Akademik Personel | 20 Mayıs 2019, Pazartesi

Avustralya Tatil ve Çalışma Programı

14 Nisan 2017
Avustralya Tatil ve Çalışma Programı
       

8 Aralık 2005 tarihli Çalışma ve Tatil Vizesi Mutabakat Muhtırası çerçevesinde, Çalışma ve Tatil (Work and Holiday) Vize Programı kapsamında vatandaşlarımıza Avustralya’da azami on iki (12) ay süreyle ikamet etme hakkı tanıyan Çalışma ve Tatil Vizesi verilebilmektedir.

 

Vize Programına katılmak isteyen öğrencilerimizin söz konusu vize için yapacakları başvurularını gerekli evraklarla birlikte eğitim aldıkları Üniversitenin Rektörlüklerinin (aşağıda bir örneği iletilen) üst yazısıyla Dışişleri Bakanlığına iletilmek üzere Başkanlığımıza yapmaları gerekmektedir.

 

 

T.C.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

(Uluslararası İlişkiler Birimi)

 

Üniversitemizin ……………. Fakültesi ………….. ………….. bölümünde eğitimine devam etmekte olan ………….. no’lu öğrencisi ……………… ……………., Aralık 2005 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile     Avustralya Hükümeti Arasında Çalışma ve Tatil Vizesine İlişkin Mutabakat Muhtırası” kapsamında 12 ay süreli “Çalışma ve Tatil” programına başvuruda bulunmak için rektörlüğümüze başvurmuştur. Ekte belgeleri     iletilen öğrencimizin söz konusu programdan faydalanması için gereğini müsâdelerine saygılarımla arz ederim.

 

Rektör İsim ve imzası

 

Ekler: Gerekli Evrak Listesi

 

1. Nüfus cüzdanı sureti

2. Öğrenim durumunu gösterir belge

3. Dil seviyesini gösterir belge

4. Pasaport sureti

5. Mali kaynağı ispat eden belge

6. Askerlik Durumu Belgesi

7. Adli sicil kaydı

8. Diğer evrak (talep edilmesi halinde)

 

 

 

 

 

Başvuru için Gerekli Şartlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 

 1. Müracaat tarihinde on sekiz (18) ila otuz (30) yaşları arasında (30 dâhil) bulunmak.

 

 1. Üniversite mezunu ya da üniversitede en az 2. sınıfı başarıyla tamamlamış olmak.

Bu kapsama iki yıllık üniversite mezunları girmemektedir. 4 yıllık üniversite mezunlarının Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, yükseköğrenimine devam eden öğrencilerin ise evraklarını üniversite rektörlükleri üzerinden YÖK’e göndererek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu işlem, öğrencilerin gerekli tüm evrakları eğitim almakta olduğu üniversitenin rektörlüğünün bir üst yazısıyla YÖK’e başvurması şeklinde gerçekleşecektir. Başvuruları öğrenciler adına eğitim aldıkları üniversitelerin rektörlükleri yapacaktır. Üst yazı örneği yukarıdadır. Öğrencilerin doğrudan ya da özel eğitim ve danışmanlık şirketleri aracılığıyla yaptıkları başvurular işleme alınmayacaktır. YÖK aracılığıyla anılan programa başvuracak kişiler için irtibat bilgisi aşağıda sunulmaktadır:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Birimi

Muharrem Kaplan (Uzman)

Tel : +90 312 298 7934 Faks : +90 312 266 4744

e-mail: muharrem.kaplan@yok.gov.tr

 

Üniversite 4. sınıf öğrencileri geçici mezuniyet belgelerini ibraz etmek kaydıyla, Dışişleri Bakanlığına da başvuruda bulunabilir. Mezun olmayan 4. Sınıf üniversite öğrencileri ise yukarıda da belirtildiği şekilde evraklarını üniversite rektörlükleri üzerinden YÖK’e göndererek başvuru işleminde bulunacaklardır.

 

 1. En azından pratik düzeyde İngilizce yeterlilik düzeyine sahip olmak.

 

IELTS dil sınavından (veya muadili bir dil sınavından) alınan puan ortalamasının (overall band score) en az 4,5 düzeyinde olması gerekmektedir. Avustralya Büyükelçiliği yetkilileri sadece Boğaziçi, ODTÜ ve Bilkent Üniversiteleri öğrencilerini bu şarttan muaf tutmaktadır.

 1. Beraberinde geçiminden sorumlu çocuk bulunmamak.
 1. “Çalışma ve Tatil” programına daha önce katılmamış olmak.
 1. Yeterli mali kaynağa sahip olmak. (Başvuru sahiplerinin en az 7000 Avustralya Doları (AUD) düzeyinde maddi kaynağa sahip olduklarını veya bu düzeyde maddi kaynağa sahip bir kişinin kendilerine kefil olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. )
 1. Orijinal olmayan her bir evrakın noter tasdikli olarak iletilmesi gerekmektedir.
 1. Sağlıklı bir bünye ve fiziki açıdan sağlam bir geçmişe sahip olmak. (Sağlık sigortası veya sağlık raporunun Başkanlığımıza başvururken iletilmesine gerek yoktur. Bu belgeler daha sonra Avustralya Büyükelçiliği yetkililerinin talebi doğrultusunda temin edilebilecektir.
 1. “Çalışma ve Tatil” düzenlemesi çerçevesinde Türkiye ve Avustralya’ya gerçekleştirilen seyahatlerin temel amacı tatildir. Çalışma ise, tatile göre ikincil unsurdur. Bu kapsamda; “Çalışma ve Tatil” vizesi hamilleri Türkiye ve Avustralya’da bir işveren yanında altı (6) aydan fazla çalışmamalıdır. Ayrıca, “Çalışma ve Tatil” vizesi hamillerinin 12 aylık ziyaret süresinin tamamında çalışmaması esastır.
 1. “Çalışma ve Tatil” vizesi hamillerinin Türkiye ve Avustralya’da dört (4) aydan uzun süren herhangi bir eğitim veya staj çalışması ile iştigal etmesine izin verilmeyecektir.
 1. Avustralya “Çalışma ve Tatil” vizesi, hamiline Avustralya’da geçici olarak ikamet ve çalışma hakkını kendiliğinden verecektir.
 1. “Çalışma ve Tatil” vizesi hamili Türk vatandaşlarının, vize etiketinde belirtilen 12 aylık süreden fazla Avustralya’da kalmaları mümkün değildir.
 1. Yukarıda sunulan dilekçe ile ekinde belirtilen evraklar başvurunun geçerli sayılması için yeterlidir, talep edilmeyen evrakların iletilmesi başvuru için ek bir avantaj sağlamamaktadır.

 

Başvuru Tarihleri ve 100 Kişilik Kotaya Dahil Olunma:

– Çalışma ve Tatil Vizesi Programının yıllık vize kotası 100 kişiyle sınırlandırılmıştır. (Öğrenciler ve mezunlar toplam 100 kişi)

– Son senelerde ciddi bir artış seyreden Avustralya Tatil ve Çalışma Vizesi başvurularının daha sistematik ve adil değerlendirilebilmesini temînen, diploma notunu baz alan yeni bir kriter getirilmiştir. Bu bağlamda başvurular işleme alınırken diploma not ortalaması kişinin başvuru sırasını belirlemede rol oynayacaktır. Bu kapsamda, Başkanlığımıza 30 Mayıs’a kadar ulaşan, yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve en yüksek diploma notuna sahip başvuru yapanlar diğerlerine göre öncelikli olacaktır. Diploma notu aynı olanlar arasında ise yaşça büyük olanlar yaşça küçük olanlardan öncelikli olacaklardır.

 

Başvuruların Yükseköğretim Kuruluna en son 30 Mayıs tarihine kadar ulaştırılmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra Yükseköğretim Kuruluna ulaşan hiçbir başvuru işleme alınmayacaktır.

 

– Kotaya dâhil olan başvurular Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Avustralya Büyükelçiliğine iletilecektir. Kota dışı kalan başvurular, kotada yeniden bir boşluk oluşması halinde Bakanlıkça işleme alınmak üzere yedek listede bekletilecektir.

 

– Dosyalar Büyükelçiliğe iletildikten sonra süreç Büyükelçilikçe yürütülecektir.

 

 

Detaylı bilgi için ayrıca Avustralya Büyükelçiliğince hazırlanan aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. à http://turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/Calisma-Tatil.html

 

Öğrencilerimize ve üniversitelerimize duyurulur.

       

BENZER HABERLER