Akademik Personel | 24 Haziran 2021, Perşembe

Balıkesir Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

20 Nisan 2019
Balıkesir Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Balıkesir Üniversitesi birimlerine toplam 11 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

BİRİMİBÖLÜM/ ANABİLİM
DALI
UNVANADETKAD. DER.AÇIKLAMA
TIP FAKÜLTESİTemel Tıp
Bilimleri Böl. Anatomi ABD
Doçent11Doktorasını ve doçentliğini Tıp Anatomi alanında almış olmak.
TIP FAKÜLTESİDahili Tıp Bilimleri Böl. Nöroloji ABDDoçent11Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak. Hemifasiyal spazmın elektrofizyolojik ve radyolojik bulgularının korelasyonu ile ilgili çalışması olmak. Uyku bozuklukları
konusunda eğitim almış olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Böl. Çocuk Ergen ve Ruh Sağ.
ABD
Dr. Öğr. Üyesi11Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile prematüre doğum arasındaki ilişkiyi inceleyen Metaanaliz çalışması olmak.
Dahili Tıp Bilimleri Böl. Enfeksiyon Hast. ABDDoçent11İki aşamalı hemorajik şok modelinde hipoterminin iskemik akımlar ve akciğer üzerine etkisi konusunda çalışması olmak, Viral hepatitler
alanında deneyimli olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Böl. Anestezi ve Reanimasyon
ABD
Dr. Öğr. Üyesi11Günübirlik diz artroskopilerinde intratekal uygulanan hiperbarik bupivakain ve levobupivakainin karşılaştırılması ile ilgili çalışması
olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Böl. Acil Tıp ABDDr. Öğr. Üyesi12Nazal kırıklı hastaların ultrasonografik ve radyografik değerlendirilmesi ile ilgili çalışması
olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.Kadın Hast. ve
Doğum ABD
Doçent11Perinatoloji yan dal uzmanı olmak. Gebelikte erken membran rüptürü vakalarında fetal timus boyutlarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışması
olmak
Cerrahi Tıp Bilimleri Böl. Genel Cerrahi
ABD
Dr. Öğr. Üyesi11Böbrek nakil sonrası graft fonksiyonlarının takibinde manyetik rezonans görüntülemenin rolü ile
ilgili çalışması olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Böl. Ortopedi ve Travmatoloji
ABD
Dr. Öğr. Üyesi11Femur uzatma cerrahisi teknikleri ve rotator manşet cerrahi tamir yöntemleri hakkında deneysel
biyomekanik uluslararası çalışmaları
olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİİslam Tarihi ve Sanatları Böl. İslam Tarihi
ABD
Dr. Öğr. Üyesi11Kadı sicilleri üzerine doktora yapmış olmak.
BALIKESİR MYOMadencilik ve Maden Çık. Böl. Maden Tekn. Prog.Profesör11Doktora ve Doçentliğini Maden Mühendisliği bilim alanında almış olup, Flotasyon Kimyası ve Cevher Morfolojisi konularında çalışmalar
yapmış olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
A – PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI
– Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Başarı Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir) , yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
– Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.
B ‐ DOÇENT; BAŞVURU ŞARTLARI
– Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
C – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ; BAŞVURU ŞARTLARI
– Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
– 6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığını belgelendirmeleri zorunludur. ”
Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Profesör unvanı olanlar Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar. Başvuruda bulunacak adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler.

       

Kolay Hobiler