Akademik Personel | 04 Haziran 2020, Perşembe

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 9 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

İlan SıraKadro
Unvanı
Kadro
Sayısı
BirimBölümAnabilim Dalı(ABD)/Pr.Kadro Açıklama / NitelikALESYabancı
Dil
Başvuru Adresi
ÖE201912Arş.Gör.1İktisadi ve İdari Bilimler Fak.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl.İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABDHukuk lisans mezunu olup, Hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.7050İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı,
Bandırma/BALIKESİR
ÖE201913Arş.Gör.1İktisadi ve İdari Bilimler Fak.İktisat Böl.İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABDİktisat lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.7050
ÖE201914Arş.Gör.1İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Coğrafya Böl.Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABDCoğrafya lisans mezunu olup, Coğrafya Programında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve aynı programda Doktora
yapıyor olmak.
7050İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığı,
Bandırma/BALIKESİR
ÖE201915Arş.Gör.1İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Sanat Tarihi Böl.Genel Sanat Tarihi ABDSanat Tarihi lisans mezunu olup, Sanat Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.
7050
ÖE201916Arş.Gör.1İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.Tarih Böl.Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABDTarih lisans mezunu olup, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
7050
ÖE201917Arş.Gör.1Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.Yazılım Mühendisliği Böl.Yazılım Mühendisliği ABDYazılım Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak.
7050Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı,
Bandırma/BALIKESİR
ÖE201918Arş.Gör.1Sağlık Bilimleri Fak.Beslenme ve Diyetetik Böl.Beslenme Bilimleri ABDBeslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak ve aynı alanda tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
7050Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı,
Bandırma/BALIKESİR
ÖE201919Arş.Gör.1Sağlık Bilimleri Fak.Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Böl.
Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABDFizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, aynı
alanda tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
7050
ÖE201920Arş.Gör.1Sağlık Bilimleri Fak.Hemşirelik Böl.Halk Sağlığı Hemşireliği ABDHemşirelik lisans mezunu olmak ve Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
7050
ÖE201921Öğr.Gör. (Ders Verecek)1Gönen MYOBilgisayar
Teknolojileri Böl.
Bilgisayar Programcılığı Pr.Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektrik İşleri
Öğretmenliği, Elektronik İşleri Öğretmenliği lisans mezunu olup, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programında
tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl ders verme tecrübesine sahip
olmak.
70-Gönen Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü,
Gönen/BALIKESİR

 

İlanın detayları şu şekilde;

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Duyurulur.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:
Başvuru Başlama Tarihi : 11.07.2019
Son Başvuru Tarihi : 25.07.2019
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 31.07.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 05.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 06.08.2019
Başvuru Adresi : Kadro ilanının yapıldığı ilgili birimlere yapılacaktır.
Sonuçların ilan edileceği internet adresi : https://www.bandirma.edu.tr

1- Başvuru Formu Adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.bandirma.edu.tr internet sayfasında yayımlanan form dilekçe ve dilekçede istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta ile yapmak zorundadır. (Farklı bir başvuru yöntemi kabul edilmeyecektir).
2- Onaylı ve/veya ıslak imzalı istenen belgelerde Fotokopi / Renkli Fotokopi belgeler kabul edilmemektedir.
3- Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.
4- İlan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbiri dikkate alınmayacaktır.
5- Belgelerin ilgili bir kamu kurumu tarafından (Aslı Gibidir) onaylanmış olması yeterlidir. Belgelerin aslı görülmek kaydıyla, başvuru yapılan Birimde de Aslı Gibidir onayı yapılabilir, noter onaylı olması (yabancı dilden tercüme edilen belgeler hariç) zorunlu değildir.
6- “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yüksek lisans belgelerinin tezli olup olmadığı belirtilmesi gerekli olup Tezli Yüksek Lisans olduğu belirtilmeyen belgelerde Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.
7- Başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.
8- Başvurular, sonuçlar ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
9- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular, imzasız başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
10- Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen olarak yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak ilgili Birimin Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Yanlış Birime ve/veya adrese telim edilmesinden ve postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).
11- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.