Akademik Personel | 21 Ekim 2021, Perşembe

Ardahan Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Ardahan Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların;

Başvuru dilekçesi ekinde, Özgeçmiş, Yayın Listesi, (2) iki adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı sureti, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Noter Onaylı), Yabancı Dil Belgesi, Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi.

Başvuru Dosyası; Özgeçmiş, Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4) dört adet dosyayı, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adayının yabancı dil sınav tarihi daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Tel: 0 478 211 75 19

Birimi Bölüm / Anabilim Dalı Unvanı Der. Adet Açıklama
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatı Yrd. Doç. Dr. 4 1 Eski Türk Edebiyatı sahasında fetva mecmuaları ve şeyhülislamların hal tercümeleri alanında doktora yapmış olmak
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji /Klasik Arkeoloji Yrd. Doç. Dr. 5 1 Antik Dönemde Kutsal Alanlar ve Kütler konusunda doktora yapmış olmak.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN : AKADEMİK İLANLAR

 

       

Kolay Hobiler