Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Atatürk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

4 Eylül 2018
Atatürk Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

 

1 – DOÇENT KADROLARI İÇİN:

– Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

 

2 – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

– 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. Gündür.

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Doçent 1 1 Kargapazarı Dağında (Erzurum) farklı otlatma sistemi

uygulamalarının mera bitki örtüsüne etkisi konusunda

çalışmış olmak.

Hayvan Yetiştirme Doçent 1 1 Farklı zemin tiplerinin esmer sığırlarda süt verimi ve süt

kompozisyonu ile bazı davranış özellikleri üzerine etkileri

konularında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Dr.Öğr. Üy. 1 1 Biyoistatistik alanında doktora yapmış ve zaman serisi

konusunda çalışması olmak.

Plastik ve RekonstrüktifCerrahi Dr.Öğr. Üy. 1 1 Serbest doku nakli ile ilgili çalışma yapmış ve Temel Mikrocerrahi

Kurs Eğitimi almış olmak.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast. Dr.Öğr. Üy. 1 1 Kronik hastalıkların (astım, diyabet) çocukların ruh sağlığına

etkileri üzerine çalışma yapmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi Dr.Öğr. Üy. 1 1 Homogreft prezervasyonunda krioprezervasyonun diğer

metodlarla karşılaştırılması, sutur yeri kanamalarının

önlenmesinde topikalhemostatik ajanların kullanımının

karşılaştırılması, ekstremite total amputasyonlarında

reimplantasyon konularında çalışmaları bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dr.Öğr. Üy. 1 1 Sepsis’de etkilenen organlar (Gastrointestinal sistem ve akciğer)

açısından tedavide uygulanacak ajanların etkinliği konusunda

experimental çalışma yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Moleküler Biyoloji Dr.Öğr. Üy. 1 5 ‘Lignoselülozik biyokütleden yenilenebilir biyoetanol üretiminde

kullanılan mikroorganizmaların doğal kaynaklardan izolasyonu

ve moleküler yöntemlerle tanılanması” konusunda doktora

yapmış olmak.

Genetik Dr.Öğr. Üy. 1 2 ‘Azurinin Lactococcus lactic’te Rekombinant Üretimi,

Antimikrobiyal ve Sitotoksik etkisinin araştırılması”

konusunda doktora yapmış olmak.

Analiz ve FoksiyonlarTeorisi Dr.Öğr. Üy. 1 3 ‘Newton-Tipi İterasyon Metotlarının Yakınsaması” konusunda

doktora çalışması yapmış olmak.

Yüksekenerji ve Plazma Fiziği Dr.Öğr. Üy. 1 3 Elektron Paramanyetik Rezonans (EPR) sistemiyle ”Camsı

Yapılar ve N-baz Karışık Ligantlı Kompleksler” konularında

çalışmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Klasik Arkeoloji Dr.Öğr. Üy. 1 1 Klasik Arkeoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak,

Geç Roma ve Erken Bizans Seramiği üzerine çalışmış olmak.

Bilgi ve Belge Yönetimi Dr.Öğr. Üy. 1 1 Bilgi ve Belge Yönetimi anabilim dalında doktora yapmış olmak,

bilgi arama süreçleri üzerine çalışmış olmak.

Türk Halk Edebiyatı Dr.Öğr. Üy. 1 1 Türk Halkbilimi ”Folklor” anabilim dalında doktora yapmış

olmak, Geleneksel Türk Tiyatrosu alanında

çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Dr.Öğr. Üy. 1 1 ‘TME disfonksiyonlu bireylerin dental volümerik tomografi ile

değerlendirilmesi konusunda doktora yapmış olmak, normal ve

patolojik yetişkin-insan dişlerinde kalsiyum, potasyum,

magnezyum ve sodyumun kantitatif EDXRF analizi ve

mine incisi” üzerine çalışması bulunmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Muhasebe ve Finansman Dr.Öğr. Üy. 1 1 Doktorasını enerji fiyat değişimleri ile borsa endeksi arasındaki

ilişki üzerine yapmış olmak, Yabancı Portföy yatırımlarının

BİSTE etkisi üzerine çalışmış olmak.

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Müzik Eğitimi Dr.Öğr. Üy. 1 1 Müzik Eğitimi bilim dalında ” Bağlama eğitiminde yöresel

tavırların öğretimine yönelik ”doktora yapmış olmak.

Sınıf Eğitimi Dr.Öğr. Üy. 1 1 Sınıf Eğitimi bilim dalında doktora yapmış olmak ve ” Sınıf

öğretmenlerinin özyeterlik özerklik ve iş memnuniyeti ”

konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Mekanik (Makina) Doçent 1 1 Akış fonksiyonları kullanılarak haddeleme ve presleme

konularında çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği Dr.Öğr. Üy. 1 3 Lokal enerji üretim sistemlerinin optimal ağ tasarımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Malzeme Dr.Öğr. Üy. 1 1 Alüminyum alaşımlarının geri dönüşümü ve metal dökümü konularında çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Hadis Dr.Öğr. Üy. 1 1 Alanında doktora yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Hareket ve Antrenman Bilimleri Dr.Öğr. Üy. 1 1 Doktorasında; ”Fruktoz aracılıklı metabolik sendrom modelinde kuarsetin

uygulaması ve egzersizin etkisi” konularında çalışma yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Temel İletişim Bilimleri Dr.Öğr. Üy. 1 1 Toplumsal bellek ve medya üzerine bilimsel çalışma yapmış olmak.
Sinema Dr.Öğr. Üy. 1 1 Tüketim kültürü üzerine bilimsel çalışma yapmış olmak.
Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Dr.Öğr. Üy. 1 3 Haber söylem çözümlemesi üzerine bilimsel çalışma yapmış olmak.
Radyo Dr.Öğr. Üy. 1 1 Yeni medya bağlamında yerel siyaset konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.
Televizyon Dr.Öğr. Üy. 1 3 Yeni medya ve televizyon konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.
VETERİNERLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Veterinerlik İç Hastalıkları Doçent 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Veterinerlik Patolojisi Doçent 1 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Veterinerlik Doğum ve Jinekoloji Dr.Öğr. Üy. 1 1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Veterinerlik Besin Gıda Hij.ve Tekn. Dr.Öğr. Üy. 1 1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Veterinerlik Biyokimyası Dr.Öğr. Üy. 1 3 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
Temel Eğitim Dr.Öğr. Üy. 1 1 Resim Bölümünden; lisans, yükseklisans ve sanatta yeterlilik mezunu olmak, yükseklisansta; Türk minyatür sanatında Mehmet Siyah Kalem ve Minyatür konusunda, sanatta yeterlilik eğitiminde; Türk sanatında metafor üzerine çalışmaları olmak.
Seramik Dr.Öğr. Üy. 1 5 Seramik Bölümü lisans, seramik yükseklisans ve seramik sanatta yeterlilik mezunu olmak, Seramik Bölümü yükseklisans ve sanatta yeterlilik programlarında; Seramikte beynin işleyişi ve özel eğitimde sanat eğitimi aracılığıyla beceri kazandırma hakkında çalışmalar yapmış olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Ün. Adedi Der
İç Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 1 Nöroloji Hemşireliği alanında çalışmaları olmak, Multiple Sklerozlu hastalarda progresif gevşeme egzersizlerinin yorgunluk ve uyku kalitesi üzerine etkisi konusunda doktora yapmış olmak.
Hemşirelik Esasları Dr.Öğr. Üy. 1 1 İlgili alanda doktora yapmış olmak, hastalarda özbakım gücü, subkutan, oral, akılcı ilaç uygulamaları ve hasta eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Programı Kadro Ün. Adedi Der
Yaşlı Bakımı Dr.Öğr. Üy. 1 1 Psikiyatri Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak, okulöncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklarla ilgili ve BeckUmutsuzluk Ölçeğinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler