Akademik Personel | 25 Haziran 2019, Salı

Atatürk Üniversitesi 54 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

12 Aralık 2018
Atatürk Üniversitesi 54 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

– DOÇENT KADROLARI İÇİN:

Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte 1 adeti bilgisayar ortamında (USB Bellek veya CD/DVD) olmak üzere toplam 4 takım dosyayı (1 adet USB/CD/DVD – 3 adet dosya) teslim edeceklerdir.

 

– DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:

2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

 

TIP FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Stereotaktik nöroşirurji eğitimi almış ve uluslararası Temel Nöroşirurji Kursunu tamamlamış olmak, siyatik sinir yaralanması ile ilgili deneysel çalışma yapmış olmak.
Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Karaciğer nakli ve böbrek nakli cerrahisinde deneyimli olmak.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Hemiplejik hastalarda nöromüsküler elektriksel stimülasyon ile rehabilitasyon konusunda çalışması olmak, kas iskelet sistemi ağrıları ile vitamin düzeyleri arasındaki ilişki konusunda çalışması olmak.
Tıbbi Biyokimya Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzmanlığını almış olmak, enfeksiyonlarda iştah azalması ve overlerde iskemi reperfüzyonu konularında çalışmaları olmak.
İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Nefroloji uzmanı olmak, devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olmak, kronik böbrek yetmezliğinde proteinüri ve inflamasyon konusunda çalışması olmak, glomerülonefritlerde adipokin seviyeleri ile ilgili çalışması olmak.
İç Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 2 Gastroenteroloji uzmanı olmak, ileri endoskopik teknikleri konusunda eğitim almış olmak, deneysel parasetamol zehirlenmesinde karaciğer hasarı konusunda çalışması olmak.
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Oksidatif metabolizma ile obsesif kompulsif bozukluklar arasındaki ilişkiler konusunda çalışması olmak, Toplum Ruh Sağlığı eğitimi almış olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 2 Omuz artroskopik cerrahisi, karpal tünel sendromu ve aşil tendon tedavisi konularında çalışmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
Anorganik Kimya Doçent 1 1 İilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Genel Fizik Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Genetik Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Analitik Kimya Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İlgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
Kuzey-Batı(Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edeb. Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Türk Halk Edebiyatı bilim dalında, Kırgız Halk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
Alman Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Alman Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu, Alman Dili ve Edebiyatı anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Coğrafya bölümü mezunu, Beşeri ve İktisadi Coğrafya anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Sistematik Felsefe ve Mantık Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Felsefe bölümü mezunu, Sistematik Felsefe ve Mantık anabilim dalında doktora yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
Protetik Diş Tedavisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.
Pedodonti Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.
Endodonti Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
Üretim Yönetim ve Pazarlama Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Yönetim ve Organizasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Psikolojik iklim, profesyonellik, işe angaje olma, duygusal emek ve duygusal zeka özellikleri konularında çalışma yapmış olmak
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
Zihin Engellileri Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Özel Eğitim alanında doktora yapmış olmak.
Sosyal Bilgiler Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Coğrafya Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Coğrafya Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tek. Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olmak, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Termodinamik Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Makine Mühendisliği bölümü mezunu, Termodinamik veya Enerji anabilim dalında doktora yapmış , ısı pompaları alanlarında çalışmalar yapmış olmak,
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
Dinler Tarihi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Alanında doktora yapmış olmak.
Tefsir Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Alanında doktora yapmış olmak.
Kelam Dr. Öğr. Üyesi 1 2 Alanında doktora yapmış olmak.
Din Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Tasavvuf Dr. Öğr. Üyesi 1 2 Alanında doktora yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
Milletlerarası Özel Hukuk Dr. Öğr. Üyesi 1 2 Hukuk Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Anayasa Hukuku Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Hukuk Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Anasanat Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
Müzikoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Müzik bilimleri ve teknolojisi bilim dalında doktora yapmış olmak,
Seramik Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, Seramik anasanat dalında sanatta yeterlilik eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.
Dramatik Yazarlık Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, Tiyatro Eleştirmenliği anasanat dalında sanatta yeterlilik eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.
Fotoğraf Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, Fotoğraf anasanat dalında sanatta yeterlilik eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.
Resim Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, Resim anasanat dalında sanatta yeterlilik eğitimi almış veya doktora yapmış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
Halkla İlişkiler Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İletişim Fakültesi mezunu, Temel İletişim Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Temel İletişim Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İletişim Fakültesi mezunu, Temel İletişim Bilimleri anabilim dalında doktora yapmış olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
Eczacılık İşletmeciliği Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
Beslenme ve Diyetetik Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olmak ve bu alanda doktora yapmış olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
İç Mimarlık Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Mimarlık Fakültesi mezunu, Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
İşleme Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Su Ürünleri Fakültesi veya Ziraat Fakültelerinin ilgili alanlarından mezun olmak, Su Ürünleri Mühendisliği veya Su Ürünleri İşleme Teknolojisi anabilim dalında doktora yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
Turizm Rehberliği Dr. Öğr. Üyesi 1 2 Turizm Rehberliği Bölümü mezunu olmak ve Turizm Rehberliği veya Rekreasyon Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
Spor Yönetim Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Spor Yöneticiliği bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Spor Yönetim Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi 1 2 Spor Yöneticiliği bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Rekreasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 3 Spor Bilimleri Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
OLTU BEŞERİ VE SOSYAL B İLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
İşletme Dr. Öğr. Üyesi 1 1 İşletme bölümü mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dr. Öğr. Üyesi 2 1 Hemşirelik Fakültesi mezunu, ilgili anabilim dalında doktora yapmış olmak.
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSEVATUVARI
Anasanat Dalı Kadro Unv. Adedi Derece
Müzikoloji Dr. Öğr. Üyesi 1 1 Müzikoloji dalında doktora yapmış olmak.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER