Akademik Personel | 19 Temmuz 2019, Cuma

Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Ocak 2018
Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 – Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu’nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 – Yabancı Dil Yeterliliği

  1. a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
  2. b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 23.03.2016 tarih 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 8. Maddesini 7. Fıkrası a, b, c ve ç koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
  3. c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu’nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 – Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 – Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Strateji Geliştirme ve Planlama Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 – Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 – Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 – Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 – Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 – Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 – Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

NO FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI / ALAN UNVAN SAYI AÇIKLAMALAR
1 Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve

Öğretim

Teknolojileri

Eğitimi

Bilgisayar ve

Öğretim

Teknolojileri

Eğitimi

Prof.Dr. 1 Eğitim psikolojisi ve teknolojisi alanında

doktora yapmış olmak ve teknoloji

entegrasyonu ile STEM eğitimi

üzerine yayınlar yapmış olmak.

2 Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim

Bilimleri

Rehberlik ve

Psikolojik

Danışmanlık

Prof.Dr. 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında

doktora yapmış olmak ve psikolojik danışman

eğitimi ile travma konularında yayınlar

yapmış olmak.

3 Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim

Bilimleri

Üstün

Zekalılar

Eğitimi

Yrd.Doç.Dr. 1 Üstün Zekalılar Eğitimi alanında doktora

yapmış olmak, ve farklılaştırılmış öğretim ile

üst düzey düşünme becerileri üzerine yayınlar

yapmış olmak.

4 Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim

Bilimleri

Eğitim

 

Bilimleri

Yrd.Doç.Dr. 1 Eğitim programları ve öğretim alanında

doktora yapmış olmak, ve  Anlamaya dayalı

tasarım üzerine çalışmalar yapmış olmak.

5 Hukuk Fakültesi Özel

Hukuk

Milletlerarası

Özel

Hukuk

Yrd.Doç.Dr. 1 Özel Hukuk doktora mezunu olmak,

Milletlerarası Özel Hukuk alanında çalışmalar

yapmış olmak. Üniversite tecrübesi bulunmak.

6 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme İşletme Prof.Dr./

Doç.Dr./

Yrd. Doç.

2 İşletme alanında doktora yapmış olan, Dijital

pazarlama, e-pazarlama, ve/veya veri tabanlı

pazarlama alanlarında

çalışmalar yapmış olmak.

7 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme İşletme Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

2 Uygulamalı Matematiksel/İşletme alanlarında

doktora yapmış, Finansal İktisat ve nicel

araştırma yöntemleri ve matematiksel

modelleme alanlarında veya Pazar

Araştırması alanında çalışmalar yapmış olmak.

8 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lojistik Lojistik Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

2 Lojistik Yönetimi, İşletme/Endüstri

Mühendisliği/ İşletme Mühendisliği

alanlarında doktora yapmış, lojistik, tedarik

zinciri yönetimi alanlarında

çalışmalara yapmış olmak.

9 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset

Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

Bölümü

Siyaset

Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

Bölümü

Prof. Dr. 1 Uluslararası İlişkiler alanında doçent unvanı

almış olmak. Dış politika ve uluslararası

güvenlik, siyaset bilimi metodolojisi, nicel

yönetmeler ve kamuoyu analizi alanlarında

çalışmaları bulunan, savaşlar ve kamuoyu

alanında doktora sonrası çalışmaları yürütmüş

olan, bu alanlarda uluslararası ve endeksli

dergilerde yayınları ve uluslararası tanınmış

yayınevleri tarafından basılmış yayınlara

sahip olmak.

10 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset

Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

Bölümü

Siyaset

Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

Bölümü

Yrd.Doç.Dr. 1 AB siyaseti ve Uluslararası İlişkiler doktora

mezunu olan. Din ve Politika,

Ekonomik Politik, çok kültürlülük ve

entegrasyon politikaları, üzerine uzman olması

ve bu alanda ders verebilecek durumda olup

çalışmalar yürütmüş olmak.

11 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset

Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

Bölümü

Siyaset

Bilimi ve

Uluslararası

İlişkiler

Bölümü

Yrd.Doç.Dr. 1 Siyaset Bilimi doktora mezunu olan.

Alman siyaseti ve Türk-Alman İlişkileri,

konularında uzmanlık sahibi ve yayınlara

sahibi olan.

12 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Sosyoloji Doç. Dr. 1 Sosyoloji alanında doçent unvanı almış olmak.

Suç Sosyolojisi ve Viktimoloji alanında

çalışmalar gerçekleştirmiş olan.

13 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası

Finans

Bölümü

Uluslararası

Finans

Bölümü

Profesör 1 Muhasebe alanında doçent unvanı almış

olmak. Uluslar arası muhasebe standartları,

bağımsız denetim ve hile denetimi

alanlarında ulusal ve uluslararası

çalışmalara sahip olmak.

14 İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası

Ticaret ve

İşletmecilik

Uluslararası

Ticaret ve

İşletmecilik

Prof.Dr. 1 Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı

almış olmak. Liderlik, örgütsel adalet,

iş tutumları ve çalışan sesi alanlarında

çalışmalara yapmış olmak.

15 İletişim Fakültesi Reklamcılık

Bölümü

Reklamcılık

Bölümü

Prof.Dr. 1 Doktorasını iletişim/reklam alanında yapmış

olmak. uygulamalı iletişim “bilim alanınında”

doçent unvanı almış olmak. pazarlama

iletişimi, entegre pazarlama iletişimi

konularında lisans ve lisansüstü düzeyinde

ders verebilecek, sosyal medya, pazarlama

iletişimi ve entegre pazarlama iletişimi

üzerine çalışmaları olan.

16 İletişim Fakültesi Yeni

Medya

Yeni

Medya

Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1 Gazetecilik veya Medya ve İletişim Çalışmaları

alanlarının birinde doktora derecesine sahip

olmak. Gazetecilik ve Yeni Medya konularında

akademik çalışmalara sahip olmak.

17 İletişim Fakültesi Yeni

Medya

Yeni

Medya

Yrd.Doç.Dr. 1 Medya ve İletişim Çalışmaları ya da Medya

Çalışmaları alanlarından birinde doktora

derecesine sahip olmak. Yeni Medya –

Sosyal Medya konularında akademik

çalışmalara sahip olmak.

18 İletişim Fakültesi Yeni

Medya

Gazetecilik/

Bilişim

Yrd.Doç.Dr. 1 Bilişim alanında Doktora mezunu olmak ve

Siber Güvenlik alanlarında çalışmalar

yapmış olmak.

19 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Mühendisliği

Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

2 Bilgisayar Mühendisliği/

Yazılım Mühendisliği/ Bilgi Teknolojileri

Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Siber güvenlik veya Büyük veri analitiği

konusunda çalışmalar yapmış olmak.

20 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Mühendisliği

Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1 Bilgisayar Mühendisliği/

Yazılım Mühendisliği/ Elektrik ve Elektronik

Mühendisliği alanlarından birinde doktora

yapmış olmak. Kablosuz ağlar ve Nesnelerin

Interneti alanında çalışmalar yapmış olmak.

21 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Elektrik –

Elektronik

Mühendisliği

Elektrik –

Elektronik

Mühendisliği

Prof.Dr./

Doç.Dr./

Yrd. Doç.

1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında

doktora yapmış olmak. İşbirlikli kablosuz ağlar

ve çoklu insansız araçlar konularında

çalışmalar yapmış olmak.

22 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Endüstri

Mühendisliği

Endüstri

Mühendisliği

Prof.Dr. /

Doç.Dr./

Yrd.Doç.Dr.

2 Endüstri Mühendisliği doktora mezunu olmak.

Yöneylem Araştırması veya Endüstri 4.0

konusunda çalışmalar yapmış olmak.

23 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Mekatronik

Mühendisliği

Mekatronik

Mühendisliği

Prof.Dr. /

Doç.Dr. /

Yrd.Doç.Dr.

1 Mekatronik Mühendisliği, Makine

Mühendisliği, Elektrik-Elektronik

Mühendisliği alanlarının birinde doktora

yapmış olmak. Robotik konusunda

çalışmalar yapmış olmak.

24 Mühendislik ve Doğa Bilimleri İşletme Mühendisliği İşletme

Mühendisliği

Prof.Dr. /

Doç.Dr. /

Yrd.Doç.Dr.

2 İşletme Mühendisliği/Tekstil Mühendisliği

alanında doktora yapmış olmak.

Teknik Tekstil konusunda çalışmalar

yapmış olmak.

25 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme ve

Diyetetik

Prof.Dr./

Doç.Dr./

Yrd. Doç.

3 Gıda Mühendisliği veya Beslenme ve

Diyetetik alanında  Doktora derecesine

sahip olmak.

26 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk

Gelişimi

Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

2 Çocuk Gelişimi, psikoloji, Rehberlik ve

Psikolojik Danışmanlık, okulöncesi,

eğitim bilimleri alanlarında doktora

derecesine sahip olmak.

27 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi

ve

Rehabilitasyon

Prof. Dr./

Yrd. Doç.

2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

alanında doktora  derecesine sahip olmak.

28 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Bilim Dalı’nda doktorasını tamamlamış olmak

29 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelik Yrd.Doç.Dr. 1 Halk Sağlığı Hemşireliği Bilim Dalı’nda

doktorasını tamamlamış olmak.

30 Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Odyoloji Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

4 Odyoloji Yüksek lisans veya doktora

derecesine sahip olmak.

31 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel

Cerrahi

Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1 Tıp Fakültesi ADAYLARINA ÖNCELİK

KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR

AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Adayın H indexi;

a. YRD. Doç’ler için H index Kriteri                4

b. Doç’ler için H index Kriteri                           8

c. PROF.DR.’ler için H index Kriteri              12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com

adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb.

kurumlardan burs ya da başarı ödülü

almış olmak.

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim

alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik,

Kök Hücre ve Rejenaratif Tip,

MikrocerrahiAnatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak.

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak.

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

32 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın

Hastalıkları

ve Doğum

Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

3
33 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs

Cerrahisi

Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1
34 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji

ve

Reanimasyon

Prof.Dr. /

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1
35 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak

Burun

Boğaz

Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1
36 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1
37 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik,

Rekonstrüktif

ve Estetik Cerrahi

Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

2
38 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1
39 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin Ve

Sinir

Cerrahisi

Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

3
40 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1
41 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Prof.Dr. /

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

4
42 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1
43 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Prof.Dr. /

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1
44 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1
45 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1
46 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1
47 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

3
48 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1
49 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Biyofizik Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1
50 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

1
51 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Gastronomi Prof.Dr./

Doç.Dr. /

Yrd. Doç.

2 Gastronomi/Gıda Mühendisliği veya Turizm ve otel işletmeciliği doktora derecesine sahip olmak. Gıda ve Gastronomi Mühendisliği veya Turizm ve otel işletmeciliği bölümlerinde ders vermiş olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER