Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

10 Haziran 2014
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
       

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI

– Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür (24.06.2014). Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN
  1. DER.
ADET AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ 

 

Cerrahi Tıp Bil. Böl./Genel Cerrahi Doçent 1 1  
Cerrahi Tıp Bil. Böl./Genel Cerrahi Doçent 1 1
Dahili Tıp Bil. Böl./ Kardiyoloji Doçent 2 1
Dahili Tıp Bil. Böl./ Kardiyoloji Doçent 2 1
Dahili Tıp Bil. Böl./Adli Tıp  Doçent 2 1 Kardiak iletisistemi patolojilerikonusundaçalışmaları olmak.
Temel Tıp Bil. Böl./Tıbbi Biyokimya Doçent 2 1 Safra asitleri konusundaçalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYATFAKÜLTESİ Kimya Böl./Organik Kimya Doçent 1 1
Kimya Böl./Biyokimya Doçent 2 1
Fizik Böl./Nükleer Fizik Doçent 1 1
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Müh. Böl./Kons.ve İmalat Doçent 1 1
Mimarlık Böl./Yapı Bilgisi  Doçent 1 1
NECATİBEY EĞİT. FAK İlköğretim Böl./Fen Bilgisi Eğit. Doçent 1 1 Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak.
O.Ö. Fen ve Mat. Al. Eğit. Böl./Biyoloji Eğitimi Doçent 2 1 Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak.
İKTİSADİ veİDARİ BİL. FAK. İktisat Böl./İkt.Gel.ve Ulu. İktisat Doçent 1 1
TURİZM FAKÜLTESİ Rekreasyon Böl. Doçent 1 1
AYVALIK MYO Otel Lokanta ve İkramHiz. Böl./Turizm ve Otel İşlet. Prog. Doçent 1 1
BALIKESİR MYO Madencilik ve Maden Çık. Böl./Maden Tek.Prog. Doçent 1 1
       

Kolay Hobiler