Akademik Personel | 22 Haziran 2021, Salı

Ardahan Üniversitesi Akademik Personel İlanı

30 Nisan 2017
Ardahan Üniversitesi Akademik Personel İlanı
       

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların;

Başvuru dilekçesi ekinde: Özgeçmiş, Yayın Listesi, İki adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı sureti, Noter Onaylı olmak üzere Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi (Yurt dışında alınan diplomaların Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), Yabancı Dil Belgesi, Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi.

Başvuru Dosyası: Özgeçmiş, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört adet dosyayı, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adayının yabancı dil sınav tarihi daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Tel: 0 478 211 75 19

 

Birimi Bölüm/Anabilim Dalı Unvanı Der. Adet Açıklama
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri/Fıkıh Yrd. Doç. 4 1 Fıkıh alanında doktora yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri/Kelam ve İtikadı İslam Mezhepleri Yrd. Doç. 5 1 Kelam ve/veya İtikadı İslam Mezhepleri alanında doktora yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri/Hadis Yrd. Doç. 5 1 Hadis alanında doktora yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi İslam tarihi ve Sanatları/Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Yrd. Doç. 4 1 Siyer-i Nebi ve/veya İslam Tarihi alanında doktora yapmış olmak
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri/Tefsir Yrd. Doç. 5 1 Tefsir Metodu üzerine doktora yapmış olmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler