Akademik Personel | 23 Eylül 2019, Pazartesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

29 Kasım 2018
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

  • – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. ve 24. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanı sıra 19.07.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ve 22.05.2018 tarihli Üniversitemiz Senato kararı ve 31.05.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.
  • – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;
  • – Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.
  • – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
  • – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
  • – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
  • – İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.
  • – Başvuru adresi: (Doçent kadrosu için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara Tıp doktoru dışında müracaat kabul edilmeyecektir.

(**) Yukarıdaki açıklamaların 1 .maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARİH YAKINÇAĞ

TARİHİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 1 Hindistan, İran, Rusya ve Fransa Bağlamında Osmanlı-İngiliz ilişkileri alanında çalışmaları olmak.
TIP

FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE

HASTALIKLARI

DOÇENT 1 1 Çocuk Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak, Glikojen depo hastalıklarında sürekli glukoz monitorizasyonu konusunda deneyimi ve çalışması olmak.
TIP

FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KADIN

HASTALIKLARI VE DOĞUM

DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 1 Jinekolojik onkoloji konusunda uluslararası deneyimli olmak ve jinekolojik kanserlerin laparoskopik evrelenmesinde kullanılan enerji yöntemlerinin etkileri ile ilgili çalışmaları olmak.
İŞLETME

FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK DR. ÖĞR. ÜYESİ 3 1 Inovasyon, fuar pazarlaması Uluslararasılaşma konularında çalışmaları olmak.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız