Akademik Personel | 29 Ekim 2020, Perşembe

Atatürk Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Doçent ve Profesör Alımı Yapacak

20 Ağustos 2019
Atatürk Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Doçent ve Profesör Alımı Yapacak
       

Atatürk Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Doçent ve Profesör Alımı Yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

ZİRAAT FAKÜLTESİ    
Anabilim DalıKadro UnvanıAdediDer.
Gıda MühendisliğiDoçent11Pastırmada kurutma karakteristikleri ile difüzyon katsayılarının belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro UnvanıAdediDer.
Göz HastalıklarıDoçent11Kornea nakli cerrahisinde deneyimi bulunmak, bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olmak ve prematüre retinopatili hastalarla ilgili çalışma yapmış olmak.
Beyin ve Sinir CerrahisiDoçent11Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) ve Nöromodülasyon konularında deneyimli olmak.
Plastik ve Rekonstrüktif CerrahiDr. Öğr. Üyesi11Tıp Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamlamış, derin fasiyal
defektler ve zigomatik fraktür konularında çalışma yapmış, mikrocerrahi konusunda deneyimli ve bu konuda eğitim almış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro UnvanıAdediDer.
Anorganik KimyaDoçent11Bakterilerin hassas tespiti için supramoleküler temelli nanopartikül-enzim sensörleri
sentezi alanında çalışmalar yapmış olmak
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro UnvanıAdediDer.
Alman Dili ve EdebiyatıProfesör11Alman Toplumdilbilimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Alman Dili ve EdebiyatıDoçent11Biyografik roman incelemesi ve aile kronolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İngiliz Dili ve EdebiyatıDoçent11Çağdaş İngiliz tiyatrosu alanında çalışmalar yapmış olmak.
Türkiye CoğrafyasıDoçent11Türkiye'de iç göçler ve korunan alanlarda turizm konularında çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro UnvanıAdediDer.
İktisat PolitikasıProfesör11Kamu borçlarının iktisadi etkileri konusunda doktora yapmış olmak, Borç yükünün gelecek kuşaklara etkisinin maliye kuramı ekseninde incelenmesi, Bazı geçiş ekonomisi ülkelerinde uygulanan mikrofinans sistemi etkinliğinin faiz oranlarına tesiri konularında çalışmalar yapmış olmak.
Anabilim DalıKadro UnvanıAdediDer.
Eğitim Programları ve ÖğretimDoçent11Eğitim Programları ve Öğretim alanında doçent unvanı almış olmak.
Fen Bilgisi EğitimiDoçent11Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak.
Matematik EğitimiDoçent11Matematik Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro UnvanıAdediDer.
Endüstri MühendisliğiDoçent11Lisans, yükseklisans, doktora ve doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanından almış
olmak.
Yöneylem AraştırmasıDoçent11Lisans, yükseklisans, doktora ve doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanından almış
olmak.
Mekanik (İnşaat)Doçent11Betonarme elemanlarının optimizasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Temel İşlemler ve TermodinamikDoçent11Doğal konveksiyonla kütle transferi ve gaz kromotografisi (GC) / gaz kromotografi kütle
spektrometresi (GC MS) ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro UnvanıAdediDer.
Türk İslam EdebiyatıDoçent11Türk İslam Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro UnvanıAdediDer.
KompozisyonDoçent11Müzik eğitiminde tutum ve öz yeterlilik üzerine çalışmalar yapmak.
Üflemeli SazlarDoçent11Müzik teorileri ve Türk müziği üzerine çalışmaları olmak, Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi
üzerine çalışmaları olmak.
ResimDoçent11Resim anasanat dalında sanatta yeterlilik yapmış olmak, lisansüstü çalışmasını Özgün
Baskı alanında yapmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro UnvanıAdediDer.
Genel GazetecilikProfesör11İletişim Çalışmaları bilim alanında doçentliğini almış olmak, medya-siyaset ve dünya basını üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Genel GazetecilikDoçent11Gazetecilik ve Medya Çalışmaları bilim alanında çalışma yapmış olmak.
OLTU YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro UnvanıAdediDer.
Sondaj ve Kuyu DeğerlendirmeDoçent11Genel Jeoloji anabilim dalında doçentlik unvanı almış olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro UnvanıAdediDer.
Bölge PlanlamaDoçent11Şehir ve Bölge Planlama alanında doktora yapmış olmak, Şehir ve Bölge Planlama alanında doçentlik unvanı almış olmak, Küresel ekonomik ilişkilerin yerele etkileri ve il gelişim senaryoları konusunda çalışmalar yapmış olmak, İklim duyarlı planlama kentsel
tasarım konularında araştırmalar yapmış olmak.
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro UnvanıAdediDer.
Dış TicaretDoçent11Uluslararası İktisat alanında doçentlik unvanını almış olmak, Küreselleşme, ihracat
çeşitlendirmesi, orta gelir tuzağı, yoksulluk, döviz kurunun Türkiye'nin gelişmiş ülkelere ihracatına etkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro UnvanıAdediDer.
Hareket ve Antrenman BilimleriProfesör11Spor Bilimleri temel alanında doçent unvanı almış olmak, Antrenman Bilimi ve Egzersiz
Fizyolojisi alanında çalışma yapmış olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro UnvanıAdediDer.
Hemşirelik EsaslarıDoçent11Hemşirelik Esasları ve Yönetimi bilim alanında doçentlik sınavından başarılı olmuş olmak, Hipertermili hastalarda soğuk uygulamanın etkileri konusunda çalışması olmak.

 

Atatürk Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:
1 – PROFESÖR KADROLARI İÇİN:
– Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 5 adet dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
2 – DOÇENT KADROLARI İÇİN:
– Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.
3 – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:
– 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımızın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

       

Bedava internet - Nasıl