Akademik Personel | 01 Ekim 2020, Perşembe

Atatürk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

2 Haziran 2017
Atatürk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 – PROFESÖR KADROLARI İÇİN:

– Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 – DOÇENT KADROLARI İÇİN:

– Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 – YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

– 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

İlan Tarihi 1 Haziran 2017

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Yemler ve Hayvan Besleme Doçent 1 1
Bitkisel Biyoteknoloji Doçent 1 1 Doktorasını Bitki Doku Kültüründe yapmış olmak. Ayrıca Somaklonal Varyasyon ve Moleküler Marker Tekniklerinde çalışmış olmak.
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Hayvansal Biyoteknoloji Yrd. Doç. 1 1 Hayvansal biyoteknoloji bilim dalında doktora

yapmış ve demir oksit nanopartikül yüklü

karadut ekstraktlarının glioblastoma ve primer rat

korteksi hücre kültürlerinde glutamat

toksisitesi üzerindeki etkileri alanında

çalışma yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 EMG konusunda çalışmış ve akapunktur sertifikası olmak.
İç Hastalıkları Doçent 1 1 Nefroloji yandal uzmanı ve organ nakli konusunda çalışmaları olmak.
Radyoloji Doçent 1 1 Toraks radyolojisi alanında çalışma yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Profesör 1 1 Eğitim, değerler ve göçmen sosyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Siyasi Tarih Doçent 1 1 Siyasi Tarih alanında doçent unvanı almış olmak,
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Eğitim Yönetimi Doçent 1 1 “Okul Yaşam Kalitesi ve Okula Yabancılaşma” konusunda çalışma yapmış olmak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğit. Doçent 1 1 “Açık ve Uzaktan Öğrenme” alanında doçent unvanı almış olmak.
Kimya Eğitimi Doçent 1 1 “Bilimin Doğasının Projeye Dayalı Öğrenme Yaklaşımı ile Öğretimi” konusunda doktora yapmış olmak.
Matematik Eğitimi Doçent 1 1 “Kavram Yanılgıları, Kavramsal ve İşlemsel Bilgi ve Matematik Kaygısı” konusunda çalışma yapmış olmak.
Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1 Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak ve “Fizik” alanında doçent unvanı almış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Doçent 1 1 Eğitim programları ve öğretim anabilim dalında yükseklisans ve doktora yapmış, doçentlik unvanını Spor Bilimleri alanında almış olmak,
Tarih Eğitimi Doçent 2 1 “Tarih Sunum Araçları, Öğrencilerin Tarih İlgi Alanları ve Tarih Öğretmen Adaylarının Eğitimi” konusunda çalışma yapmış olmak ve ”Tarih Eğitimi” alanında doçent unvanı almış olmak veya ”Demokrasi, Değer ve Tarih Öğretimi İlişkisi” konusunda çalışma yapmış olmak ve ”Tarih Eğitimi” alanında doçent unvanı almış olmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 “Sosyal Bilgiler Eğitimi” alanında doçent unvanı almış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Proses ve Reaktör Tasarımı Profesör 1 1 Mikrodalga destekli liçing ve bor türevleri alanlarında araştırmalar yapmış olmak.
Çevre Bilimleri Doçent 1 1 Biyolojik arıtım ve adsorbsiyon konularında çalışma yapmış olmak.
Termodinamik Yrd. Doç. 1 1 Toplu konut bölgeleri için kojenerasyon sistemlerinin analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Sinema TV Doçent 1 1 Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema – TV bölümü mezunu, 90’lardan gümümüze Türkiye’de kitle kültürü, film eleştirisi ve sinema tarihi konularında çalışmaları olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Analitik Kimya Doçent 1 1 Eczacılık Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda doktora yapmış ve ilgili Anabilim Dalı’nda Doçent unvanı almış olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Peyzaj Mimarlığı Doçent 1 1 Peyzaj mimarlığı bilim dalında peyzaj planlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Peyzaj Mimarlığı Doçent 1 1 Süs bitkileri ve yetiştiriciliği alanında bitki besleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Veteriner İç Hastalıkları Doçent 1 1 Veteriner fakültesi mezunu olmak
Veteriner Mikrobiyoloji Doçent 1 1 Veteriner fakültesi mezunu olmak
ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU
Program Kadro Unvanı Adedi Der.
Gıda Teknolojisi Doçent 1 1 Farklı Prebiyotik kombinasyonları ile üretilen probiyotik yoğurtların organik asit miktarı, aroma profili ve diğer kalite özelliklerinin tesbiti ve süt teknolojisi alanında çalışma yapmış olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Hemşirelik Esasları Doçent 1 1 Hemşirelik esasları alanında yükseklisans ve doktora yapmış, doçentlik unvanını hemşirelik esasları ve yönetimin alanında almış, hemşirelik mesleğine yönelik ölçek geliştirme çalışması yapmış olmak.
İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 1 İç hastalıkları hemşireliği alanında yükseklisans ve doktora yapmış, doçentlik unvanını İç hastalıkları hemşireliği alanında almış, transplantasyon ve hemodiyaliz alanında çalışmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemşireliği Doçent 1 1 Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında yükseklisans ve doktora yapmış, doçentlik unvanını Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında almış, prematüre bebeklerde emzik ve ninni dinletme yöntemlerinin oral beslenmeye geçiş ve emme başarısı üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemşireliği Doçent 1 1 Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında yükseklisans ve doktora yapmış, doçentlik ünvanını Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında almış, düşük doğum ağırlıklı bebek annelerine verilen doğal beslenme eğitiminin emzirme özyeterlilik ve emzirme başarısı üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENTİTÜSÜ
Anabilim Dalı Kadro Unvanı Adedi Der.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Doçent 1 1 Doçentliğini Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında almış olmak, Bürokratik Tasfiyeler, İstihbarat Örgütleri ve Siyasi Tarih üzerine çalışmış olmak.

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.