Akademik Personel | 29 Ocak 2021, Cuma

Artvin Çoruh Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

14 Haziran 2018
Artvin Çoruh Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretlerini, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretleri, varsa yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili akademik birime;

Adayların, 13/06/2018 ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (27/06/2018 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DERECE ADEDİ AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Doçent 1 1
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Havza Yönetimi Doçent 1 1
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Bilgisayar Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Orman Botaniği Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Orman Botaniği Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Psikiyatri Hemşireliği Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Psikiyatri Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Toplumsal Yapı ve Değişme Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Kültür, Kimlik Sosyolojisi Üzerine Çalışması Olmak.
Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Spor Yöneticiliği, Spor Yönetim Bilimleri veya Beden

Eğitimi ve Spor Alanında Doktora Yapmış Olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği Spor Yöneticiliği Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Spor Yöneticiliği veya Spor Yönetim Bilimleri Alanında

Doktora Yapmış Olmak.

Artvin Meslek Yüksekokulu Ormancılık Ormancılık ve Orman Ürünleri Doktor Öğretim Üyesi 3 1 Orman Ekolojisi ve Toprağı Alanında Çalışmaları Olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler