Akademik Personel | 02 Ocak 2021, Cumartesi

Atatürk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

7 Nisan 2017
Atatürk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

2 – DOÇENT KADROLARI İÇİN:

– Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 – YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

– 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der.
Kalp ve Damar Cerrahisi Yrd. Doç. 1 1 Derin ven trombozları ve aort anevrizmaları konularında çalışmaları olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Yrd. Doç. 1 1 Polikistik over sendromu, Hiperemezis gravidarum ve Stres üriner inkontinanskonularında çalışmaları olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Yrd. Doç. 1 1 Over-iskemi-reperfüzyonu, Fetal doppler ve Polikistik over sendromu konularında çalışmaları olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Yrd. Doç. 1 1 Over torsiyonu ve plasenta previa konularında çalışmaları olmak.
Nöroloji Yrd. Doç. 1 1 Antiepileptikler ve Multipl Skleroz konularında çalışmaları olmak, ayrıca Polisomnografi sertifikası ve CPAP titrasyonu uygulayabilmek
Tıbbi Patoloji Yrd. Doç. 1 1 Akciğer karsinomları, Serebral iskemi ve Kronik hepatit konularında çalışmış olmak.
Acil Tıp Yrd. Doç. 1 1 Karbonmonoksit zehirlenmesi konu-sunda çalışması olmak ve ayrıca İleri yaşam desteği konusunda Eğitici vasfına sahip olmak.
Aile Hekimliği Yrd. Doç. 1 1 Akupunktur, Hipnoz, Hirüdoterapi, Ozonterapi uygulamaları ilr ilgili uygulayıcı sertifikasına sahip olmak.
Deri ve Zührevi Hastalıkları Yrd. Doç. 1 1 Vitiligolu hastalarda yaşam kalite indeksi konusunda araştırma yapmış olmak.
Nükleer Tıp Yrd. Doç. 1 2 Nöroendokrin Tümörlerde (Ga-68 DOTA-Peptid) ve Radyonüklid tedavisi (Lu-177 DOTA-Peptid) konusunda eğitim almış olmak.
Radyoloji Yrd. Doç. 1 1 Kardiyak MR konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doç. 1 1 Toplumda yaygın görülen cinsel sorunlarla ilgili çalışma yapmış olmak.
Tıbbi Biyokimya Yrd. Doç. 1 1 Tıbbi Biyokimya Anabilim dalında Uzmanlık Eğitimi yapmış olmak, kanserli hastalarda ENOS ve ADMA çalışmış olmak, 5 yıllık uzmanlık deneyimi olmak.
Tıbbi Biyoloji Doçent 1 1 Organ nakli Transplantasyonu konusunda çalışmış olmak ve bu konuda çalışması olmak.
Kulak, Burun. Boğaz Hastalıkları Yrd. Doç. 1 1 Tiroid cerrahisi, sinüzit ve fasiyal sinir konularında çalışmaları olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der.
Ortodonti Yrd. Doç. 1 1 Edge-wise teknik ve chin-cap tedavisine bağlı stres hormonlarındaki değişimin incelenmesi üzerine doktora yapmış olmak.
Periodontoloji Yrd. Doç. 1 1 Sigara içen ve içmeyen kronik periodontitisli ve periodontal açıdan sağlıklı bireylerin dişeti oluğu sıvısı, tükürük ve dişetinden alınan örneklerde melatonin, myeloperoksidaz, 8 – HYDROXY-2 deoxyguanosine, ısı şok proteinleri 60-70 değerlerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi üzerine çalışmış olmak.
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Yrd. Doç. 1 1 Temporomandibular eklem hastalık-larının tedavisinde eklem içi ajanların etkinliğinin değerlendirildiği çalışmalar ile Sinüs Augmentasyonunda trombosittenzengin plazmanın etkinliğinin değerlendirildiği çalışmalar yapmış olmak.
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Yrd. Doç. 1 3 Çenelerin ileri cerrahi tedavilerinde Elektro – Nerve – Stimulatör (ENS) rehberliğinde yapılan maksiller ve mandibular sinir blokajının etkinliğinin değerlendirilmesi konusunda doktora yapmış olmak,
VETERİNER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der.
Veteriner Mikrobiyoloji Yrd. Doç. 1 3 Veteriner fakültesi mezunu olmak,
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Un. Adedi Der.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yrd. Doç. 1 3 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak, Açık kalp cerrahisi olan hastaların Konfor düzeyleri ve Ağrı yönetiminde memnuniyeti konusunda çalışma yapmış olmak.
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yrd. Doç. 1 3 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak, Acil kliniğe başvuran hasta yakınlarının öfke durumlarının incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.
Doğum,  Kadın Sağlığı ve Hast. Hemşireliği Yrd. Doç. 1 1 Doğum, Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Hemşireliği Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak, Prenatal Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeğinin geçerliliği ve güvenirliği konusunda çalışma yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yrd. Doç. 1 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak, Kemoterapi sırasında Palyaço ile uygulanan Terapötik Mizahın Ağrı ve AnksiyeteyeEtkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Halk Sağlığı Hemşireliği Yrd. Doç. 1 1 Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak, Hipertansiyon hastalarına verilen Web Tabanlı ve Yüz Yüze Eğitiminin Öz-Etkililik ve Sağlık Okur – Yazarlığına Etkisinin Karşılaştırılması konusunda çalışma yapmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Program Kadro Un. Adedi Der.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yrd. Doç. 1 1 Tıbbi Biyokimya dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, PCR, RFLP ve Enzim Polimorfizmi ve egzersizle ilgili çalışmaları olmak, Atomik AbsorbsiyonSpektrofotometrisi ve HPLC teknikleriyle ilgili deneyimi olmak, en az iki yıl ön lisans düzeyinde ders vermek.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yrd. Doç. 1 3 Tıbbi Mikrobiyoloji dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Mikrodilüsyonyöntemi ile birinci ve ikinci seçenek antitüberküloz ilaçlara duyarlılık konusunda doktora yapmış olmak.

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız
       

Kolay Hobiler