Akademik Personel | 09 Aralık 2019, Pazartesi

Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alımı Düzeltme İlanı

Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alımı Düzeltme İlanı
       

Balıkesir Üniversitesi 09.07.2019 tarihli ilanında düzeltme yaptı.

 

İlgili düzeltme şu şekilde;

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
09.07.2019 tarihli ve 30826 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz Necatibey Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü sehven “Sos.Bil. ve Türkçe Eğitimi Böl.” olarak yazıldığından aşağıda şekildeki gibi düzeltilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİBÖLÜM/ANABİLİM DALIUNVANADETKAD. DER. 
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİTürkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Dr.Öğr.Üyesi11Lisansüstü çalışmalarını Cumhuriyet Dönemi Romanı ve Şiiri üzerine yapmış olmak.