Akademik Personel | 24 Mart 2019, Pazar

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

23 Aralık 2016
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel koşulları taşıyan öğretim üyesi (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4 – Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9 – İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.

10 – Başvuru adresi:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Fizyoloji ve Tıbbi Biyoloji kadroları hariç Tıp Doktorları dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI VE ALANI UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Profesör 1 1 Çocuk Yanıkları ve anorektal malformasyonlar konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Profesör 1 1 Transkatetar aort valv replasmanı ve karotis arter girişimleri konularında deneyimi ve çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Profesör 1 1 Romatoid artritte klinik elektrofizyolojik inceleme ve maliyet analizi konularında çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji Profesör 1 1 Moleküler biyoloji ve genetik alanında doktora yapmış olmak, biyoteknoloji ve viroloji konularında deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Profesör 1 1 İşitme sistemi nörofizyolojisi alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık İşlemleri Yöneticiliği Yrd. Doç. Dr. 4 1 Sağlık kurumları yönetimi doktorası yapmış olmak. Veri madenciliği ve sağlık iş gücü planlaması konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yrd. Doç. Dr. 2 1 İnmeli hastalarda yutma bozuklukları rehabilitasyonu konusunda deneyimli olmak.
İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Profesör 1 1 Sözlü kültür, halk hikayeciliği, medya ve gelenek, aşık edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Arap Dili ve Edebiyatı Yrd. Doç. Dr. 1 1 Yüksek Lisans ve doktorasını Arap Dili ve Eğitimi alanında yapmış olmak ve yurtdışı pratiği ve tecrübesi bulunmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Profesör 1 1 Ebu Zür’a er razi ve hadis ilmindeki yeri, Hülefai Raşidin sünneti rivayeti ve Hz. Ömerin uygulamaları ile sünnetin Kuran’ın anlaşılmasına katkısı alanında çalışmalar yapmış olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Yrd. Doç. Dr. 2 1 Hava yolu ulaştırmasının ekonomik etkileri ve ulaştırma politikaları üzerine araştırma ve yayın yapmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Doçent 1 1 Lisans yüksek lisans ve doktora derecelerini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak hidroknetik türbinler, sığ döngüsel akımlar, hidroelektrik fizibilite ve eğimli su bentleri alanlarında çalışmış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Yrd. Doç. Dr. 1 1 Çevre dostu sürdürülebilir yapı malzemeleri konusunda deneyimli olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Matematik-Bilgisayar Bilimleri Yrd. Doç. Dr. 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını matematik bölümünde tamamlamış olmak. Hidrolikte sığ akım denklemleri ve taşkın problemleri üzerine bilgisayar destekli çalışmaları olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Profesör 1 1
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Yrd. Doç. Dr. 3 1 Çok Hukukluluk konusunda çalışmaları olmak.
İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Yrd. Doç. Dr. 1 1 Yüksek lisans ve doktorasını Yönetim Bilişim Sistemlerinde yapmış olmak. Bilişim teknolojileri risk yönetimi konusunda çalışmaları bulunmak.
       

BENZER HABERLER