Akademik Personel | 25 Mayıs 2019, Cumartesi

Atılım Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

20 Aralık 2017
Atılım Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

FAKÜLTE/

ENSTİTÜ/

YÜKSEKOKUL

BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYESİ ARANAN NITELIKLER ARANILAN

BELGELER

Fen

Edebiyat

Fakültesi

Matematik Bölümü 1 (Yardımcı

Doçent)

1. Matematik veya Uygulamalı

Matematik alanında Doktorasını

tamamlamış olmak.

2. Uluslararası düzeylerde akademik

araştırma yapabilmek ve araştırmalarından

nitelikli yayın üretebilmek,

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin

8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil

ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme

ve Atama Yönergesinde belirtilen

atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları

içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Fen

Edebiyat

Fakültesi

Matematik

Bölümü

1 (Yardımcı

Doçent)

1. Matematik alanında Doktorasını

tamamlamış olmak.

2. Analitik sayılar teorisi konularında araştırma

ve nitelikli yayın yapmış, İstatistik ve Olasılık

Teorisi derslerini de verebiliyor olmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin

8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil

ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme

ve Atama Yönergesinde belirtilen

atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları

içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Mühendislik

Fakültesi

Bilişim

Sistemleri

Mühendisliği

2 Öğretim Üyesi

(Yrd. Doçent veya Doçent)

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği

veya Bilişimle ilgili diğer lisans programlarından

mezun olmak, yine Bilgisayar Mühendisliği

veya Bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde

doktora derecesine sahip olmak

2. Cloud Computing, Big Data,

Information Security, Mobile App.

Programming, E-Commerce, ERP,

Internet of Things konularında, bilgi sahibi olmak,

çalışma, araştırma ve yayın yapmış olmak

ve ders verebilmek

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin

Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında

yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme

ve Atama Yönergesinde belirtilen atama

kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları

içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik

Fakültesi

Fizik

Grubu

1 (Yardımcı Doçent) 1. Fizik bilim dalında doktora yapmış olmak.

2. Uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar

yapıyor ve Sience Citation Index Expanded

dergilerde çok sayıda yayınlar yapmış olmak.

3. Doktora tez çalışmasını deneysel katıhal

fiziği alanında tamamlamış ve yarı iletken

ince filmler veya kristaller üzerine Hall Etkisi

ölçümlerinde, fotovoltaik uygulamalarda

birikim sahibi olmak. Deneysel araştırmalar

kapsamında projelerde çalışmış ve deneyim

kazanmış bulunmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil

Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin

Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. Fıkrasında

yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme

ve Atama Yönergesinde belirtilen

atama kriterlerini sağlamış olmak

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN https://www.akademikpersonel.org/anasayfa/akademik-ilanlar

 

 

       

BENZER HABERLER