Akademik Personel | 27 Şubat 2020, Perşembe

Atatürk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

26 Nisan 2018
Atatürk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 – PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

– Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 5 adet dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 – DOÇENT KADROLARI İÇİN:

– Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

3 – DR. ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

– 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1 Pediatrik Anestezi ve Nöroanestezi alanlarında çalışmaları olmak.
Kardiyoloji Profesör 1 1 Kardiyoloji literatürüne giren deneysel çalışmalar yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Genetik Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Rekombinant insan beyin asetilkolinesteraz enzimi üretimi ve karakterizasyonu üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Yakınçağ Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tanzimat Dönemi Meclisleri hakkında çalışmalar yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Endodonti Profesör 1 1 ‘Kanal Dolgu Maddelerindeki Boyutsal Değişikliklerin İncelenmesi” hakkında çalışma yapmış olmak.
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Fen Bilgisi Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 ‘Görme Engellilerde Fen Eğitimi” üzerine çalışma yapmış olmak.
Türkçe Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 ‘Dinleme Eğitimi” üzerine çalışmaları (becerileri) olmak.
Sınıf Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 ‘Zihinsel Yetersiz Öğrencilerde Fen Eğitimi” konusunda çalışma yapmış olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Türk Halk Bilimi (Folklor) alanında doktora yapmış ve ”Aşk Edebiyatı” üzerine çalışma yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Kimyasal Teknolojiler Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Türk linyitlerinin spektroskopik yöntemlerle karakterizasyonu alanında ve kimyasal çevrim yakma ve gazlaştırma teknolojilerinin Türk linyitlerine uygulanabilirliği alanında çalışmaları olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Cinsel istismar suçu ve emrin yerine getirilmesinin cezalandırılması konularında çalışmalar yapmış olmak.
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Yanıltıcı reklamların cezalandırılması konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Medeni Hukuk Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Alman Medeni ve Ticaret Hukuku alanlarında çalışma yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Anasanat Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Grafik Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Yükseklisans alanında ”Fotoğrafın Temel Sorunsalı, Diyafram, Enstantane ve Asa Bağlamında Görsel Uygulamalar” konusunda çalışmış olmak. Sanatta yeterlilik (doktora) alanında ”Reklam fotoğrafının marka imajına katkısı” konuları üzerinde çalışmış olmak.
Heykel Dr. Öğr. Üyesi 1 2 Yükseklisansta ”Türkiye’de 1980 sonrası Yarışma Şartnameleri Bağlamında Kent Heykelleri” konuları üzerinde çalışmış olmak ve Sanatta yeterlilik (doktora) alanında ”Kentsel Çöküntü Alanlarının Sanat Yapıtıyla Dönüşümü” konuları üzerine araştırma yapmış olmak.
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Temel İletişim Bilimleri alanında doktora yapmış olup video ders çekim-tasarım süreci ve yeni medyada eğitim üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İşletme Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doktora yapmış, mobil alışveriş konusunda çalışmalar yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der.
Hareket ve Antrenman Bilimleri Doçent 1 1 ‘Sporu bırakmış uzun mesafe koşucuları ve güreşçilerde kardiyak fonksiyonlarının değerlendirilmesi” adlı çalışması olmak.
ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU
Programı Kadro Ün. Adedi Der.
Kimya Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Sitagliptin’in sharpless epoksidasyon yöntemi ile sentezi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız