Akademik Personel | 30 Eylül 2020, Çarşamba

Atılım Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 6 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

27 Nisan 2019
Atılım Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi ve 6 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Atılım Üniversitesi birimlerine 3 Öğretim Görevlisi ve 6 Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 9 akademik personel alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

FakülteBölüm/
Ana Bilim Dalı
UnvanAdetAranan Nitelikler
Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği BölümüÖğretim Üyesi (Prof., Doç., Dr. Öğretim Üyesi)1Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği veya bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak ve bilgisayar mühendisliği veya bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak, çok iyi
derecede İngilizce bilmek.
Mühendislik FakültesiOtomotiv Mühendisliği BölümüÖğretim Üyesi (Prof., Doç., Dr. Öğretim Üyesi)1Otomotiv, makine, elektrik-elektronik ve benzer mühendislik dallarından birinden doktorası olmak.
Hibrit ve elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlar, araç dinamiği, araç kontrolü, ses ve titreşim ve benzer
alanlarda araştırmaları, yayınları olmak.
Mühendislik FakültesiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi1Metalurji ve malzeme mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans; mikro ve nanoteknoloji alanında doktora
derecesine sahip olmak.
İşletme FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiDr. Öğretim Üyesi1Üniversitelerin siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinden doktora derecesi almış bulunmak.
Doktora tezinde Tanzimat Dönemi Türk modernleşmesi ve siyaset ilişkisi
konusunda çalışmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik BölümüDr. Öğretim Üyesi1Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği veya cerrahi hemşireliği alanlarında
doktora derecesine sahip olmak.
Yabancı Diller YüksekokuluTemel İngilizce BölümüDr. Öğretim ÜyesiEğitimde ölçme ve değerlendirme alanında doktora derecesine sahip olmak. Lisans ve yüksek lisans derecelerini İngiliz dili eğitimi ve/veya İngilizce öğretmenliği alanında almış olmak. Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış testler konusunda araştırma
ve yayınları olmak.
Sivil Havacılık YüksekokuluHavacılık Yönetimi BölümüDr. Öğretim Görevlisi1Üniversitelerin sivil hava ulaştırma işletmeciliği, havacılık yönetimi veya işletme bölümlerinden; lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak. İşletme bölümünden doktorası olanlar için doktora tezini sivil havacılık ile
ilgili bir konuda hazırlamış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatı BölümüDr. Öğretim Görevlisi1Lisans derecesini İngiliz Dili ve Edebiyatı programından almış olmak. Yüksek lisansını ve doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Kültür Araştırmaları programlarından birinde
tamamlamış olmak.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık FakültesiGüzel Sanatlar Ortak Dersler BölümüÖğretim Görevlisi1Güzel sanatlar fakülteleri bölümlerinden lisans derecesi sahibi olmak. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması konusunda tezli yüksek lisans yapmış
ve aynı alanda doktora yapıyor olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat
niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.