Akademik Personel | 19 Ocak 2020, Pazar

Bahçeşehir Üniversitesi Çok Sayıda Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

18 Haziran 2019
Bahçeşehir Üniversitesi Çok Sayıda Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Bahçeşehir Üniversitesi çok sayıda araştırma görevlisi öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

SIRA
NO
FAKÜLTEBÖLÜMPROGRAM
ANABİLİM DALI
KADRO
UNVAN
KADRO
SAYI
İLANDA YER ALACAK AÇIKLAMALAR
1Hukuk FakültesiÖzel HukukMedeni HukukDoç. Dr.1Özel Hukuk Doktora mezunu olmak, Medeni
Hukuk Alanında Doçentliğini almış olmak.
2Hukuk FakültesiÖzel HukukTicaret HukukuProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
2Özel Hukuk Doktora mezunu olmak, Ticaret Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.
3Hukuk FakültesiÖzel HukukMilletlerarası Özel HukukDr. Öğr. Üye.1Özel Hukuk Doktora mezunu olmak, Milletler Özel Hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak.
4Hukuk FakültesiKamu HukukuCeza ve Ceza
Muhakemesi Hukuku
Arş. Gör.1Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak.
5İletişim FakültesiDijital Oyun TasarımıDijital Oyun TasarımıProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitüsü'nden Doktora mezunu olmak; Programlama ve İleri programlama dersleri vermiş olmak ve Oyun
alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
6İletişim FakültesiYeni MedyaYeni MedyaProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
2Gazetecilik, Medya ve İletişim Çalışmaları veya İletişim Bilimleri alanlarından birinden Doktora mezunu olmak; Yeni Medya ve Görüntülü Haber Konularında Akademik Araştırma ve Çalışmalar
yapmış olmak.
7İletişim FakültesiSinema ve TelevizyonSinema ve TelevizyonProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Sosyal Bilimler Enstitülerinin Sinema Ve Televizyon, Radyo Televizyon Ve Sinema, Sinema ve Medya Araştırmaları Programından Birinden Doktora Derecesine Sahip Olmak, Yapım Sonrası ve Sinema Teknolojileri Alanlarından Uzmanlığı
ve Akademik Çalışmaları Bulunmak.
8İletişim FakültesiSinema ve TelevizyonSinema ve TelevizyonProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Sosyal Bilimler Enstitülerinin Radyo Televizyon Ve Sinema Programlarımdan Doktora Derecesine Sahip Olmak. Oyun Tasarımı, Öykü Anlatımı Alanlarında Uzmanlığı ve Akademik Çalışmaları
Bulunmak
9İletişim Fakültesiİletişim Tasarımıİletişim TasarımıProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Üniversitelerin Sosyal Bilimler ya da Güzel Sanatlar Enstitüleri’nden Alınmış Grafik Tasarım, Animasyon (Çizgi Film), Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı ya da İletişim Tasarımı Anabilim/Ana Sanat Dallarından Birinde Doktora/Sanatta Yeterlik Derecesine Sahip Olmak.
10İletişim Fakültesiİletişim Tasarımıİletişim TasarımıArş. Gör.1İletişim Tasarımı Lisans mezunu olmak.
11İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerAmerikan Kültür ve EdebiyatıAmerikan Kültür ve EdebiyatıProf. Dr.1Yeni Türk Edebiyatı Alanında Doçentliğini Almış Olmak. Edebiyatın Düşünce Boyutu İle İlgili Akademik Çalışmalar yapmış olmak.
12İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Siyaset Bilimi Alanında Doktora yapmış olmak. Seçim Sistemleri, Parti Politikaları, Karşılaştırmalı Siyaset, Sosyal Politikalar Alanında Çalışmalar Yürüten, bu alanda ulusal ve uluslararası yayın ve proje profilini yükseltecek, uluslararası ve endeksli dergilerde ve uluslararası tanınmış yayınevlerinde
yayın yapmış olmak.
13İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerSosyolojiSosyolojiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Felsefe Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. "Çağdaş Felsefe", "Mantık", "Sosyal ve Politik Felsefe", "Eleştirel Felsefe" alanlarında çalışmış, temel seviyede "Felsefeye Giriş" derslerini vermiş olmak ve İngilizce ve Türkçe ders verebilecek yetkinlikte olmak.
14İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerİşletmeİşletmeProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1İşletme, İşletme Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Araştırma Yöntemleri, Modelleme, Sem, Konularında Uzmanlığı Bulunan, Dijital Teknolojiler, Yapay Zekâ gibi konularda çalışmalar yapmış
olmak.
15İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerİşletmeİşletmeProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1İşletme veya İşletme Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Finans Alanında Enerji Finansı ve Stokastik Finans, Portföy Seçimi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
16İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerEkonomiEkonomiArş. Gör.1İktisat, Ekonomi, Uluslararası Finans, Ekonomi- Finans, İşletme-Ekonomi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak. Ekonomi alanında Yüksek Lisans
yapıyor olmak.
17İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerEkonomiEkonomiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Ekonomi alanında Doktora yapmış olmak. Zaman
Serileri ve/veya Döviz Kuru ile ilgili Uygulamalı Çalışmalar Yapmış Olmak.
18İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerEkonomiEkonomiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Ekonomi Alanında Doktora Yapmış Olmak, Gelir veya Ücret Eşitsizliği alanında çalışmalar yapmış olmak, Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Makro ekonometrik Modelleme İle İlgili En Az Bir SSCI
Yayın yapmış olmak.
19İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerPsikolojiPsikolojiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Gelişim, Klinik, Sosyal veya Bilişsel Psikoloji Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak. Lisans veya Yüksek Lisans dersleri verebilecek yetkinlikte olmak. Alanında Uluslararası
Yayın yapmış olmak.
20İktisadi, İdari ve Sosyal BilimlerUluslararası Ticaret ve İşletmecilikUluslararası Ticaret ve İşletmecilikProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1İşletme Alanında Doktora Yapmış Olmak. Uluslararası Ticaret, Satın Alma, İthalat İhracat Yönetimi Küresel Pazarlar Konularında uzmanlaşmış
olma ve bu alanlarda çalışmalar yapmış olmak.
21Mühendislik ve Doğa BilimleriBilgisayar MühendisliğiBilgisayar MühendisliğiProf.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Bilgisayar Mühendisliği veya İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Büyük Veri Konusunda Akademik
Çalışmalar yapmış olmak.
22Mühendislik ve Doğa BilimleriBilgisayar MühendisliğiBilgisayar MühendisliğiProf.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Bilgisayar Mühendisliği veya İlgili Alanda Doktora
Yapmış Olmak. Siber Güvenlik Konusunda Akademik Çalışmalar yapmış olmak..
23Mühendislik ve Doğa BilimleriBilgisayar MühendisliğiBilgisayar MühendisliğiProf.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Bilgisayar Donanımı Konusunda Akademik
Çalışmalar yapmış olmak.
24Mühendislik ve Doğa BilimleriBiyomedikal MühendisliğiBiyomedikal MühendisliğiProf.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üye.
2Biyomedikal Mühendisliği veya İlgili Alanda Doktora Mezunu olmak.
25Mühendislik ve Doğa BilimleriElektrik-Elektronik MühendisliğiElektrik-Elektronik MühendisliğiProf.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üye.
2Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Kontrol Sistemleri Konusunda Akademik
Çalışmalar Yapmış Olmak.
26Mühendislik ve Doğa BilimleriElektrik-Elektronik MühendisliğiElektrik-Elektronik MühendisliğiProf.Dr. Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Elektronik, Çip Tasarımı veya Mikroişlemciler
Konusunda Akademik Çalışmalar yapmış olmak.
27Mühendislik ve Doğa
Bilimleri
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Arş. Gör.1Fizik, Fizik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik
Alanlarından Birinde Lisans Mezunu Olmak.
28Mühendislik ve Doğa BilimleriElektrik-Elektronik MühendisliğiElektrik-Elektronik MühendisliğiArş. Gör.1Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanlarından Birinde Lisans Mezunu
Olmak.
29Mühendislik ve Doğa
Bilimleri
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Dr. Öğr.
Üyesi
1Fizik Alanında Doktora Mezunu Olmak. Uygulamalı
Fizik Konusunda Çalışmalar yapmış olmak.
30Mühendislik ve Doğa BilimleriEnerji Sistemleri MühendisliğiEnerji Sistemleri MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Makine Mühendisliği veya İlgili Alanda Doktora
Yapmış Olmak. Enerji Alanı Konusunda Çalışmalar yapmış olmak.
31Mühendislik ve Doğa BilimleriEndüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
2Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. İstatistik Ve Kalite Kontrol Konularında Akademik Çalışmalar
yapmış olmak.
32Mühendislik ve Doğa BilimleriEndüstri MühendisliğiEndüstri MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği
Alanında Doktora Yapmış Olmak. Endüstri 4.0 Konusunda Akademik Çalışmalar yapmış olmak.
33Mühendislik ve Doğa
Bilimleri
Endüstri
Mühendisliği
Endüstri
Mühendisliği
Arş. Gör.1Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği
Lisans Mezunu Olmak.
34Mühendislik ve Doğa Bilimleriİşletme Mühendisliğiİşletme MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak. Yöneylem Araştırması, Üretim Planlama veya Stokastik Modelleme Konularında Akademik Çalışmalar
yapmış olmak.
35Mühendislik ve Doğa Bilimleriİnşaat Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1İnşaat Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış
Olmak. Hidrolik veya Geoteknik Konusunda Çalışmalar yapmış olmak.
36Mühendislik ve Doğa
Bilimleri
Matematik
Mühendisliği
MatematikDr. Öğr. Üye.1Matematik veya Matematik Mühendisliği Alanında
Doktora yapmış olmak.
37Mühendislik ve Doğa BilimleriMatematik MühendisliğiMatematikProf. Dr.1Matematik Alanında Doktora Yapmış Olmak. Zaman
Skalasında Dinamik Denklemlerin Salınımlılığı ve Kararlılığı Üzerine Çalışmalar yapmış olmak.
38Mühendislik ve Doğa
Bilimleri
Matematik
Mühendisliği
MatematikArş. Gör.1Matematik Mühendisliği veya Matematik
Alanlarından Birinde Lisans Mezunu Olmak.
39Mühendislik ve Doğa BilimleriMekatronik MühendisliğiMekatronik MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Mekatronik, Makine, Elektrik-Elektronik, Malzeme Mühendisliği Veya İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Yenilikçi ve Eklemeli Üretim Teknolojileri
Konusunda Akademik Çalışmalar yapmış olmak.
40Mühendislik ve Doğa BilimleriMekatronik MühendisliğiMekatronik MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Mekatronik, Makine, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Gömülü Sistemler, Dinamik Sistemler ve Kontrol ya da Siber-Fiziksel Sistemler Konularında
Akademik Çalışmalar yapmış olmak.
41Mühendislik ve Doğa BilimleriMekatronik MühendisliğiMekatronik MühendisliğiArş. Gör.1Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanlarından
birinde Lisans Mezunu Olmak.
42Mühendislik ve Doğa BilimleriMoleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler Biyoloji ve GenetikProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Moleküler Biyoloji ve Genetik veya İlgili Alanda Doktora yapmış olmak.
43Mühendislik ve Doğa BilimleriYazılım MühendisliğiYazılım MühendisliğiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
2Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri veya İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak. Yazılım Mimarisi, Ölçüm Veya Test Ve Doğrulama Konularında Akademik Çalışmalar yapmış olmak.
44Uygulamalı Bilimler YüksekokuluGastronomiGastronomiÖğr. Gör.1Üniversitelerin Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Lisans Bölümünden Mezun Olmak. Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
45Uygulamalı Bilimler YüksekokuluGastronomiGastronomiProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Gastronomi, Gıda Mühendisliği Veya Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında Doktora yapmış olmak.
46Sağlık BilimleriBeslenme ve DiyetetikBeslenme ve DiyetetikProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Beslenme ve Diyetetik alanında Doktora yapmış olmak.
47Sağlık BilimleriBeslenme ve
Diyetetik
Beslenme ve
Diyetetik
Öğr. Gör.1Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu olmak,
alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.
48Sağlık BilimleriBeslenme ve DiyetetikBeslenme ve DiyetetikArş. Gör.1Beslenme ve Diyetetik Lisans mezunu olmak, alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak,
49Sağlık BilimleriFizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve RehabilitasyonProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Doktora yapmış olmak
50Sağlık BilimleriFizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve RehabilitasyonÖğr. Gör.1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Lisans
Mezunu Olmak, Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
51Sağlık BilimleriFizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)Prof. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Doktora yapmış olmak
52Sağlık BilimleriFizyoterapi ve RehabilitasyonFizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)Öğr. Gör.1Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Lisans mezunu olmak,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında
Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
53Sağlık BilimleriHemşirelikHemşirelikProf. Dr. Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üye.
1Hemşirelik Esasları Bilim Dalı alanında Doktora yapmış olmak.
54Sağlık BilimleriHemşirelikHemşirelikÖğr. Gör.1Psikiyatri Hemşireliği Bilim Dalı alanında Doktora yapmış olmak. Erişkin Psikiyatri Hemşireliği alanında en az 5 yıl ve şizofreni hastalarının
hastalık yönetiminde deneyimli olmak.
55Sağlık BilimleriHemşirelikHemşirelikÖğr. Gör.1Hemşirelik alanında Lisans Mezunu olmak. Kadın
Sağlığı ve Hastalığı Hemşireliği Bilim Dalı alanında Tezli yüksek lisans yapmış olmak.
56Sağlık BilimleriOdyolojiOdyolojiÖğr. Gör.1Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu olmak. Odyoloji alanında Tezli Yüksek lisans mezunu olmak.
57Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir CerrahisiProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1. Adayın H indexi;
a. Doç. Dr.'lar için H index Kriteri 8
b. Prof. Dr.'lar için H index Kriteri 12 olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
58Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
59Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
60Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
61Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriTıbbi PatolojiProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
2
62Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAdli TıpProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
63Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
64Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriGöğüs HastalıklarıProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
65Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
2TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:
1. Adayın H indexi;
a. Doç. Dr.'lar için H index Kriteri 8
b. Prof. Dr.'lar için H index Kriteri 12 olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikro cerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle
ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
66Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNükleer TıpProf.Dr./ Doç.Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
67Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve HastalıklarıProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
2
68Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyoistatistik ve Tıbbi BilişimProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
69Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriTıp EğitimiProf. Dr./ Doç. Dr./
Dr. Öğr. Üye.
1
70Yabancı Diller YüksekokuluİngilizceİngilizceÖğr. Gör.8İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim -Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden birinde Lisans Mezunu olmak; İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim - Tercümanlık, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bilimleri bölümlerinden birinde tezli yüksek lisans
derecesini tamamlamış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun
bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
2. Yabancı Dil Yeterliliği
a) Üniversitemiz Öğrenim Dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç
koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
b) Türkçe Öğretim Yapan Bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından Kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 55 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
3. Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.
4. Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. YÖK Formatında detaylı özgeçmiş
2. Doçentlik belgesi,(Profesör ve Doçent Kadrosu Başvuruları için)
3. Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4. Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma https://bau.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge
6. Öğretim Üyesi Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
7. Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
8. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adayları Tez, Bilimsel Çalışmalarını, Atıflarını, Yayınlarını ve Araştırma Eserlerini Kapsayan Akademik Dosyayı Bir (1) Takım Dosya ve CD olarak teslim edilmesi gereklidir.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSU GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADRO BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadro ile ilgili olarak Fakülte/Yüksekokul, Unvanı, Başvuru Tarihi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
2. Başvuru Formu (https://bau.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4. Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında)
5. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlayan belge
6. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
7. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
8. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
9. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınav(ALES) Belgesi
10. 2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığı(Çırağan Caddesi No:47),

Sınav Takvimi
• İlan Tarihi : 18.06.2019
• Son Başvuru Tarihi : 02.07.2019
• Ön Değerlendirme Tarihi : 05.07.2019
• Giriş Sınavı Tarihi : 11.07.2019
• Sonuç Açıklama Tarihi : 18.07.2019

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına başvuru yapacak olan adayların, istenen belgeler ile birlikte Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.