Akademik Personel | 25 Eylül 2020, Cuma

Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

20 Haziran 2017
Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 – Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 – Yabancı Dil Yeterliliği

  1. a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
  2. b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
  3. c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu’nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 – Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 – Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 – Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 – Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 – Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 – Yayın Puan Tablosu

(Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 – Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 – Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

BAU 2017-2018 ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN

 

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI /

ALAN

UNVAN SAYI İLANDA YER ALACAK

AÇIKLAMALAR

Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim

Bilimleri

Rehberlik ve

Psikolojik

Danışmanlık

Yrd. Doç. Dr. 1 Eğitim programları ve öğretim

alanında doktora yapmış olmak,

öğretmenlik uygulaması üzerine

akademik çalışmalar

yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim

Bilimleri

Rehberlik ve

Psikolojik

Danışmanlık

Doç. Dr. 1 Eğitim Yönetimi alanında

doktora yapmış olmak ve

okul yöneticiliği

deneyimine sahip olmak.

Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim

Bilimleri

Rehberlik ve

Psikolojik

Danışmanlık ABD

Yrd. Doç. Dr. 1 Eğitim Yönetimi alanında

doktora yapmış olmak ve

öğretmenlik deneyimine

sahip olmak.

Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel

Eğitim

Okul Öncesi

Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr. 1 Çevre Bilimleri alanında doktora

derecesine sahip olmak ve

STEM alanında akademik

çalışma yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel

Eğitim

Okul Öncesi

Öğretmenliği

Yrd. Doç. Dr. 1 Matematik eğitimi alanında

doktora derecesine sahip olmak

ve STEM alanında akademik

çalışma yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Fakültesi Yabancı

Diller

Eğitimi

İngiliz Dili ve

Eğitimi

Yrd. Doç. Dr. 1 İngiliz Edebiyatı alanında

yüksek lisans, tiyatro

eleştirmenliği alanında doktora

yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi Özel

Hukuk

Medeni

Hukuk

Yrd. Doç. Dr. 1 Özel Hukuk doktora mezunu

olmak, Medeni Hukuk alanında

çalışmalar yapmış olmak.

Üniversite tecrübesi olması.

Hukuk Fakültesi Özel

Hukuk

Milletlerarası

Özel Hukuk

Doç. Dr. 1 Milletlerarası Özel Hukuk

alanında çalışma yapmış olmak.

Hukuk Fakültesi Özel

Hukuk

Ticaret

Hukuku

(Deniz Ticareti

Hukuku)

Yrd. Doç. Dr. 1 Özel Hukuk doktora mezunu

olmak, Deniz Hukuku alanında

çalışmalar yapmış olmak.

Üniversite tecrübesi olması.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme

Bölümü

İşletme Prof. Dr. 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji

alanında almış olmak.

Müzakere ve Çatışma

Yönetimi alanında çalışmalar

yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme

Bölümü

İşletme Prof. Dr./

Doç. Dr.

1 Hospitality and Entertainment

Management, Dijital Pazarlama

Yönetimi, alanlarında çalışmalar

yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme

Bölümü

Pazarlama Prof. Dr./

Doç. Dr.

2 Endüstride Dijital Dönüşüm

Yönetimi, Yeni Medya Yönetimi

alanlarında çalışmalar

yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme

Bölümü

Yönetim

Organizasyon

Prof. Dr./

Doç. Dr.

2 Hospitality and Entertainment

Management alanlarında

çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lojistik

Yönetimi

Lojistik

Yönetimi

Prof. Dr./ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 2 Kent içi Lojistik konularında

çalışmaları olan veya Deniz

Lojistiği konularında çalışmaları

olan, Lojistik Yönetimi, İşletme

veya Endüstri Mühendisliği’nde

Lisans/Y Lisans veya Doktora

derecesine sahip olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Psikoloji Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 1 Klinik ve/veya araştırma

yöntemleri alanında yüksek

lisans yapmış olmak. Sosyal

ve/veya gelişim psikolojisi

alanında doktora derecesine

sahip olmak. Niteliksel

yöntemlere hakim ve bu konuda

uluslararası yayın yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Psikoloji Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 1 Psikoloji lisans deresine sahip

olmak; bilişsel/deneysel/nöro

psikoloji ya da sinirbilim

alanında yüksek lisans ve

doktora derecesine sahip

olmak ve bu alanda uluslararası

yayın yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset

Bilimi ve

Uluslararası

ilişkiler

Siyaset Bilimi

ve Uluslararası

ilişkiler

Doç. Dr. 1 Amerikan Tarihi, Dış Politikası

ve Devlet Sistemi, Ortadoğu,

İsrail-Filistin Sorunu,

Karşılaştırmalı Siyaset,

Türk Siyasi Tarihi alanlarında

uzman ve yayınları bulunan

doçent alınacaktır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Sosyoloji Doç. Dr. 1 Sosyoloji mezunu, Suç Sosyolojisi

ve Viktimoloji alanında

çalışmalar gerçekleştirmek,

Sosyoloji alanında Adli Bilimler

anahtar kelimesi ile Doçent

unvanı almış olmak.

İletişim Fakültesi Halkla

İlişkiler

Halkla

İlişkiler

Yrd. Doç. Dr. 1 Üniversitelerin halkla ilişkiler

bölümünde lisans eğitimini

tamamlamış olmak. Sosyal

Bilimler Enstitüleri’nin halkla

ilişkiler anabilim dalında yüksek

lisans ve doktora eğitimini

tamamlamış olmak. Kurum

kültürü, etkinlik yönetimi,

sponsorluk, kurumsal sosyal

sorumluluk alanlarında

akademik çalışmalar

yapmış olmak.

İletişim Fakültesi İletişim

Tasarımı

İletişim

Tasarımı

Yrd. Doç. Dr. 1 İnteraktif Medya Tasarımı veya

Bilgi Teknolojileri alanında

yüksek lisans derecesine sahip

olmak. Bilgisayar Mühendisliği

alanında doktora derecesine

sahip olmak. Bilgisayar destekli

tasarım, web tasarımı veya

interaktif medya tasarımı

konularında çalışmalara

sahip olmak.

İletişim Fakültesi Reklamcılık Reklamcılık Yrd. Doç. Dr. 1 Yüksek Lisans ve doktorasını

İletişim ve Reklam alanında

yapmış olmak. İletişim

araştırmaları, Araştırma

metodolojisi, İstatistik, Kaliltetif

araştırma teknikleri, SPSS

kullanımı konusunda bilgi sahibi

olmak. Reklam Yönetimi ve

Reklam Araştırmaları konusunda

akademik çalışmalara sahip

olmak. Uzmanlık alanında en az

5 yıl İngilizce ders verme

deneyimine sahip olmak.

İletişim Fakültesi Reklamcılık Reklamcılık Yrd. Doç. Dr. 1 Yüksek Lisans ve doktorasını

Reklam alanında yapmış olmak.

İletişim araştırmaları, Araştırma

metodolojisi, İstatistik, Kaliltetif

araştırma teknikleri, SPSS

kullanımı konusunda bilgi sahibi

olmak., Reklam Yönetimi,

Bireysel Yaratıcılık, Reklam

Yaratıcılığı ve Reklam Etki

Araştırmaları konusunda

akademik çalışmalara sahip

olmak. Uzmanlık alanında en az

5 yıl İngilizce ders verme

deneyimine sahip olmak.

İletişim Fakültesi Reklamcılık Reklamcılık Prof.Dr./Doç. Dr. 2 Endüstride Dijital Dönüşüm

Yönetimi, Yeni Medya Yönetimi

alanlarında çalışmalar

yapmış olmak.

İletişim Fakültesi Yeni Medya Gazetecilik/

Bilişim

Yrd. Doç. Dr. 1 Bilişim alanında Doktora

mezunu olmak.

İletişim Fakültesi Yeni Medya Yeni Medya Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 1 İletişim, İletişim Bilimleri,

Gazetecilik, Medya Teknolojileri,

Yeni Medya veya Medya

Çalışmaları alanlarının birinde

doktora derecesine sahip olmak.

Dijital medya veya yeni medya

konularında akademik

çalışmalara sahip olmak.

Mimarlık ve Tasarım Endüstri

Ürünleri

Tasarımı

Endüstri

Ürünleri

Tasarımı

Yrd. Doç. Dr. 1 Endüstri Ürünleri Tasarımı

bölümünde lisans mezunu

olması, yüksek lisansını Endüstri

Tasarımı Tarihi alanında,

doktorasını Sanat Tarihi

alanında tamamlamış olması.

Mimarlık ve Tasarım İç

Mimarlık

ve Çevre

Tasarımı

İç Mimarlık Yrd. Doç. Dr. 1 İç Mimarlık ve İç Mimarlık ve

Çevre Tasarımı bölümünde

lisans mezunu olması, yüksek

lisans ve doktorasını İç Mimarlık

alanında tamamlamış olması.

Mimarlık ve Tasarım Mimarlık Mimarlık Doç. Dr. 1 Mimarlık bölümünde lisans

mezunu olması, yüksek lisans ve

doktorasını yapı bilimleri

alanında tamamlamış olması,

doçentliğini mimarlık bilim

alanında almış olması.

Mimarlık ve Tasarım Mimarlık Mimarlık Prof. Dr/ Doç. Dr./ 1 Mimarlık doktora mezunu olmak.
Mimarlık ve Tasarım Mimarlık Mimarlık Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 1 Mimarlık bölümünde lisans

mezunu olması. Doktorasını

Yapı Bilimleri alanında

tamamlamış olması.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. 1 Bilgisayar Mühendisliği alanında

doktora yapmış olmak.

Paralel programlama, grafik

işlemcisi, yüksek hızlı veri

haberleşmesi konularının birinde

çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal

Mühendisliği

Biyomedikal

Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr 1 Biyomedikal Mühendisliği veya

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

alanlarından birinde doktora

yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

veya Bilgisayar Mühendisliği

alanlarından birinde doktora

yapmış olmak. Sinyal işleme,

haberleşme sistemleri, gömülü

sistemler, nesnelerin interneti

konularının birinde çalışmalar

yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

veya Fizik alanında doktora

yapmış olmak. Klinik

mühendisliği, deneysel parçacık

fiziği, parçacık dedektörleri,

dedektör simülasyonu

konularının birinde çalışmalar

yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 2 Endüstri Mühendisliği alanında

doktora yapmış olmak.

Eniyileme yöntemleri, tedarik

zinciri yönetimi konularının

birinde çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. 1 Endüstri Mühendisliği veya

Matematik alanında doktora

yapmış olmak. Hyperbolic

geometri, analitik sayı

teorisi, hyperbolic manifoldlar

Laplace, Maass formlar

konularının birinde

çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji

Sistemleri

Mühendisliği

Enerji

Sistemleri

Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. 1 Makine Mühendisliği alanında

doktora yapmış olmak. Ekserji

analizi ve entegre yenilenebilir

çoklu üretim enerji sistemleri,

sürdürülebilir enerji sistemleri

konularının birinde çalışmalar

yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji

Sistemleri

Mühendisliği

Enerji

Sistemleri

Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. 1 Enerji Sistemleri Mühendisliği

veya Kimya Mühendisliği

alanlarından birinde doktora

yapmış olmak. Fotokatalitik

hidrojen üretimi/sudan boyar

madde giderimi,

Hidrojen/Metanol

Yakıt pilleri, Heterojen katalizör

tasarımı konularının birinde

çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat

Mühendisliği

İnşaat

Mühendisliği

 Yrd. Doç. Dr 1 İnşaat Mühendisliği alanında

doktora yapmış olmak. Ulaştırma

sistemleri, trafik sistemleri,

ulaşım ekonomisi konularının

birinde çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat

Mühendisliği

İnşaat

Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 1 İnşaat Mühendisliği alanında

doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat

Mühendisliği

İnşaat

Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. 1 İnşaat Mühendisliği veya

Deprem Mühendisliği alanında

doktora yapmış olmak. Sürekli

ortamlar mekaniği,

dalga yayılımı, deprem dalgaları,

dalga dispersiyonu, elasto

dinamik problemler konularının

birinde çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İşletme

Mühendisliği

İşletme

Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 1 İşletme Mühendisliği alanında

doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İşletme

Mühendisliği

İşletme

Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 1 Matematik alanında doktora

yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik

Mühendisliği

Mekatronik

Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 1 Fizik alanında doktora

yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik

Mühendisliği

Mekatronik

Mühendisliği

Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 2 Mekatronik Mühendisliği,

Makine Mühendisliği,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

veya Bilgisayar Mühendisliği

alanlarının birinde doktora

yapmış olmak. Robotik,

otomotiv, otonom sistemler,

akışkanlar mekaniği,

siber-fiziksel sistemler

konularının birinde çalışmalar

yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 1 Moleküler Biyoloji ve

Genetik, Biyomühendislik

veya Biyoinformatik

alanlarından birinde doktora

yapmış olmak. Mikrobiyal

Genetik, bitki genetiği,

biyoinformatik konularının

birinde çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Yrd. Doç. Dr 1 Biyoloji alanında doktora yapmış

olmak. Deniz biyolojisi, genetik

çeşitlilik, mikrosatelit belirteç

konularının birinde çalışmalar

yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. 1 Bilgisayar Bilimi alanında

Doktora derecesine sahip olmak.

Semantik Web, Semantik

Arama, Gras, Algoritmaları,

Ontoloji, Paralel Programlama

ve Büyük Veri konularında

çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 2 Bilgisayar Bilimleri, Yazılım

Mühendisliği veya Bilgisayar

Mühendisliği alanlarının

birinde doktora yapmış olmak.

Yazılım mimarisi, sanal

gerçeklik, oyun tasarımı ve

geliştirme, mobil yazılım

geliştirme, siber güvenlik,

büyük veri analitiği, kurumsal

yazılım sistemleri, çok ortamlı

bilgi erişimi, veri madenciliği,

bulut bilişim konularının

birinde çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve Diyetetik Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 3 Beslenme ve Diyetetik Bölümü

lisans mezunu olmak.;

Beslenme ve Diyetetik alanında

Yüksek Lisans ve Doktora

derecesine sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

alanında Doktora derecesine

sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) Yrd. Doç. Dr. 1 Fizyoterapi-Rehabilitasyon

alanında Doktora derecesine

sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı hemşireliği Yrd. Doç. Dr. 1 Halk Sağlığı Hemşireliği Bilim

Dalı’nda Doktora derecesine

sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 1 Hemşirelik Doktora derecesine

sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 3 Odyoloji Bölümü Yüksek Lisans

mezunu veya Odyoloji/ilgili

alanlarda Doktora

yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Yönetimi Prof. Dr/ Doç. Dr./ Yrd. Doç. Dr 2 Sağlık yönetimi veya yönetim

organizasyon alanında

doktora derecesine sahip olmak

veya tıp fakültesi mezunu olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. 1 TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA

ÖNCELİK KAZANDIRACAK

BİLİMSEL KOŞULLAR

AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Adayın H indexi;

a. YRD. Doç’ler için

H index Kriteri 4

b. Doç’ler için

H index Kriteri 8

c. PROF.DR.’ler için

H index Kriteri 12

olmalıdır.

(H index Webofknowledge.com

adresinden SCI’ e göre

bakılmalıdır)

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve,

TÜBA, BA vb. kurumlardan

burs ya da başarı ödülü

almış olmak.

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel

üretim alanları olarak seçilmiş

Nörobilim, Genetik, Kök Hücre

ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi

Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak.

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak.

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doç. Dr. 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doç. Dr. 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Prof. Dr. 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Prof. Dr. 2
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Prof. Dr. 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doç. Dr. 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Yrd. Doç. Dr. 1
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doç. Dr. 1
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Yrd. Doç. Dr. 1

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.