Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Avrasya Üniversitesi 78 Akademik Personel Alımı Yapacak

Avrasya Üniversitesi 78 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Avrasya Üniversitesi çeşitli alanlarda 78 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Fakülte-BölümKadro Unvanı-Adedi  Aranan Nitelik
Prof.Doç.Dr. Öğr.
Üyesi
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü222Beslenme ve Diyetetik, Tıbbi Biyokimya, Gastroentroloji veya Gıda Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi alanında doktora yapmış
olmak.
Sağlık Yönetimi Bölümü112Sağlık Yönetimi, Yönetim Bilimleri, Bilişim veya Hukuk, Hemşirelik veya Eczacılık alanında lisans mezunu olup, bu alanların
birinde doktora yapmış olmak
Hemşirelik Bölümü233Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, halk sağlığı hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, Cerrahi Hemşireliği, kadın sağlığı ve hemşireliği, psikiyatri hemşireliği, iç hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış
olmak.
222Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak ve Anatomi alanında doktora yapmış olmak.
Çocuk Gelişimi Bölümü222Temel Eğitim Bölümünde (Sınıf Eğitimi – Okul Öncesi) doktora yapmış olmak.
222Klinik Psikoloji veya Psikoloji alanında doktora yapmış olmak ve Özel Eğitim veya Eğitim Bilimleri alanında çalışmaları bulunmak.
222Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
222Tıp Fakültesi mezunu olup Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını yapmış olmak.
Spor Bilimleri Bölümü222BESYO Mezunu olmak ve Beden Eğitimi ve
Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Ebelik222Ebelik Bölümü lisans mezunu olup, Ebelik alanında doktora yapmış olmak.
222Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Aile Hekimliği alanında
uzmanlığını tamamlamış olmak
222Tıp Fakültesi Mezunu olup uzmanlığını Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında yapmış olmak,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü333Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerahisi, Kardiyoloji, Anatomi, Fizyoloji veya Spor Hekimliği alanlarından birinde ihtisas yapmış
olmak
222Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.
Odyoloji Bölümü212Odyoloji Bölümü lisans mezunu olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup Kulak, Burun, Boğaz ihtisası yapmış olmak.
Sosyal Hizmet Bölümü212Sosyal Hizmet, Psikoloji, Hukuk, Yönetim
Bilimleri veya Sosyoloji alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Gastronomi ve Mutfak Sanatları222Gıda Mühendisliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak
Gümrük İşletme222Gümrük İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik, İşletme veya İktisat alanlarından birinde doktora yapmış olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikoloji222Tıp Fakültesi mezunu olup Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını yapmış olmak.
222Psikoloji veya PDR alt dallarından bir tanesinde doktora yapmış olmak
İngiliz Dili ve Edebiyatı222İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercumanlık lisans mezunu olmak ve belirtilen alanların birinde doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği222Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri alanında doktora yapmış olmak
Elektrik-Elektronik Mühendisliği222Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektrik
yada Elektrik mühendisliği alanında doktora yapmış olmak
Gıda Mühendisliği222Gıda mühendisliği, Gıda Bilimleri veya Gıda
Teknolojisi alanında doktora yapmış veya bu alanda çalışmalar yapıyor olmak
İnşaat Mühendisliği222Yapı alanında doktora yapmış olmak
222Yapı Malzemesi veya Yapı İşletmesi alanında doktora yapmış olmak
222Ulaştırma alanında doktora yapmış olmak
222Hidrolik alanında doktora yapmış olmak
222Geoteknik alanında doktora yapmış olmak
Makine Mühendisliği222Makine Mühendisi olmak ve Termodinamik
alanında doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı almış olmak.
222Makine Mühendisi olmak ve Konstrüksiyon ve İmalat veya Enerji alanında doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı almış olmak.
222Makine Mühendisi olmak ve Makine Teorisi ve Dinamiği veya Makine Teorisi alanında doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı almış
olmak.
222Makine Mühendisi olmak ve Mekanik alanında
doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı almış olmak.
Harita Mühendisliği222Harita Mühendisliği alanında doktora yapmış
olmak.
Mimarlık112Yapı Bilgisi, Restorasyon ve Mimarlık Tarihi
alanlarından birinde Doktora yapmış olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Uluslararası İlişkiler222Siyaset Bilimi, Türkiye ve Türk Dünyası, Uluslararası Politika, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler veya Bölgesel Politikalar
alanlarından birinde doktora yapmış olmak
Maliye222Mali Hukuk, Mali İktisat veya Maliye alanında doktora yapmış olmak
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi222Yerel Yönetim ve Kent Sosyolojisi, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi alanlarından
birinde doktora yapmış olmak
İşletme222Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Üretim Yönetimi, Pazarlama veya Ticaret Hukuku alanlarından birinde doktora
yapmış olmak

 

İlanın detayları şu şekilde;

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili
Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857
sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuruda Gerekli Belgeler;
Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini
başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda
çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını
kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.
Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu
asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe,
özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.
Doktor Öğretim Üyeleri: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları
gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus
cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS
veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım
halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip
adaylara ayrıca bildirilecektir.
Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca
onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün
içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.
Öğretim Üyesi alımlarında ilan edilen şartları sağlayan kişileri çalıştırıp çalıştırmamakta,
çalıştıracak ise işe başlama tarihinin belirlenmesi kurumumuzun tasarrufundadır.

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah.,
Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 [email protected]

       

Kolay Hobiler