Akademik Personel | 18 Eylül 2019, Çarşamba

Atılım Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Nisan 2018
Atılım Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

Fakülte/

Enstitü/

Yüksekokul

Bölüm Unvan Sayı Aranan Nitelikler Aranılan Belgeler
Mühendislik Fakültesi MekatronikMühendisliği Doç./Dr. Öğretim Üyesi 1 1. Üniversitelerin Mekatronik, Makina Mühendisliği veya Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümleri lisans programlarından mezun olmak,

2. Kontrol veya robotik veya otonom araçlar alanında doktora derecesine sahip olmak,

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 2 1. Doktora ve Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız