Akademik Personel | 19 Eylül 2019, Perşembe

Ardahan Üniversitesi 13 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

24 Mayıs 2019
Ardahan Üniversitesi 13 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Ardahan Üniversitesi çeşitli alanlarda 13 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

NoKadronun Alınacağı
Birim
Kadronun Aktarılacağı BirimKadro AdediKadro DereceKadro UnvanıALESYDS
veya Eşdeğeri
Özel Şart
1RektörlükArdahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü /Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri Pr.
25Öğr. Gör. (Ders verecek)70Hemşirelik, Ebelik Bölümü veya Sağlık Yüksekokulu lisans mezunu olmak, Sağlık Bilimleri alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
2RektörlükArdahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü/Yaşlı Bakım Pr.35Öğr. Gör. (Ders verecek)70Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Gerontoloji, Hemşirelik, Ebelik bölümü veya Sağlık Yüksekokulu lisans mezunu olmak, Sağlık Bilimleri alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
3RektörlükPosof Meslek Yüksekokulu/ Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
/Evde Hasta Bakımı Pr.
15Öğr. Gör. (Ders verecek)70Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Fizyoterapi Bölümü, Hemşirelik veya Ebelik Bölümü lisans mezunu olmak,
alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
4RektörlükPosof Meslek Yüksekokulu/ Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü /İlk ve Acil Yardım Pr.15Öğr. Gör. (Ders verecek)70Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü veya Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak
5RektörlükÇıldır Meslek Yüksekokulu/ Sosyal Hizmetler Bölümü/ Sosyal Hizmetler Pr.25Öğr. Gör. (Ders verecek)70Çocuk Gelişimi, Hemşirelik, Psikoloji, Evde Hasta Bakımı, Sosyal Hizmetler Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak.
6RektörlükRektörlük15Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)7050Kimya bölümü lisans mezunu olmak, alanında yüksek lisans yapmış olmak. ICP- MS, GC-MS, GC-FID, LC-MSMS, FT-IR,
DTA/DTG, DSC, iyon kromatografisi, AAS, kullanıyor olmak. (Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma
Merkezinde Görevlendirilecektir.)
7RektörlükRektörlük15Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)7050İlgili fakültelerin gıda mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak, gıda mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış olmak. Gıdalarda fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analiz konusunda tecrübeli olmak, ICP-MS, HPLC, GC-MS, FT-IR, DSC vb
kromatografik analizler konusunda tecrübeli olmak (Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinde
Görevlendirilecektir.)
8RektörlükRektörlük15Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)7070Proje ofisi veya teknoloji transfer ofislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak. İyi derecede İngilizce veya Rusça biliyor olmak.(Proje geliştirme ve koordinasyon
ofisinde görevlendirilecektir.)
9RektörlükRektörlük15Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim)7070Proje dili ve proje süreçleri hakkında belgelendirmek şartıyla yeterli bilgi ve donanıma sahip olmak. İyi derecede İngilizce veya Rusça biliyor olmak.(Proje geliştirme ve koordinasyon ofisinde
görevlendirilecektir.

 

İlanın detayları ise şu şekilde;

 

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine, 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 31. ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesine göre öğretim elemanı alımı yapılacaktır.

Duyurulur.

GENEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Kanunun 48. inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

ÖZEL ŞARTLAR
Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

 

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeler:
1- Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y. Okulunu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (www.ardahan.edu.tr.adresinden ulaşabilirsiniz).
2- Özgeçmiş.
3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
4- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.) (Resmi Kurum veya Noter Onaylı).
5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkriptinin onaylı fotokopileri.(Resmi Kurum veya Noter Onaylı).
6- ALES Belgesi.
7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili).
8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
9- Son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf (1 adet)
10- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

Önemli Notlar:
1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
4- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
5- Yüksek Lisans yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
6- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.
7- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
9- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi: İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihtir.
Başvuru değerlendirme ve sınav takvimi: Son başvuru tarihi, ön değerlendirme tarihi, sınav giriş tarihi ve sonuç açıklama tarihi Üniversitemizin www.ardahan.edu.tr. adresinden duyurulacaktır.
Başvuru yeri ve şekli: Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.
Başvuru adresi: Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Çamlıçatak Mevkii ARDAHAN Telefon: 0478 211 7519

MUAFİYET
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.