.
Edebiyat

Fakültesi

Tarih Türkiye

Cumhuriyeti

Tarihi

Doçent 2 1 Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Yakın Dönem Türk tarihi üzerine biyografik çalışmaları bulunmak.
Edebiyat

Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Dr.Öğr.

Üyesi

4 1 Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Marmara Bölgesi Yerli Ağızları üzerine çalışmaları bulunmak.

Edebiyat

Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Doçent 1 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında doçentlik unvanı almış olmak. Cumhuriyet sonrası Türk Edebiyatında şiir ve roman üzerine çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi Doçent 2 1 Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Ters yüz öğrenme konusu üzerine çalışmaları bulunmak
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Türk dili bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak. Türkiye Türkçesi üzerine çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Tarih Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Tarih öğretiminde kadın imajları konusunda çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Matematik

Eğitimi

Doçent 3 1 Matematik Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Pedagojik alan bilgisi ve geometri öğretimi üzerine çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Okul Öncesi dönemde müzik ve piyano eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 3 1 İlköğretim alanında doktora yapmış olmak. Sınıf öğretmenliği alanında fen eğitimi ile ilgili çalışmaları bulunmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Bireye uyarlanmış testler üzerine çalışmaları bulunmak.
Fen Fakültesi Biyoteknoloji Medikal

Biyoteknoloji

Dr.Öğr.

Üyesi

3 1 Kimya alanında doktora yapmış olmak. Gümüş komplekslerinin sentezi ve antikanser aktiviteleri üzerine çalışmaları bulunmak.
Fen Fakültesi Biyoteknoloji Endüstriyel

Mikrobiyal

Biyoteknoloji

Dr.Öğr.

Üyesi

3 1 Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Mikroorganizmaların insan hücreleriyle etkileşimi ve mikrobiyal proteinler üzerine çalışmaları bulunmak.
Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Teknikleri Profesör 1 1 Peyzaj Mimarlığı alanında doçentlik unvanı almış olmak. Akarsu peyzaj planlaması konusunda çalışmaları bulunmak.
Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Botaniği Profesör 1 1 Orman Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Bitki sistematiği ve tohum bahçeleri konuları üzerine çalışmaları bulunmak.
Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Doçent 1 1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Kağıt hamuru üretimi üzerine çalışmaları bulunmak.
Bartın Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Teknikleri Doçent 1 1 Peyzaj Mimarlığı alanında doçentlik unvanı almış olmak. Peyzaj ekolojisi alanında çalışmaları bulunmak.
İİBF İşletme Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 1 Yönetim ve Strateji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Stratejik yönetim ve örgütsel davranış konuları üzerine çalışmaları bulunmak.
İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Kamu yönetimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Türkiye’nin idari yapısı üzerine çalışmaları bulunmak.
İİBF İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 1 1 Muhasebe alanında doçentlik unvanı almış olmak. Muhasebe mesleği konusu üzerine çalışmaları bulunmak.
İİBF İktisat İktisat Tarihi Dr.Öğr.

Üyesi

3 1 İktisat alanında doktora yapmış olmak. Eşitsizlik ve emek kuramı üzerine çalışmaları bulunmak.
İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Dr.Öğr.

Üyesi

3 1 Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Uzaktan Eğitim Sistemi konusunda çalışmış olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri (Din Felsefesi) Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Felsefe Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Pragmatizm ve hümanizm alanlarında çalışmaları bulunmak.
Mühendislik

Fakültesi

Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Profesör 1 1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Atık suların arıtılması ve biyolojik arıtım konuları üzerine çalışmaları bulunmak.
Mühendislik

Fakültesi

Makine Mühendisliği Makine

Malzemesi ve İmalat Teknolojisi

Dr.Öğr.

Üyesi

1 1 Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Yenilenebilir enerji uygulamaları üzerine çalışmaları bulunmak.
Mühendislik

Fakültesi

Metalürji ve

Malzeme

Mühendisliği

Malzeme Doçent 1 1 Malzeme ve Metalürji Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Termal bariyer kaplamaları üzerine çalışmaları bulunmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent 3 1 Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Diyabetliler üzerine çalışmaları bulunmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 3 1 Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Semptom yönetimi üzerine çalışmaları bulunmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER