Akademik Personel | 12 Temmuz 2020, Pazar

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 14 Akademisyen Alımı Yapacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 14 Akademisyen Alımı Yapacak
       

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi çeşitli alanlarda 14 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

İlan SıraKadro UnvanıKadro SayısıBirimBölümAnabilim Dalı(ABD)/Pr.Kadro Açıklaması / Nitelik
ÖÜ201905Doç.1İktisadi ve İdari Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler Böl.Siyasi Tarih ABDDoktorasını ve Doçentliğini Siyasi Tarih alanında almış ve Güneydoğu Asya Ülkeleri konusunda çalışmaları olup, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce
ders verebiliyor olmak.
ÖÜ201906Doç.1Sağlık Bilimleri Fak.Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Böl.
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon ABD
Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
alanında yapmış olmak.
ÖÜ201907Doç.1Adalet MYOHukuk Böl.Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Pr.Hukuk lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında
doktora yapmış ve Anayasa Hukuku alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ201908Dr. Öğr. Üyesi1Adalet MYOBüro Hizmetleri ve Sekreterlik Böl.Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Pr.Doktorasını Yönetim Organizasyon alanında yapmış, bilgi ve belge yönetimi konularında çalışmaları olmak.
ÖÜ201909Dr. Öğr. Üyesi1Adalet MYOBüro Hizmetleri ve Sekreterlik Böl.Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Pr.Doktorasını Kamu Yönetimi alanında yapmış, Sosyal
Müesseseler, Yerel Yönetimler ve Kamu Yönetimi konularında çalışmaları olmak.
ÖÜ201910Dr. Öğr. Üyesi1Adalet MYOBüro Hizmetleri ve Sekreterlik Böl.Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Pr.Yabancı Matbuat konusunda çalışmaları olup, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor
olmak.
ÖÜ201911Dr. Öğr. Üyesi1Adalet MYOHukuk Böl.Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Pr.Hukuk lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında
doktora yapmış ve Anayasa Hukuku alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ201912Dr. Öğr. Üyesi1Adalet MYOHukuk Böl.Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Pr.Hukuk lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında doktora yapmış ve İdare Hukuku alanında çalışmaları
olmak.
ÖÜ201913Dr. Öğr. Üyesi1Bandırma MYOYönetim ve Organizasyon Böl.İşletme Yönetimi Pr.Doktorasını İşletme alanında yapmış, Marka ve Kalite konularında çalışmaları olup, “Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ201914Dr. Öğr. Üyesi1Erdek MYOYönetim ve Organizasyon Böl.Yerel Yönetimler Pr.Doktorasını Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim alanında yapmış, Kentsel Dönüşüm Uygulamaları, Türkiye'de Yerel Yönetim Birlikleri ve Belediyeler
konularında çalışmaları olmak.
ÖÜ201915Dr. Öğr. Üyesi1Gönen MYOYönetim ve Organizasyon Böl.İşletme Yönetimi Pr.Doktorasını İşletme alanında yapmış, Tüketici Davranışları ve İstihdam Değişiklikleri Analizi
konularında çalışmaları olmak.
ÖÜ201916Dr. Öğr. Üyesi1İktisadi ve İdari Bilimler Fak.Uluslararası İlişkiler Böl.Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler ABDDoktorasını Uluslararası İlişkiler alanında yapmış, Kültürel Emperyalizim, Medya, Neoliberal Küreselleşme konularında çalışmaları olup, “Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ201917Dr. Öğr.
Üyesi
1Sağlık Bilimleri Fak.Beslenme ve Diyetetik
Böl.
Diyetetik ABDLisans veya Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında
yapmış olmak.
ÖÜ201918Dr. Öğr.
Üyesi
1Sağlık Bilimleri Fak.Beslenme ve Diyetetik
Böl.
Toplu Beslenme
Sistemleri ABD
Lisans veya Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında
yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki
tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlana başvuru için gerekli bilgi, belge ve açıklamalar Üniversitemizin http://www.bandirma.edu.tr internet adresinde yer almaktadır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Duyurulur.