Akademik Personel | 23 Eylül 2019, Pazartesi

Atatürk Üniversitesi 84 Akademik Personel Alımı Yapacak

16 Mayıs 2019
Atatürk Üniversitesi 84 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Atatürk Üniversitesi birimlerine toplam 84 Öğretim üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

TIP FAKÜLTESİ     
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, ultrasonografi eşliğinde rejyonel anestezi üzerine çalışma yapmış olmak, torakolomber bloklar
üzerine çalışmaları olmak.
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDoçent11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, 'İleri Yaşam Desteği' eğitimi almış olmak, intravenöz anesteziklerle ilgili deneysel çalışmalar yapmış
olmak.
Kadın Hastalıkları ve DoğumDoçent11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, üremeye yardımcı tedavi klinik uygulamaları (Tüp Bebek) konusunda, uzmanlık eğitimi sonrasında en az 6(altı) ay eğitim almış olmak, sezaryen ve miyomektomi teknikleri konusunda çalışma yapmış
olmak.
Kalp ve Damar CerrahisiDoçent11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, koroner by- pass cerrahisinde greft akımının değerlendirilmesi ve alt parsiyel sternotomi konularında çalışma
yapmış olmak.
Beyin ve Sinir CerrahisiDoçent11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, endoskopik kafa tabanı cerrahisi ve perkutan spinal cerrahi uygulamaları konularında eğitim almış olmak, omurilik yaralanmaları ile ilgili deneysel çalışma
yapmış olmak.
RadyolojiDoçent11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, abdominal radyoloji ve kas iskelet sistemi radyolojisi
konularında çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi BiyokimyaDoçent11Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, flow cytometry konusunda eğitim almış olmak, klinik ve moleküler biyokimya
alanında çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi BiyokimyaDr. Öğr. Üyesi13Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, deney hayvanları kullanımı, hücre kültürü ve moleküler biyoloji konularında eğitim almış olmak, primer dismenore ve polikistik
over sendromu konularında çalışma yapmış olmak.
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, ultrason eşliğinde rejyonel anestezi konusunda eğitim almış olmak, ultrason eşliğinde paravertebral blok
konusunda çalışma yapmış olmak.
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, ultrason eşliğinde rejyonel anestezi konusunda eğitim almış olmak, tromboelastometri konusunda çalışma
yapmış olmak.
Genel CerrahiDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, organ nakli ve ERCP(Endoskopik Retrograd kolanjiopank reatografi) konularında eğitim almış olmak, karaciğer cerrahisi konusunda çalışma yapmış
olmak.
Göz HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, kornea nakli konusunda Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş olmak, retina vasküler tıkanıklıkları üzerine çalışma yapmış olmak.
Beyin ve Sinir CerrahisiDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, endoskopik kafa tabanı cerrahisi ve mikrocerrahi konularında eğitim almış olmak, Türk Nöroşirürji Derneği'nin International Basic Neurosurgery programını tamamlamış olmak, deneysel subaraknoid kanama
modeli üzerine çalışma yapmış olmak.
Beyin ve Sinir CerrahisiDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, endoskopik kafa tabanı cerrahisi ve nöroradyoloji konularında eğitim almış olmak, Türk Nöroşirürji Derneği'nin International Basic Neurosurgery programını tamamlamış olmak, deneysel subaraknoid kanama
modeli üzerine çalışma yapmış olmak.
Acil TıpDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, acil kliniğe iş kazaları nedeniyle yapılan başvurular konusunda çalışma yapmış olmak, acil kliniğe başvurmuş organ nakli hastaları ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda göz izleme (Eye Tracking) cihazı ile çalışma yapmış olmak, ebeveyn çocuk ilişkisi terapisi (Parent Child Interaction Therapy) konusunda sertifikalı eğitim
almış olmak.
Deri ve Zührevi HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, pediatrik psöriazis konusunda çalışmalar yapmış olmak, İngilizce Tıp programında ders verecek yetkinliğe sahip olmak, (son beş yıl içinde ÜDS, YDS, YÖKDİL ve KPDS İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden en az 85 ya da daha yüksek puan almış olmak), Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
tarafından verilen yeterlilik belgesine sahip olmak.
Göğüs HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, sigara bıraktırma konusunda eğitim almış olmak, obstrüktif uyku apne konusunda çalışma yapmış olmak, pulmoner emboli konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
KardiyolojiDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, elektrofizyolojik çalışma eğitimi almış olmak, obstrüktif uyku apne sendromu ile ilgili çalışma yapmış olmak, diyabet hastalarında kardiyak
enzimler ile ilişkili çalışma yapmış olmak.
KardiyolojiDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, elektrofizyolojik çalışma ve üç boyutlu ekokardiyografi eğitimi almış olmak, miyokard infarktüslü hastalarda trombüs gelişimi ya da
trombüs yükü ile ilgili çalışma yapmış olmak.
RadyolojiDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, BT (Bilgisayarlı Tomografi) artrografi ve MR (Manyetik Rezonans) artrografi konularında
çalışmalar yapmış olmak.
RadyolojiDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, ileri nöro- görüntüleme MR (Manyetik Rezonans) teknikleri
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
RadyolojiDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, kardiyak MR (Manyetik Rezonans) konusunda çalışmalar
yapmış olmak.
FizyolojiDr. Öğr. Üyesi13Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıp Fizyoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak, böbrek iskemi reperfüzyonu, kronik böbrek hastalığı, miyokard enfarktüsü ve polikistik over sendromu konularında çalışmalar yapmış olmak, İngilizce Tıp programında ders verecek yetkinliğe sahip olmak, (son beş yıl içinde ÜDS, YDS, YÖKDİL ve KPDS İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden en az 85
ya da daha yüksek puan almış olmak).
FizyolojiDr. Öğr. Üyesi13Tıp Faküktesi mezunu olmak, Tıp Fizyoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak, hipotalamik-hipofizer adrenal aks, iskemi reperfüzyon ve gastrik ülser konularında çalışmalar yapmış olmak, İngilizce Tıp programında ders verecek yetkinliğe sahip olmak, (son beş yıl içinde ÜDS, YDS, YÖKDİL ve KPDS İngilizce dil sınavlarının herhangi birinden en az 85 ya da daha
yüksek puan almış olmak).
Acil TıpDr. Öğr. Üyesi13Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, acil servise Aritmi nedeniyle başvuran hastalarla ilgili çalışma yapmış olmak, acil kliniğe başvuran hastalar üzerinde öfke ve iletişim becerileri hakkında çalışmaları olmak, ileri iyi klinik uygulamalar
konusunda eğitim almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre Çocuk Kardiyoloji uzmanı olmak, en az iki yıl yenidoğan veya çocuk yoğun bakım ünitesinde uzman olarak çalışmış olmak, yenidoğanda pulmoner hipertansiyonun tedavisi üzerine çalışma yapmış
olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, çocuk nöromusküler hastalıkları ve EEG teknikleri hakkında eğitim almış olmak, çocuklarda intrakranial hipertansiyon konusunda çalışması
olmak.
İç HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi11Tıpta uzmanlık yönetmeliğine göre ilgili anabilim
dalında uzmanlık eğitimi almış olmak, Hematoloji uzmanı olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Biyoteknoloji ve Gen MühendisliğiProfesör11Mikrobiyal Biyoteknoloji ve Enzim Kinetiği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Genel FizikDoçent11İkili (InSe, GaSe) ve üçlü (TlGaSe2, TlInSe2) yarıiletkenlerinin yapısal ve elektriksel özellikleri
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Nükleer FizikDr. Öğr. Üyesi11Nükleer radyasyon zırhlama ve XRF
parametrelerinin sıcaklıkla değişimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Yeniçağ TarihiProfesör11Yeniçağ Tarihi bilim alanında doçentlik belgesine
sahip olmak, Yeniçağ Tarihi anabilim dalında çalışmış olmak.
Arap Dili ve EdebiyatıDoçent11Arap Dili ve Edebiyatı bilim alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
Arap Dili ve EdebiyatıDoçent11Arap Dili ve Edebiyatı alanında doçentlik unvanı
almış ve Modern Arap Edebiyatı alanında çalışma yapmış olmak.
Bilim TarihiDoçent11Bilim insan ilişkisinde tembelleştirme sorunu ve 'Bilim Tarihi' alanında çalışmış olmak.
Felsefe TarihiDoçent11Batı metafiziği, yabancılaşma, etik-estetik ilişkisi ve Felsefe Tarihi alanında çalışmış olmak.
Türk İslam Düşünce TarihiDoçent11İslam düşünce geleneği bağlamında din-siyaset, din-sanat ve ilahi adalet alanında çalışmış olmak.
Eskiçağ TarihiDoçent11Eskiçağ Tarihi bilim alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
Eski Türk EdebiyatıDoçent11Eski Türk Edebiyatı bilim alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
Yeni Türk EdebiyatıDoçent11Yeni Türk Edebiyatı bilim alanında doçentlik belgesine sahip olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Ağız, Diş ve Çene RadyolojisiProfesör11Maksiller sinüs enflematuar lezyonlarında dental tomografinin tanı değeri, bulgularının waters sinüs radyogramı ile karşılaştırılması konusunda çalışma
yapmak.
PeriodontolojiProfesör11Dişeti dokusunda nükleer faktör kappa B konusunda çalışma yapmak.
PeriodontolojiDr. Öğr. Üyesi11Lisans üstü eğitim kapsamında en az 6 aylık yurt dışı deneyimine sahip olması ve deneysel laboratuvar deneyimine (PCR, ELISA, Flow- sitometri, immünohistokimya, doku hücre kültürü
üretilmesi ve çoğaltılması vs.) sahip olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Yönetim ve OrganizasyonDoçent11Yönetim ve Strateji alanında doçentlik unvanı kazanmış ve stratejik düşünce, öğrenme yönlülük ve yenilik alanında çalışmalar yapmış olmak.
YöneylemDoçent11Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında doçentlik unvanı kazanmış ve yol analizi ve bulanık çok amaçlı programlama konularında çalışma yapmış
olmak.
LojistikDr. Öğr. Üyesi11Üretim Yönetimi ve Pazarlama anabilim dalında doktora yapmış, Dış Ticaret ve Lojistik alanında
çalışmaları olmak
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Biyoloji EğitimiProfesör11Biyoloji Eğitimi alanında doçent unvanı almış
olmak ve biyoloji öğretiminin yapı ve sorunları konusunda doktora çalışması yapmış olmak.
Fen Bilgisi EğitimiProfesör11Fizik Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak ve soru analizleri ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Sınıf EğitimiProfesör11Fizik Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak ve öğrenci amaçlı yazma hakkında çalışmalar
yapmış olmak.
Resim-İş EğitimiDoçent11Güzel Sanatlar Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak ve Sanat Eğitiminde Kalite üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Fen Bilgisi EğitimiDoçent11Fen Bilgisi Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak ve Fen Eğitiminde animasyon kullanımı ve STEM eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Kimya EğitimiDoçent11Kimya Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak ve Kimya Eğitimi, Kimya Eğitiminde Yeşil Kimya, Yeşil Kimya Uygulamaları ve Sürdürülebilirlik alanında çalışma yapmış olmak.
Türkçe EğitimiDr. Öğr. Üyesi11Dil Bilim Temelli Türkçe Eğitiminde çalışmalar yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve SporDr. Öğr. Üyesi11Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında doktora yapmış olmak, stratejik yönetim ve spor yöneticiliği
alanında çalışma yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Yapı MalzemesiProfesör11Beton-donatı aderansına yüksek sıcaklıkların etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.
TermodinamikDoçent11Kaynamalı iki fazlı akışlar ve nano akışkanlar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Mekanik (Makine)Dr. Öğr. Üyesi11Seçici Lazer Ergitme Yöntemi ile üretilmiş dental altyapıların borlanması konusunda çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Din EğitimiProfesör11Din Eğitimi ve öğretmen yeterlilikleri alanında çalışmış olmak.
Türk İslam EdebiyatıDoçent11Alanında çalışmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
ResimProfesör11Resim anasanat dalında çalışma yapmış olmak.
ResimDoçent11Resim anasanat dalında sanatta yeterlilik yapmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
TelevizyonProfesör11İletişim çalışmaları alanında doçentliğini almış
olmak, televizyon izleyicisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
BilişimDr. Öğr. Üyesi11Veri Gazeteciliği alanında çalışma yapmış olmak.
Temel İletişim BilimleriDr. Öğr. Üyesi11Medya okur yazarlığı bağlamında dijital oyun pedagojisi üzerine çalışma yapmış olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Peyzaj MimarlığıDoçent11Peyzaj Mimarlığı alanında doçent unvanı almış
olmak, Havza Planlaması konusunda çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Beslenme ve DiyetetikDoçent11Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olup ilgili alanda doçent unvanı almış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Veterinerlik Besin, Gıda Hijyeni ve Tekno.Profesör11Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanında doçent unvanı almış olmak.
Veterinerlik ParazitolojisiProfesör11Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Hayvan Besleme ve Beslenme HastalıklarıDoçent11Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Veterinerlik BiyokimyasıDoçent11Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
Veteriner Halk SağlığıDr. Öğr. Üyesi13Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını Veteriner Halk Sağlığı anabilim dalında yapmış
olmak.
Veterinerlik Farmakoloji ve
Toksikolojisi
Dr. Öğr. Üyesi13Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji anabilim
dalında yapmış olmak.
Veteriner Hekimliği Tarihi ve DeontolojisiDr. Öğr. Üyesi13Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontolojisi anabilim dalında yapmış olmak.
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve
İşletmeciliği
Dr. Öğr. Üyesi13Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
anabilim dalında yapmış olmak.
Veterinerlik BiyometriDr. Öğr. Üyesi13Veteriner Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını Veteriner Biyometri anabilim dalında yapmış
olmak.
OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Sosyal HizmetDoçent11
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Beden Eğitimi ve Spor ÖğretimiDr. Öğr. Üyesi11Endemik bitkinin egzersiz yapan ratlarda antioksidan etkisi üzerine çalışma yapmış olmak.
Spor Yönetim BilimleriDr. Öğr. Üyesi11Spor Yönetimi'nde örgütsel adalet konusunda çalışma yapmış olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Doğum, Kadın Sağlığı ve Hast. HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi12Hemşirelikte lisans mezunu olmak, Doğum, Kadın
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği'nde yükseklisans ve doktora yapmış olmak.
Psikiyatri HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi13Hemşirelikte lisans mezunu olmak, kanserli çocuğu olan ebeveynlere verilen bilişsel davranışçı yaklaşım temelli psikoeğitimin umutsuzluk ve
stresle baş etme üzerine çalışma yapmış olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Anabilim DalıKadro Ün.AdediDer
Mütercim-TercümanlıkDr. Öğr. Üyesi15İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak ve göstergebilim üzerine çalışmaları olmak.
Mütercim-TercümanlıkDr. Öğr. Üyesi15İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak, kültür ve söylem üzerine çalışmaları olmak.
Mütercim-TercümanlıkDr. Öğr. Üyesi15İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, konuşma ve yazma becerileri ile ilgili çalışma
yapmış olmak.
4403/1-1

 

İlanın detayları ise şu şekilde;

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

 

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 – PROFESÖR KADROLARI İÇİN:
– Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 6 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 5 adet dosya) teslim edeceklerdir. Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin
17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 – DOÇENT KADROLARI İÇİN:
– Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

3 – DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:
– 2547 sayılı Kanun’un İlgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.