Akademik Personel | 29 Eylül 2020, Salı

Balıkesir Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

27 Haziran 2017
Balıkesir Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://personel.balikesir.edu.tr/mevzuat.html adresinden ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A – PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

– Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

– Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

B ‐ DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

– Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına başvuramazlar.

 

20 Haziran 2017 tarihli düzeltme ilanı sayfanın sonundadır.

 

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN KAD. DER. ADET AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ Dahili Tıp Bil. Böl./Radyoloji Profesör 1 1 Bilgisayarlı tomografik anjiografi ve anjiografi konularında çalışmaları olmak.
Dahili Tıp Bil. Böl./Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 EMG konusunda deneyimli olmak.
Dahili Tıp Bil. Böl./İç Hastalıkları Doçent 1 1 Nefroloji Uzmanı olmak.
Dahili Tıp Bil. Böl./Halk Sağlığı Doçent 1 1 Akciğer kanseri üzerine çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik Müh. Böl./Elektrik Tesisleri Doçent 1 1 Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu olup, güç kalitesi konusunda çalışmaları olmak.
NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğit. Böl./Sosyal Bil. Eğit. Profesör 1 1 Doçentliğini Coğrafya Eğitimi alanında almış olmak.
Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl./Fizik Eğit. Profesör 1 1 Manyetik alan ve manyetik malzemeler üzerine çalışmaları olmak.
Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl./Biyoloji Eğit. Doçent 1 1 Çevre Eğitiminde Kavramsal Değişim Yaklaşımı üzerine çalışmaları olmak.
Yabancı Diller Eğit. Böl./İngiliz Dili Eğit. Profesör 1 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Ed. Böl./Yeni Türk Edebiyatı Profesör 1 1 Tenkit Tarihi üzerinde çalışmış olmak.
Biyoloji Böl./Zooloji Profesör 1 1 Kürekayaklılar Sistematiği konusunda çalışmaları olmak.
Fizik Böl./Matematiksel Fizik Profesör 1 1 İki boyutlu uzayda tanecik kümeleşmesi modeli hakkında çalışmış olmak.
Fizik Böl./Katıhal Fiziği Doçent 1 1 Nanoparçacık içeren organik ince filmlerle ilgili çalışmaları bulunmak.
Fizik Böl/Katıhal Fiziği Doçent 1 1 Ferromanyetik NİF’e çok katmanlı filmler alanında çalışmış olmak.
Kimya böl./Analitik Kimya Doçent 1 1 Çözelti ortamında IR uygulamaları ve LB filmleri konularında çalışmaları olmak.
Kimya Böl./Organik Kimya Doçent 1 1 Ayırma ve ön deviştirme Teknikleri üzerinde çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ Felsefe ve Din Bilimleri Böl./Din Bilimleri Doçent 1 1 Doçentliğini İlahiyat (Din Psikolojisi) alanında almış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Siyaset Bil. ve Kamu Yön. Bil. Böl./Yönetim Bilimleri Profesör 1 1 Yerel Yönetimler alanında çalışmaları olmak.
BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU Madencilik ve Maden Çıkarma Böl./Maden Teknolojisi Prog. Doçent 1 1 Jeoloji mühendisi olup, açık işletmelerde duyarlılığı konusunda çalışmış olmak.

 

DÜZELTME İLANI (20 Haziran 2017)

19.06.2017 tarihli ve 30101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya Anabilim Dalındaki Doçent ilanı ile Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalındaki Doçent kadrosu ilanının açıklamalarının sehven yanlış yazıldığı anlaşılmıştır. Doğrusu aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ Kimya Böl./Analitik Kimya Doçent 1 1 Ayırma ve Önderiştirme Teknikleri üzerinde çalışmaları olmak.
Kimya Böl./Organik Kimya Doçent 1 1 Çözelti ortamında IR uygulamaları ve LB filmleri konularında çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.