Akademik Personel | 17 Ekim 2021, Pazar

Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alacak

30 Aralık 2016
Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Balıkesir
Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine
2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin
ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi
Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini
(http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir)
sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları
gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası
Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A – PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

– Profesör kadroları daimi statüde
olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine
ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet
fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu
(form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da
konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım
halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

– Adaylar dilekçelerinde
yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

B –
DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

– Doçent kadroları daimi statüde
olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine
ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet
fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu
(form ile istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da
konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım
halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası,
yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan
şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVAN

KAD.DER.

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bil.Böl./Plastik, Rekonstrüktif ve Est. Cer. ABD

Profesör

1

1

Yüz nakli ve Mikrocerrahi
konularında çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bil.Böl./Göz Hast.
ABD

Doçent

1

1

Hava Vitrektomi
ve Optik Nero – Patile konularında
çalışmaları olmak.

İlahiyat
Fakültesi

Felsefe ve Din
Bil. Böl./Din Bilimleri ABD

Profesör

1

1

Din Sosyolojisi
alanında çalışmaları olmak

Tüm akademik ilanlar için : AKADEMİK İLANLAR

       

Kolay Hobiler