Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

15 Aralık 2016
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun ilgili maddeleri ile “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, doçentlik belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı suretlerini, askerlik durum belgesini, özgeçmişini, bilimsel yayımlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını üniversiteye katkılarını da kapsayan ve belgeleyen 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretlerini, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalı ve yabancı dilini belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretlerini, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili akademik birime;

Adayların, gazete ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir.

Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Not : Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA
Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Enerji Planlaması ve Verimliliği Doç. Dr. 1 1
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Amenajmanı Prof. Dr. 1 1
Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Odun Mekaniği ve Teknolojisi Prof. Dr. 1 1
Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Yrd. Doç. Dr. 3 1
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd. Doç. Dr. 3 1 Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. 3 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Yrd. Doç. Dr. 1 1 Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Yrd. Doç. Dr. 1 1 Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Hukuk Bilimleri Yrd. Doç. Dr. 3 1 Kamu Hukuku Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Yrd. Doç. Dr. 1 1 Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Yrd. Doç. Dr. 3 1 Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Yrd. Doç. Dr. 5 1 Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.
Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Yrd. Doç. Dr. 1 1 İktisat Politikası veya Makro İktisat Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Yrd. Doç. Dr. 3 1 İç Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Yapı Bilgisi Yrd. Doç. Dr. 3 1 Yapı Bilgisi Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar ve Tasarım Görsel Sanatlar ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. 3 1 Grafik Alanında veya Sahne Tasarımı Alanında Sanatta Yeterlilik veya Doktora Yapmış Olmak.
Hopa Meslek Yüksekoklu Ulaştırma Hizmetleri Deniz ve Liman İşletmeciliği Yrd. Doç. Dr. 3 1 İşletme Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.
       

Kolay Hobiler