Akademik İlanlarManşet Haber

Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 – Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 – Yabancı Dil Yeterliliği

  1. a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
  2. b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
  3. c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu’nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 – Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 – Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 – Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 – Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 – Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 – Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 – Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 – Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

BAU ÖĞRETİM ÜYESİ İLAN

 

NO FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM

DALI/ ALAN

UNVAN SAYI AÇIKLAMALAR
1 Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik

ve Psikolojik

Danışmanlık

Doktor Öğretim Üyesi 1 Eğitim Yönetimi ve Politikaları alanında

doktora yapmış olmak ve eğitim hukuku

ile ilgili yayınlar yapmış olmak.

2 Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik

ve Psikolojik

Danışmanlık

Doçent 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma

alanında doktora yapmış olmak ve

çocukla psikolojik danışma ile

travma konularında yayınlar

yapmış olmak.

3 Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi

Eğitimi ABD

Doktor Öğretim Üyesi 1 Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora

yapmış olmak ve erken çocuklukta

psikanalitik yaklaşım ile ilgili yayınlar

yapmış olmak.

4 Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Okul Öncesi

Eğitimi ABD

Doktor Öğretim Üyesi 1 Eğitim programları ve öğretim alanında

doktora yapmış olmak ve erken

STEM ile mühendislik eğitimi üzerine

çalışmalar yapmış olmak.

5 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa

Hukuku

Doçent 1 Doçentliğini Anayasa Hukuku alanında

almış olmak.

6 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İdare

Hukuku

Doçent 1 Doçentliğini İdare Hukuku alanında

almış olmak.

7 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni

Hukuk

Doçent 2 Doçentliğini Medeni Hukuk alanında

almış olmak.

8 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Ekonomi Doçent 1 Doçentliğini mikroiktisat alanından

almış olan, yoksulluk, kent ekonomisi

ve eğitim ekonomisi alanlarında çalışan

ve bu alanlarda endeksli dergilerde

yayınları olan.

9 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Ekonomi Doçent 1 Mikroiktisat alanından doçentliğini

almış olan, elektrik, turizm, sağlık ve

eğitim sektörleri üzerine çalışan ve

bu alanlarda uluslararası ve

endeksli dergilerde yayınları olan.

10 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Ekonomi Doçent 1 Makro İktisat alanında Doçentlik unvanı

almış olmak; Makro İktisat politika

ve teorisi ve Para Politikası üzerine

çalışmalar yapmış olmak

11 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Ekonomi

ve Finans

Doçent 1 Mikroiktisat alanında doçentliğini almış

olan, işgücü piyasaları, eğitim ekonomisi

ve ekonomide toplumsal cinsiyet eşitliği

konularında doktora sonrası çalışmaları

olan, bu alanlarda araştırmaları ve

uluslararası endeksli dergilerde yayınları

olan.

12 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme İşletme Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1 İşletme veya işletme/endüstri

mühendisliği alanlarında doktora

yapmış, nicel araştırma yöntemleri,

modelleme ve Pazar araştırması

konularında ders vermiş ve

çalışmalar yapmış olan.

13 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme İşletme Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1 İşletme veya Yönetim Bilimleri alanında

doktora yapmış, yönetim veya

girişimcilik alanında yayınları olan.

14 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lojistik Lojistik Doçent 1 Mühendislik veya İşletme anabilim

dalında doktorası olan, Tedarik Zinciri

veya Operasyon Yönetimi konularında

akademik çalışmaları bulunan.

15 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lojistik Lojistik Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1 Mühendislik veya İşletme anabilim

dalında Doktora derecesi olan,

Şehir içi Lojistiği veya

e-Ticaret konularında

çalışmaları bulunan

16 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Psikoloji Doktor Öğretim Üyesi 1 Psikoloji alanında lisans; klinik ya da

uygulamalı psikoloji alanında yüksek

lisans ve doktora derecesine sahip

olmak; bilişsel-davranışçı terapi

uygulamaları konusunda alanda

deneyim sahibi olan.

17 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Siyaset

Bilimi

Doçent 1 Siyasal hayat ve kurumlar alanında

doçentliğini almış olan,

siyaset sosyolojisi, devlet-sivil toplum

ilişkileri ve toplumsal cinsiyet eşitliği

alanlarında çalışan ve bu alanlarda

uluslararası endeksli dergilerde ve

uluslararası tanınmış yayınevleri

tarafından basılmış yayınları bulunan.

18 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Finans Uluslararası

Finans

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1 Finans alanında doktora yapmış

finansal yönetim alanında ders vermiş,

finans alanında yayınları olan

19 İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Halkla

İlişkiler

Doçent 1 Doçentliğini halkla ilişkiler alanında

almış olmak. En az 10 yıllık akademik

tecrübe (Öğretim görevlisi olarak asgari

5 yıllık tecrübe) Halkla ilişkiler’in temel

alanı olan halkla ilişkiler yazarlığı dersi

vermiş olmak ve dersin uygulama alanı

olan bilgisayar programlarına hakim

olmak, kurum kültürü,

etkinlik yönetimi, halkla ilişkiler

kampanyaları ve kriz yönetimi

konularında ders vermiş olmak

20 Meslek Yüksekokulu Mekatronik Mekatronik Doktor Öğretim Üyesi 1 Elektronik Mühendisliği veya Elektrik

Mühendisliği alanında doktora

yapmış olmak. Sinyal İşleme alanında

çalışmalar yapmış olmak.

21 Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Doçent 1 Pazarlama alanında doktora yapmış

ve aynı alanda doçent unvanı almış

olmak. Sürdürülebilir pazarlama,

sağlıklı yaşam pazarlaması ve rekabet

stratejileri alanında çalışmalar

yapmış olmak.

22 Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme

Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi 1 Stratejik Pazarlama, Pazarlama

İletişimi, Tüketici Davranışı ve

Marka Yönetimi konularında uzman,

Yeni Ürün Geliştirme, Inovasyon

Yönetimi, Dijital Pazarlama

Uygulamaları, Elektronik Ticaret ve

Sosyal Medya Pazarlaması konularına

hakim, Global Pazarlama, Uluslararası

Ticaret, Entegre Pazarlama İletişimi

konularında ders verebilecek durumda,

Pazarlamada Nesnelerin Interneti,

Büyük Veri, Yapay Zeka Uygulamaları

konularında çalışmalar yapmış, Uzaktan

Eğitim Platformlarında eğitim verme

deneyimine sahip, İngilizce diline ileri

derecede hakim, akademik projeler ve

tez yönetimi konusunda tecrübeli,

sektör deneyimine sahip.

23 Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Doktor Öğretim Üyesi 1 Deniz ekonomisi alanında doktora

yapmış olmak. Kısa mesafeli deniz

taşımacılığı, konteyner taşımacılığı,

küresel lojistik, lojistik işletmelerinde

filo yönetimi ve depo yönetimi

konularında çalışmalar yapmış olmak.

24 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İç Mimarlık

ve Çevre

Tasarımı

Doçent 1 Mimarlık alanında doçentliğini almış

olmak. Çağdaş Yapı / İnce Yapı,

Strüktür, Teknoloji Malzemeleri ve

Mimari Yarışma alanında çalışmalar

yapmış olmak.

25 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İç Mimarlık

ve Çevre

Tasarımı

Doçent 1 Mimarlık alanında doçentliğini almış

olmak. Konut – Göç ve Konuta Erişim

alanında çalışmalar yapmış olmak.

26 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İç Mimarlık

ve Çevre

Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi 1 Mimarlık ve Tasarım Doktora derecesine

sahip olmak. Mimarlık Tarihi alanında

çalışmalar yapmış olmak.

27 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar

Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi 1 Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar

Mühendisliği alanlarının birinde doktora

yapmış olmak. Siber Güvenlik konusunda

çalışmalar yapmış olmak.

28 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal

Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi 1 Biyomedikal Mühendisliği alanında

doktora yapmış olmak.

29 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Elektrik -Elektronik Mühendisliği Elektrik –

Elektronik

Mühendisliği

Profesör 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Optik,

Fotonik alanlarının birinde doktora

yapmış olmak. Kip-kilitlemeli lazerler,

ve faz gürültüsü konularında çalışmalar

yapmış olmak.

30 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Elektrik -Elektronik Mühendisliği Elektrik-

Elektronik

Mühendisliği

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında

doktora yapmış olmak. Elektronik

konusunda çalışmalar yapmış olmak.

31 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji

Sistemleri

Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya

Enerji Sistemleri alanında doktora yapmış

olmak. Enerji sistemleri alanında

çalışmalar yapmış olmak.

32 Mühendislik ve Doğa Bilimleri İşletme Mühendisliği İşletme

Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi 1 İşletme Mühendisliği veya İşletme

alanında doktora yapmış olmak.

33 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Yazılım Mühendisliği Yazılım

Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi 1 Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar

Mühendisliği alanlarının birinde doktora

yapmış olmak. Büyük Veri konusunda

çalışmalar yapmış olmak.

34 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi

ve

Rehabilitasyon

Doçent 1 Tıp Fak. mezunu olup, Fiziksel Tıp ve

Rehabilitasyon alanında

uzmanlık derecesine sahip olmak.

35 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi

ve

Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bölüm/Yüksekokulundan mezun olmak

ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında

Doktora yapmış olmak

36 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk

Gelişimi

Doktor Öğretim Üyesi 1 Eğitim programları ve öğretim alanında

doktora yapmış olmak ve fen ve

teknoloji öğretimi konularında

çalışmalar yapmış olmak.

37 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji

ve

Reanimasyon

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 2 TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA

ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL

KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Adayın H indexi;
a. Dr.Öğr.Üyeleri için H index Kriteri     4
b. Doç.Dr.’lar için H index Kriteri           8
c. Prof.Dr.’lar için H index Kriteri          12
olmalıdır. (H index Webofknowledge.com

adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb.

kurumlardan burs ya da başarı ödülü

almış olmak

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim

alanları olarak seçilmiş Nörobilim,

Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tıp,

Mikrocerrahi Anatomisi, KardiovaskülerTıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

38 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve

Sinir

Cerrahisi

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1
39 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel

Cerrahi

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 3
40 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs

Cerrahisi

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1
41 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Sağlığı

ve

Hastalıkları

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 2
42 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın

Hastalıkları

ve Doğum

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 7
43 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve

Damar

Cerrahisi

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 2
44 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak

Burun

Boğaz

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1
45 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi

ve

Travmatoloji

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 3
46 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik,

Rekonstrüktif

ve Estetik Cerrahi

Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 4
47 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1
48 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 3
49 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1
50 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1
51 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1
52 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1
53 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 2
54 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1
55 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1
56 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 11
57 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1
58 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 2
59 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 2
60 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1
61 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1
62 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1
63 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1
64 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 3
65 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Profesör/Doçent/ Doktor Öğretim Üyesi 1

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu