Akademik Personel | 18 Temmuz 2019, Perşembe

Artvin Çoruh Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

20 Ekim 2018
Artvin Çoruh Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretlerini, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili akademik birime;

Adayların, 19/10/2018 ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (02/11/2018 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

 

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA
Orman Fakültesi Orman

Mühendisliği

Orman

Entomolojisi ve Koruma

Doçent 1 1 İlgili Alanda Doçentliği Almış Olmak
Orman Fakültesi Orman

Mühendisliği

Toprak İlmi ve Ekolojisi Doçent 1 1 İlgili Alanda Doçentliği Almış Olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Dili Doçent 1 1 İlgili Alanda Doçentliği Almış Olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Türkiye

Cumhuriyeti Tarihi

Doçent 1 1 İlgili Alanda Doçentliği Almış Olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Çağdaş İngiliz Tiyatrosu Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 19. ve 20. Yüzyıl Felsefesi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak
İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Kurumlan Yönetimi ve Organizasyonu Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Sağlık Kurumları Yönetimi veya Çalışan- Hizmet Alan İlişkileri Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak
İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Kurumlan Muhasebe ve Finansman Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Muhasebe/Finansman Alanında Doktora Yapmış Olmak
İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık Politikaları ve Ekonomisi Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Sağlık Kurumlan İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi veya Sağlık Kurumlan Yönetimi Alanında Doktora Yapmış Olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1 Fizyoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları

Hemşireliği

Doktor

Öğretim

Üyesi

5 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Doktora Yapmış Olmak
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doktor

Öğretim

Üyesi

1 1
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Doktor

Öğretim

Üyesi

3 1

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER