Akademik Personel | 23 Haziran 2021, Çarşamba

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

20 Mayıs 2017
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

  1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları yanı sıra 24.01.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 28.02.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.
  2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;
  3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;
  4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi , Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
  5. Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
  6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
  7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.
  8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
  9. Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1.kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

(***) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “ Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

 

23 Mayıs 2017 Tarihli Düzeltme İlanı sayfanın sonunda bulunmaktadır.

26 Mayıs Tarihli Düzeltme İlanı için; Tıklayınız

 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı ve Alanı Unvanı Derecesi Adet Açıklama
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol Profesör 1 1 Akıllı yapıların tasarımı

alanında çalışmış olmak.

Termo

piezoelektrikmanyetik

malzemelerin

modellenmesi, dönen

kanatların titreşimlerinin

ölçümü alanlarında

deneyimi bulunmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Yardımcı Doçent 1 1 Yüksek hızlı tren

raylarının kaynak

bölgelerinde yorulma ve

gerilme davranışı, elektro

erozyonda kullanılan iş

parçasının aşınmasında

teorik modelleme

alanlarında çalışmaları

olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Yardımcı Doçent 3 1 Lisans veya doktorasını

Endüstri Mühendisliği

alanında bitirmiş olmak.

Uygulamalı Matematik,

çok ölçütlü karar verme,

bulanık mantık, veri

hazırlama analizi ve

hibrit modellemeleri

konularında çalışmış

olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Teorisi Doçent 1 1 Lisans, yüksek lisans ve

doktora derecelerini

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği alanında

almış olmak.

Radyo frekans

mikro-elektro-mekanik

sistemler ve terahertz

bileşenler üzerine

çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Profesör 1 1 Düzensiz sistemlerde

elektron iletimi konusunda

çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Matematik Bilgisayar Bilimleri Yardımcı Doçent 1 1 Doktorasını Matematik

bölümünde yapmış olmak,

çizge kuramı ve

matematiksel istatistik

konularında

çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Yardımcı Doçent 4 1 Bilgisayar Bilimi alanında

doktorasını almış olmak

ve Siber -Fiziksel Sistem

tasarımı için güvenilirlik

ve hata toleransının

sağlanması üzerine

çalışmalar yapmış olmak.

İşletme Fakültesi İşletme Muhasebe Yardımcı Doçent 4 1 Kar yönetimi, muhasebe

manipülasyonları,

kurumsal yönetim

konularında çalışmaları

olmak.

İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yardımcı Doçent 1 1 Dünya gönüllülük

programları ve

performans yönetimi

konularında çalışmaları

bulunmak.

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Yardımcı Doçent 4 1 Arap Dilbilimi ve Kıraat

ilişkisi konusunda doktora

yapmış olmak ve

Arapçanın Dini ilimlerdeki

önemi ile Arapça Fonetiği

konusunda çalışmaları

olmak.

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam ve İslam Mezhepleri Yardımcı Doçent 2 1 Maturîdî Kelâmında

yöntem üzerine çalışmış

olmak.

İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi Yardımcı Doçent 3 1 ” Cahiliyede ve Risalet

Döneminde savaş olgusu”

üzerine çalışmaları

olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Ortaçağ Tarihi Profesör 1 1 Ortaçağ Tarihi ve

13 – 16 yy.Orta Asya

Türk Devletleri üzerine

çalışmaları bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 1 15. ve 16. yy Türk-i Basit

üzerine yayınları

bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Doçent 1 1 Türk Halk Bilimi alanında

ve Orta Asya sahası epik

anlatmalar konusunda

çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili ve Edebiyatı Doçent 1 1 İngiliz Dili Eğitimi,

yabancı dil öğrenimi

üzerine yayınları

bulunmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Medya ve İletişim Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doçent 1 1 Yönetsel İletişim, kitle

iletişim ve etik

konularında çalışmalar

yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Mali İktisat Yardımcı Doçent 3 1 Finansal içerme,

endeksleme, mikro finans

ve maliye politikaları

konularında çalışmalar

yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Profesör 1 1 Siyasi hayat, siyasi partiler

ve kamu politikaları

konularında çalışmalar

yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Doçent 1 1 Uluslararası enerji

ekonomisi ve politikaları

ile enerji tüketimi –

büyüme ilişkisi

konularında çalışmalar

yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ortodonti Yardımcı Doçent 3 1 Gingival biyotipin

ortodontik

uygulamalardaki önemi

ve vertikalçeneliğin

altçeneye etkilerinin

FEM Analizi ile

değerlendirilmesi üzerine

çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi Temel  Bilimler Yardımcı Doçent 3 1 MRIStudio konusunda

çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Doçent 1 1 Çocuk yanık bakımı

konusunda deneyimi

olmak,

genitoürinerpatolojiler

konusunda çalışma

yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi Yardımcı Doçent 2 1 Çocuk yanık bakımı

konusunda deneyimi ve

çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Doçent 1 1 Posterior omuz çıkıkları

ve femoral yetmezlik

kırıklarının cerrahi

tedavisi konusunda

çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 3 1 Kas – iskelet sistemi

rejeneratif tıp ve diz

artroplastisinde kanama

azaltıcı ajanlar ile

Ortopedi ve Travmatoloji

asistan eğitiminin

değerlendirilmesi

hakkında akademik

çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Yardımcı Doçent 2 1 Kas-iskelet sistemi

rejeneratif tıp ve ulusal

artroplasti kayıt sistemi

ile kıkırdak tedavi

seçenekleri alanında

karşılaştırmalı çalışmalar

yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 1 Renal transplantasyon,

laparoskopik ve robotik

donör nefrektomi

deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Yardımcı Doçent 3 1 Sitopatoloji yandal

uzmanı olmak, pankreas

sitolojisi konusunda

çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk nefroloji uzmanı

olmak.

Renal transplantasyon ve

devamlı renal replasman

tedavileri konularında

deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Yenidoğan uzmanı

olmak, yenidoğan

sarılıklarında

flowsitometrik çalışma

yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk Endokrinoloji

uzmanı olmak.

Çocukluk çağı obezitesi ve

metabolik sendromun

genetiği ile ilgili çalışma

yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk immünolojisi ve

alerji hastalıkları uzmanı

olmak, Primerimmün

yetmezliklerinde

hematopoetik kök hücre

nakli ilgili çalışma yapmış

olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Çocuk enfeksiyon

hastalıkları uzmanı

olmak, tüberküloz

konusunda çalışmaları

olmak

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk gastroenteroloji

uzmanı olmak, çocuk

karaciğer nakli konusunda

deneyimi olmak

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Doçent 1 1 Ölçek geçerlik ve

güvenirlik, yaşam kalitesi

ve grup psikoterapileri

konularında çalışma

yapmış olmak

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları  Doçent Doçent 1 1 Endokrinoloji ve

Metabolizma uzmanı

olmak. Troid

nodüllerinde perkütan

lazer ablasyon konusunda

çalışma ve deneyimi

olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları  Doçent Doçent 1 1 Nefroloji uzmanı olmak,

renal transplantasyon

konusunda uluslar arası

çalışmaları ve yurtdışı

proje deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları  Doçent Yardımcı Doçent 1 1 Nefroloji uzmanı

olmak, renal

transplantasyon ve

nütrisyon konularında

deneyimi ve çalışması

olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yardımcı Doçent 1 1 Kırım Kongo kanamalı

ateşi hastalığı ve hastane

enfeksiyonları konusunda

çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 Fibromiyaljide

akupunktur tedavisi

konusunda çalışma

yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Doçent 1 1 Penetran toraks travması

ve acil servise başvuran

geriatrik hastalarla ilgili

çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Yardımcı Doçent 1 1 Vasküler nöroloji alanında

deneyimi olmak, inmeli

hastalarda Thiol /Disülfid

homeostazi konusunda

çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Yardımcı Doçent 1 1 Uyku tıbbi hastalıkları ve

polisomnografi konusunda

deneyimi olmak, multipl

sklerozlu hastalarda

dizabilite ile optik

kohorenstomografi ilişkisi

hakkında çalışma

yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Doçent 1 1 Transkatater aort valv

replasmanı konusunda

deneyimi ve çalışmaları

olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Doçent 1 1 Kas-İskelet radyolojisi

ve kartilaj

elastosonografisi

konusunda deneyimi ve

çalışması olmak, klinik

anatomi doktorası

yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Profesör 1 1 Tıbbi Genetik Uzmanı

olmak, dismorfoloji ve

moleküler dismorfoloji

alanında deneyimi ve

bilimsel çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Profesör 1 1 Klinik biyokimya

alanında Tıpta uzmanlık

yapmış olmak.

Thiol / Disülfit

homeostazı konusunda

uluslar arası özgün

çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Profesör 1 1 Çocuk ve ergen psikiyatrisi

alanında sosyal hizmet

uygulamaları konusunda

deneyimi olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Yardımcı Doçent 5 1 Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları Hemşireliği

alanında doktora

yapmış  olmak,

Diyabetli adölesanların

özyönetim becerileri

konusunda çalışma

yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Yardımcı Doçent 5 1 Cerrahi Hastalıkları

Hemşireliği alanında

doktora yapmış olmak,

Hasta güvenliği ve

hastane enfeksiyonları

konusunda çalışma

yapmış olmak

 

 

23 Mayıs 2017 tarihli Düzeltme İlanı:

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

20.05.2017 tarih ve 30071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak Akademik personel alımı ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

SEHVEN YAYIMLANAN

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ ALANI UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları

Doçent

Doçent 1 1 Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı olmak. Troid nodüllerinde perkütan lazer ablasyon konusunda çalışma ve deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları

Doçent

Doçent 1 1 Nefroloji uzmanı olmak, renal transplantasyon konusunda uluslar arası çalışmaları ve yurtdışı proje deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları

Doçent

Yardımcı Doçent 1 1 Nefroloji uzmanı olmak, renal transplantasyon ve nütrisyon konularında deneyimi ve çalışması olmak

 

OLMASI GEREKEN

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ ALANI UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Endokrinoloji ve Metabolizma uzmanı olmak. Troid nodüllerinde perkütan lazer ablasyon konusunda çalışma ve deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Nefroloji uzmanı olmak, renal transplantasyon konusunda uluslar arası çalışmaları ve yurtdışı proje deneyimi olmak.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 1 Nefroloji uzmanı olmak, renal transplantasyon ve nütrisyon konularında deneyimi ve çalışması olmak

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler