Akademik İlanlar

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

1 – PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI:

Profesör kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan profesör adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstererek ekleyecekleri;

– 2 adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı fotokopisi,

– Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,

– Doçentlik Belgesinin onaylı örneği,

– Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Askerlik Şubesinden),

– Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),

– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)

– Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,

– Özgeçmiş,

– Yayın listesi,

– Bilimsel çalışma ve yayınlar,

– Kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar,

– Eğitim-öğretim faaliyetleri,

– Yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları,

– Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini,

kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2 – DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

Doçent kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan doçent adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri;

– 2 adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı fotokopisi,

– Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,

– Doçentlik Belgesinin onaylı örneği,

– Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Askerlik Şubesinden),

– Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),

– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)

– Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,

– Özgeçmiş,

– Yayın listesi,

– Bilimsel çalışma ve yayınlarını,

kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını ve sınava girecekleri yabancı dili (Yabancı Dil Belgesi olanlar ekleyeceklerdir) belirten dilekçelerine ekleyecekleri;

– 2 adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı fotokopisi,

– Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,

– Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (Askerlik Şubesinden),

– Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından),

– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)

– Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,

– Özgeçmiş,

– Yayın listesi,

– Bilimsel çalışma ve yayınlar,

kapsayan dosyalarını 4 takım halinde ilgili Birime şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

4 – Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adaylar için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi uyarınca ilgili Birimlerin yönetim kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçelerinde belirtmiş oldukları yabancı dil için sınav yapılacaktır. Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati üniversitenin ve ilgili Birimlerin internet sayfasında duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5 – Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. kimlik numarası, yazışma adresi, telefon ve e-posta adreslerini bildirmeleri gereklidir.

6 – İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

7 – Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: Adaylar isterlerse, belgelerini ve yayın listelerini yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel çalışma ve yayınlarını (makale, tez, kitap vs.) istenilen takım adedi kadar PDF formatında elektronik ortamda (CD, DVD) verebilirler.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Birim Bölüm Anabilim Dalı / Program Unvan Adet Derece Açıklama
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl. Çalışma Ekonomisi ABD Yrd. Doç. 1 4 Doktorasını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yapmış olmak, İşgücü Göçü konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat Böl. İktisat Politikası ABD Yrd. Doç. 1 5 Doktorasını İktisat Politikası alanında yapmış olmak, Belirsizlikler ve Risk Altında Yatırım Kararları konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat Böl. İktisat Tarihi ABD Yrd. Doç. 1 5 Doktorasını İktisat Tarihi alanında yapmış olmak, Osmanlı İktisadi Düşünce Tarihi konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Uluslararası İlişkiler Böl. Siyasi Tarih ABD Yrd. Doç. 1 4 Doktorasını Tarih alanında yapmış olmak, Kıbrıs’ın Siyasi Tarihi konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fak. Beslenme ve Diyetetik Böl. Prof. 1 1 Doktorasını Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanında yapmış olmak, Besin Hijyeni ve Su Kirliliği konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fak. Beslenme ve Diyetetik Böl. Yrd. Doç. 1 3 Doktorasını Biyokimya alanında yapmış olmak, Hyalüronidaz Enzim Aktivitesi konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Böl. Doç. 1 1 Doktorasını Hemşirelik Yönetimi alanında yapmış olmak, Hemşirelikte Örgütsel Davranış konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Böl. Yrd. Doç. 1 5 Doktorası Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak, Ağrı Yönetimi ve Yaşam Kalitesi konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fak. Sağlık Yönetimi Böl. Yrd. Doç. 1 1 Doktorasını Hastane İşletmeciliği alanında yapmış olmak, Sağlık Sektöründe İnsangücü Planlaması konusunda çalışmaları olmak.
Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl. Yrd. Doç. 1 5 Doktorasını Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yapmış olmak, Pazarlama, Marka ve Tüketim konularında çalışmaları olmak.
Denizcilik Fak. Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Böl. Yrd. Doç. 1 4 Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak, Aktif Filtre Tasarımı konusunda çalışmaları olmak.
Erdek MYO Yönetim ve Organizasyon Böl. Yerel Yönetimler Pr. Yrd. Doç. 1 5 Göç ve Şehirlerin Kültürel Yapıları hakkında çalışmaları olmak.
Gönen MYO Yönetim ve Organizasyon Böl. İşletme Yönetimi Pr. Yrd. Doç. 1 5 Eğitim Sektöründe Liderlik ve Yönetim konularında çalışmaları olmak.
Gönen MYO Yönetim ve Organizasyon Böl. İşletme Yönetimi Pr. Yrd. Doç. 1 1 Doktorasını İktisat alanında yapmış olmak, Dış Ticaret ve İstihdam İlişkisi konularında çalışmaları olmak.
Manyas MYO Yönetim ve Organizasyon Böl. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr. Yrd. Doç. 1 2 Doktorasını Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yapmış olmak, Sağlık Yönetimi ve Sağlık Turizmi konularında çalışmaları olmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu