Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

Atalarımızın Göç Nedeni

11 Şubat 2014
Atalarımızın Göç Nedeni
       

İlk kez Afrika’da ortaya çıktıklarına inanılan atalarımızın, buradan dünyaya yayılmalarının nedeninin, teknolojilerinden çok bedenlerindeki gelişmeden kaynaklandığı öne sürüldü.

Savı ortaya atan antropologların dayandıkları kanıt, Gürcistan’da ilkel el aletlerinin yanıbaşında buldukları iki kafatası. Fosiller, 1.7 milyon yıl önce bugünkü Dmanisi kenti yakınlarında yaşamış olan yeni br tür hominide ait. Günümüz insanlarının soy ağacının en gerisinde, Homohabilis olarak tanımlanan ve Afrika’da yaşamış hominid geliyor. H. habilis, kalıntılarının bulundu-ğu yerin adıyla Oldowan Araç Takımı diye tanınan kaya parçalarından yontulu sivri aletler geliştirmiş. Türün bireylerinin beden boyutları, modern insanınkilerin yalnızca 2/3’ü kadar. Beyinleriyse daha da küçük.

Göç, evrimdeki bir sonraki basamakla başlıyor. Bu dönemle ilgili olarak Afrika’da bulunan fosillere Homoergaster deniyor. Bunlardan Asya’ya ulaşabilenlerse Homo erectus diye ta-ımlanıyor. Bu ikisi arasındaki farklar tartışmalı da olsa, Acheulean Aletleri olarak tanınan daha özenle yontulmuş çakmak taşından balta ve diğer araç gerecin 1.9 milyon yıl önce Afrika’da
H. ergaster tarafından geliştirildiği sanılıyor. Antropologlar, Gürcistan’da kafataslarıyla birlikte bulunan araçların, Asya’daki H. Erectus aletlerinden çok, H. ergaster teknolojisine yakın olduğu görüşündeler. Ancak araçların incelenmesi, göçün H. ergaster’in etkili aletler geliştirmesinden önce başladığını düşündürüyor. İlkel taş aletler, göçün teknolojik bir yenilenmeden değil, biyolojik ve ekolojik parametrelerden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Florida Üniversitesi arkeologlarından Susan Anton, bedensel olarak daha büyük türlerin daha geniş av ve yaşam alanlarına gerek duyduklarını vurguluyor. Michigan Üniversitesi’nden Milford Wolpoff da bu ilk göçmenlerin daha iri yapıları ve daha üstün anatomilerinin, öteki hominidlere göre daha kolay gezinebilmelerini sağladığı görüşünde.

Kaynak: New Scientist

       

Kolay Hobiler