Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 2 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BÖLÜMPROGRAMYDS/ DENGİUNVANKADRO SAYISIÖZEL ŞARTLAR
Bilgisayar TeknolojileriBilgisayar ProgramcılığıYabancı Dil Şartı AranmazÖğretim Görevlisi1Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Lisans Bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak ve alanı ile ilgili tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Mimarlık ve Şehir
Planlama
Mimari RestorasyonYabancı Dil Şartı AranmazÖğretim Görevlisi1Mimarlık Lisans Bölümünden mezun olmak ve alanı ile ilgili tezli yüksek
lisans yapmış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:
Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir.)

Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi İçin Gerekli Belgeler:
1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde mevcut).
2. Özgeçmiş (YÖK formatında).
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).
5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti yâda e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi).
6. Lisans ve Yüksek lisans transkriptlerinin aslı yâda ıslak imzalı mühürlü sureti.
7. Geçerli ALES Belgesi.
8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf).
10. Adli Sicil Belgesi.
11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

Resmi Gazetede Yayım Tarihi : 01.07.2019
Son Başvuru Tarihi : 16.07.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 18.07.2019
Giriş Sınavı Tarihi : 22.07.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 25.07.2019
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.adiguzel.edu.tr

Başvuru Adresi : (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu)
Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan Sokak No: 18 Ataşehir/İstanbul

Açıklama: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde (www.adiguzel.edu.tr) yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

       

Kolay Hobiler