Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Avrupa Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

21 Haziran 2019
Avrupa Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Avrupa Meslek Yüksekokulu 4 öğretim görevlisi ve 1 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

ProgramUnvanAdediAçıklama
Ameliyathane HizmetleriDr. Öğr. Üyesi1Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.
FizyoterapiÖğr. Gör.1Tıp Fakültesi mezunu olup herhangi bir alanda uzmanlığını almış olmak.
FizyoterapiÖğr. Gör.1Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisansını yapmış
olmak.
AnesteziÖğr. Gör.1Tıp Fakültesi mezunu olup herhangi bir alanda uzmanlığını almış olmak.
OptisyenlikÖğr. Gör.1Fizik Bölümü Lisans mezunu olup tezli fizik yüksek lisansını yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri gereğince sözleşmeli statüde tam zamanlı Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 48.maddesindeki genel şartları ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel İşleri Birimine şahsen ve posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER,
1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe,
2. Özgeçmiş (YOK Formatında),
3. Yayın Listesi,
4. İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5. Nüfus Cüzdan Örneği,
6. Adli sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge),
7. Onaylı Lisans ve Uzmanlık Belge fotokopileri (Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin olması gerekmektedir.),
8. Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi),
9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını ve 4 adet dosya ve 4 adet CD.

RESMİ GAZETE’DE YAYIM TARİHİ : 21 Haziran 2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 08 Temmuz 2019

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER,
1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe. (www.avrupa.edu.tr adresinde mevcut)
2. YÖK formatlı Özgeçmiş
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4. 1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
5. Lisans, Yüksek lisans mezuniyet belgesi (Diploma aslı veya onaylı sureti yada e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
6. Lisans transkripti (Transkriptin aslı veya onaylı sureti)
7. ALES Belgesi (En az 70 puan almış olmak)
8. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı)
9. Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge
10. Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge)
11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

NOT: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde www.avrupa.edu.tr yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.
Ayrıca Tebligat yapılmayacaktır.

RESMİ GAZETEDE YAYIM TARİHİ : 21 Haziran 2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 08 Temmuz 2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 12 Temmuz 2019
GİRİŞ SINAV TARİHİ : 17 Temmuz 2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 19 Temmuz 2019

Sonuçların Açıklanacağı Internet Adresi : www.avrupa.edu.tr

       

Kolay Hobiler