Akademik Personel | 18 Temmuz 2019, Perşembe

Balıkesir Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

20 Ekim 2018
Balıkesir Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’nden

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini fhttp://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

  • Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B- DOÇENT ; BAŞVURU ŞARTLARI

  • Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

C – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ; BAŞVURU ŞARTLARI

  • Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
  • 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

 

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET KAD.

DER.

AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ Temel Tıp Bil.Böl./

Fizyoloji

Profesör 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, tıbbi ozon ve insan karbonikanhidraz enzimi ile ilgili çalışmaları olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl./

İç Hastalıkları

Profesör 1 1 Akromegali hastalarının kolonoskopik incelemesi ve kolon patolojileri ile ilgili çalışması olmak
Cerrahi Tıp Bil.Böl./ Göz

Hastalıkları

Profesör 1 1 Tip 2 idiopatik maküler telenjiektazi tedavisinde bevacizumab ve gözlük camları konusunda çalışmaları olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl./

Kardiyoloji

Dr.Öğr.Üyesi 1 3 Kalp yetersizliğinde B12 vitamini, NGAL ve Phantom tümörü ile ilgili çalışmaları olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl./

Kardiyoloji

Dr.Öğr.Üyesi 1 4 Koroner kollateral dolaşım ve Kontrast nefropati ilişkisi ile ilgili çalışması olmak. Elektofizyolojik Çalışma Sertifikası olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl./

İç Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Hematoloji yandal uzmanı olmak, Multiple myelomla Carfilzomib tedavisi konusunda çalışması olmak.
Dahili Tıp Bil.Böl./

İç Hastalıkları

Dr.Öğr.Üyesi 1 3 Türkiye’de diyabetik hastaların glisemik ve diğer metabolik parametrelerinin değerlendirildiği çok merkezli çalışması olmak.

 

 

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI UNVAN ADET KAD.

DER.

AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİ Cerrahi Tıp Bil.Böl./ Acil Tıp Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Geriatrik hastalarda mental durum değişikliği konusunda çalışması olmak ultrasonografi konusunda deneyimli olmak.
Cerrahi Tıp Bil.Böl./ Acil Tıp Dr.Öğr.Üyesi 1 1
Makine Müh. Böl./

Kons. ve İmalat

Doçent 1 1 Talaşlı imalat ve kompozit malzeme alanında çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK-

MİMARLIK

FAKÜLTESİ

Endüstri Müh. Böl./

Endüstri Müh.

Doçent 1 1 Deney tasarımı yöntemleri ile modelleme ve optimizasyon konusunda uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayınları olmak.
Jeoloji Müh.Böl./ Genel Jeoloji Doçent 1 1 Yerbilimleri ve Mühendisliği alanında Doçentliğini almış ve Triyas Konodontları konusunda çalışmaları olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Fizik Böl./ Genel Fizik Profesör 1 1 Çeşitli bileşiklerin temel fiziksel özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ile Araştırılması konusunda çalışmaları olmak.
Fizik Böl./ Atom ve Mol. Fiziği Doçent 1 1 3d ve 4f bileşiklerinin kristal yapıları, manyetik ve lüminesans özellikleri konusunda çalışmaları olmak.
Kimya Böl./ Fizikokimya Doçent 1 1 Reoloji alanında çalışmaları olmak.
Moleküler Biy. Ve Genetik Böl. Doçent 1 1 Karbonik Anhidraz 9 Geni ve yönlendirilmiş mutagenez konusunda çalışmaları olmak.
Matematik Böl./Cebir ve

Sayılar Teorisi

Doçent 1 1 Kriptoloji alanında çalışmaları olmak.
NECATİBEY

EĞİTİM

FAKÜLTESİ

Matematik ve Fen Bil. Böl./

İlköğretim Matematik Eğitimi

Doçent 1 1 Bölen Fonksiyonları üzerine çalışmaları olmak
Matematik ve Fen Bil. Böl./

Fizik Eğitimi

Doçent 1 1 Doçentliğini Fizik Eğitimi alanında almış olup, Astronomi Eğitimi ve Kavramsal Anlama üzerine çalışmaları olmak.
Matematik ve Fen Bil. Böl./

Kimya Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi 1 2 Kimya Eğitimi mezunu olup, Anorganik Kimya alanında doktora yapmış olmak.
Matematik ve Fen Bil. Böl./

Biyoloji Eğitimi

Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Moleküler sistematik alanında çalışma yapmış olmak.
Eğitim Bil. Böl./ Rehberlik ve Psikoloji Dan. Dr.Öğr.Üyesi 1 2 Doktorasını “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” alanında yapmış olup, Görme Engellilere yönelik bireyselleştirilmiş testler üzerinde çalışmaları olmak.
VETERİNER

FAKÜLTESİ

Temel Bilimler Böl./

Veterinerlik Anatomisi

Doçent 1 1 Kanatlılarda sinir sistemi üzerine çalışmaları olmak.
İLAHİYAT

FAKÜLTESİ

Felsefe ve Din Bil. Böl./ Din

Bilimleri

Dr.Öğr.Üyesi 1 1 Nusayri geleneğinde inkarnasyon alanında çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER