Akademik Personel | 27 Ocak 2021, Çarşamba

Antalya AKEV Üniversitesi 10 Akademik Personel Alımı Yapacak

Antalya AKEV Üniversitesi 10 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

Antalya AKEV Üniversitesi 10 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Akademik BirimBölüm Kadro
Sayısı
 Kadro
Unvanı
 İlan Şartları
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiTurizm ve Otel
İşletmeciliği Bölümü
1ProfesörMuhasebe Denetimi Anabilim Dalında Doktora Diplomasına ve Muhasebe Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiTurizm ve Otel
İşletmeciliği Bölümü
1Dr.
Öğretim Üyesi
Gıda Mühendisliği Bölümünde Lisans ve İşletme Bilim Dalında Doktora Diplomasına Sahip Olmak
Akademik BirimBölümKadro
Sayısı
Kadro
Unvanı
İlan Şartları
İnsani Bilimler FakültesiSosyoloji1Doktor Öğretim
Üyesi
Sosyoloji Bölümü Lisans, Eğitim Yönetimi, Denetimi, Teftişi, Planlanması ve Ekonomisi Anabilim Dalında Doktora Diplomasına
Sahip Olmak
İnsani Bilimler FakültesiSosyoloji1Doktor
Öğretim Üyesi
Sosyoloji Anabilim Dalında Doktora Diplomasına Sahip Olmak
İnsani Bilimler FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı
Bölümü
1Doktor Öğretim
Üyesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalında Doktora Diplomasına Sahip Olmak
Akademik BirimBölüm Kadro SayısıKadro Unvanıİlan Şartları
Sanat ve Tasarım FakültesiGastronomi ve Mutfak
Sanatları
1Doktor Öğretim
Üyesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Doktora Diplomasına Sahip Olmak ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde Minimum
2 Yıl Ders Vermiş Olmak
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları
1Doktor Öğretim
Üyesi
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik veya Gıda Mühendisliği Anabilim Dallarında Doktora Diplomasına Sahip Olmak
İletişim ve Tasarım1Doktor Öğretim
Üyesi
Sanat Yönetimi Alanında Yüksek Lisans, İletişim Bilimleri Anabilim Dalında Doktora Diplomasına Sahip Olmak
Radyo, Televizyon ve
Sinema
1Doktor Öğretim
Üyesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalında Doktora Diplomasına Sahip
Olmak
Akademik BirimBölümKadro
Sayısı
Kadro
Unvanı
İlan Şartları
Meslek Yüksekokuluİnşaat Teknolojisi1Doktor
Öğretim Üyesi
İnşaat Mühendisliği Alanında Doktora Diplomasına Sahip Olmak

 

İlanın detayları şu şekilde;

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Öğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı;
Üniversitemizin aşağıda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.
1- Profesör kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile Rektörlüğe,
2- Doçentlik kadrosuna müracaat edeceklerin; dilekçeleri ekinde özgeçmiş, noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya ile Rektörlüğe,
3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edeceklerin; özgeçmiş, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

 

       

Kolay Hobiler