Akademik Personel | 29 Ocak 2021, Cuma

Balıkesir Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

28 Eylül 2018
Balıkesir Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A- PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

– Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

– Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B‐ DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI

– Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

C – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ; BAŞVURU ŞARTLARI

– Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

– 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

 

Birimi Bölüm/

Anabilim Dalı

Unvan Adet Kad. Der. Açıklama
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bil. Böl./

Tıbbi Biyokimya

Doçent 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, FMF ve Fibromiyalji ile antioksidanların ilişkisi üzerine çalışmaları olmak.
Temel Tıp Bil. Böl./

Tıbbi Biyokimya

Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıbbi Biyokimya uzmanlık eğitimi almış olmak.
Dahili Tıp Bil. Böl./

Enfeksiyon Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi 1 1 HIV pozitif hastalarda dislipidemi ve kardiyovasküler risk değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak
Cerrahi Tıp Bil. Böl./

Göz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Alkali yanıklarda Kornea Neovaskülarizasyonu üzerine deneysel çalışması olmak.
Cerrahi Tıp Bil. Böl./

Göz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İndüklenmiş pluripotent kök hücreler konusunda çalışması olmak.
Cerrahi Tıp Bil. Böl./ Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 4 Meme kanserinin alt tiplerinin klinik ve patolojik olarak karşılaştırılması üzerine çalışmaları olmak.
Cerrahi Tıp Bil. Böl./ Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 3 En az 3 yıllık uzman olup, bu sürenin en az bir yılını genel cerrahi programının bulunduğu bir eğitim programında çalışarak geçirmiş olmak ve Mide Kanserlerinin evrilemesinin hematolojik yöntemlerle ilgili çalışması olmak.
Dahili Tıp Bil. Böl./ Nöroloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Teklif EMG konusunda deneyim sahibi olmak.
Dahili Tıp Bil. Böl./ Nöroloji Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Video EEG Monitorizasyon konusunda deneyim sahibi olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl./Elektrik Makineleri Profesör 1 1 Elektrik Makineleri ve Kayan Kip Kontrol konularında çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler