Akademik Personel | 18 Temmuz 2019, Perşembe

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

17 Ekim 2018
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları

taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası

Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

1) DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:

Doçent kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan doçent adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim

dalını/programını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri;

– 2 adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,

– Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,

– Doçentlik Belgesinin onaylı örneği,

– Yabancı Dil Belgesi

– Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten),

– Adli Sicil Kaydı,

– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire

Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)

– Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,

– Özgeçmiş,

– Yayın listesi,

– Bilimsel çalışma ve yayınlarını,

kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU ŞARTLARI:

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim

dalını/programını belirten dilekçelerine ekleyecekleri;

– 2 adet fotoğraf,

– Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,

– Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği,

– Yabancı Dil Belgesi

– Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten),

– Adli Sicil Kaydı,

– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire

Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.)

– Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli,

– Özgeçmiş,

– Yayın listesi,

– Bilimsel çalışma ve yayınlar,

kapsayan dosyalarını 4 takım halinde ilgili Birime şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3) Adayların başvurusunu ilan edilen başvuru formu ile yapması gerekmektedir.

4) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5) Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular

kabul edilmeyecektir.

NOT: Adaylar isterlerse, belgelerini ve yayın listelerini yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel

çalışma ve yayınlarını (makale, tez, kitap vs.) istenilen takım adedi kadar PDF formatında elektronik ortamda (CD, DVD) verebilirler.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

Duyurulur.

İlan: 17.10.2018 tarihli ve 30568 sayılı Resmi Gazete

Başvuru Başlangıç: 17.10.2018

Başvuru Bitiş: 31.10.2018

 

Birim Bölüm Anabilim Dalı / Program Unvanı Adet Derece Açıklama
Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl. Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD Doçent 1 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış, Örgütsel Davranış ve Psikolojik Sermaye konularında çalışmaları olmak
Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl. Uluslararası Ticaret ve Lojistik ABD Doçent 1 3 Doçentliğini Pazarlama alanında almış, Pazarlama, Marka ve Tüketim konularında çalışmaları olmak
Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak. Yönetim Bilişim Sistemleri Böl. Yönetim Bilişim Sistemleri ABD Doçent 1 2 Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış, Örgüt Teorisi ve Kurumsal Yönetim konularında çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Ekonometri Böl. Yöneylem ABD Doçent 1 1 Doçentliğini Nicel Karar Yöntemleri alanında almış, İstatistiksel Veri Analizi ve Ulaştırma konularında çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İktisat Böl. İktisat Politikası ABD Doçent 1 3 Doçentliğini Makro İktisat alanında almış, İktisadi Büyüme, Enerji ve Çevre konularında çalışmaları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Maliye Böl. Bütçe ve Mali Planlama ABD Doçent 1 1 Doçentliğini Maliye alanında almış, Bütçe ve Mali Planlama ve Sağlık Harcamaları konularında çalışmaları olmak
Bandırma MY O Dış Ticaret Böl. Dış Ticaret Pr. Dr. Öğr.

Üyesi

1 4 Doktorasını Matematik alanında yapmış, Diferansiyel Denklemler, Konveks Fonksiyonlar ve İntegral Eşitsizlikler konularında çalışmaları olmak
Denizcilik Fak. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Böl. Denizcilik Ekonomisi ve Politikaları ABD Dr. Öğr.

Üyesi

1 5 Doktorasını Ekonometri alanında yapmış, Verilerin İstatistiksel Analizi ve ISO Standartlan konularında çalışmaları olmak
Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Böl. Gemi Makineleri ABD Dr. Öğr.

Üyesi

1 2 Doktorasını Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği alanında yapmış, Gemi Misyonları ve Yapay Sinir Ağları konularında çalışmaları olmak
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Sosyoloji Böl. Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD Dr. Öğr.

Üyesi

1 3 Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış, Sağlık ve Refah konularında çalışmaları olmak
İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Tarih Böl. Ortaçağ Tarihi ABD Dr. Öğr.

Üyesi

1 3 Doktorasını Ortaçağ Tarihi alanında yapmış, Anadolu Beylikleri konusunda çalışmaları olmak
Manyas MYO Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Böl. Sosyal Hizmetler Pr. Dr. Öğr.

Üyesi

1 4 Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış, Yerel Yönetimler ve Nüfus konularında çalışmaları olmak
Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Böl. İç Hastalıkları Hemşireliği ABD Dr. Öğr.

Üyesi

1 1 Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış, Kardiyoloji Hemşireliği konusunda çalışmaları olmak
Sağlık Bilimleri Fak. Sosyal Hizmet Böl. Dr. Öğr.

Üyesi

1 3 Doktorasını Sosyal Hizmet veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Alanında yapmış, Sosyal Yardımlar ve Refah konularında çalışmaları olmak

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER