Akademik Personel | 24 Mart 2019, Pazar

Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

14 Haziran 2016
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçesi ekinde, Özgeçmiş, Nüfus cüzdanı sureti, (2) iki adet fotoğraf, askerlik durum belgesi, sağlık raporu, Öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve uzmanlık belgesi noter onaylı), (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi), yabancı dil belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan eserlerden 4(dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına başvuracakladır.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Tel: 0 478 211 75 19

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Birimi Bölüm / Anabilim Dalı Unvanı Der. Adet Açıklama
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi / Sanat Tarihi Yrd. Doç. Dr. 5 1 Osmanlı dönemi aydınlatma eşyaları üzerine doktora yapmış olmak.
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih / Yakınçağ Tarihi Yrd. Doç. Dr. 5 1 Çarlık Rusyasının Ermeni Politikası üzerine doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler / Uluslararası İlişkiler Yrd. Doç. Dr. 4 1 “Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi Kararlarının Filistin-İsrail Barış sürecine etkisi” üzerine doktora yapmış olm
       

BENZER HABERLER