Akademik Personel | 26 Mayıs 2019, Pazar

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

11 Ekim 2018
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

  • – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanı sıra 19.07.2017 tarihli Üniversite Senato kararı ve 03.08.2017 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ve 22.05.2018 tarihli Üniversitemiz Senato kararı ve 31.05.2018 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulu’nda kabul edilen ek koşullarını sağlamak şartıyla öğretim üyesi alınacaktır.
  • – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;
  • – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;
  • – Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.
  • – Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazış ma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
  • – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
  • – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
  • – İlanımız sonucunda atanmaya hak kazanan adayların “Eğiticilerin Eğitimi” ile ilgili belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgesi olmayanların eğitime katılıp belge alıncaya kadar atamaları yapılmayacaktır.
  • – Başvuru adresi: (Profesör ve Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

(*) Yukarıdaki açıklamaların 1.maddesinde belirtilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin II. maddesinin 1. bendindeki “ Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından verilen Doçentlik unvanını almış olmak” şartı adayların bu unvana başvurduğu ve doçentlik unvanı aldığı dönemdeki Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlamasıdır.

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK

BİLİMLER

PERİODONTOLOJİ DOÇENT 1 1 Diabetli bireylerin implant çevresi oluk sıvılarındaki pro-inflamatuar sitokin seviyeleri ve dişeti çekilmelerinde konsantre büyüme faktörü kullanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK

BİLİMLER

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ DOÇENT 1 1 Konik ışınlı bilgisayarlı tomografinin hareket artefaktları ve sekonder çürük teşhisindeki etkinliği konusunda çalışmalar yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK

BİLİMLER

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile antropoloji ve periodontal hastalıklarda dijital subtraksiyon radyografisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU DOÇENT 2 1 Alan derslerini İngilizce ve Almanca anlatabilecek yetkinliğe sahip olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK TİCARET HUKUKU DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Şirketler Hukuku alanında çalışmaları olmak ve alan derslerini Almanca ve İngilizce anlatabilecek yetkinliğe sahip olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Milletlerarası sözleşmeler hukuku alanında çalışmaları olmak ve alan derslerini İngilizce ve Almanca anlatabilecek yetkinliğe sahip olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK MEDENİ HUKUK DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Enerji hukuku ile ilgili çalışmaları ve ilgili alanda tecrübesi olmak.
İNSAN VE TOPLUM

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

TARİH GENEL TÜRK TARİHİ DOÇENT 1 1 İpek Yolu ve Türk Eğitim Tarihi iel ilgili çalışmaları olmak.
İNSAN VE TOPLUM

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

TARİH YENİÇAĞ TARİHİ DOÇENT 1 1 Osmanlı’nın Balkanlardaki iskan siyaseti, Osmanlı diplomatikası ve Anadolu’daki yer adları üzerine çalışmaları olmak.
İNSAN VE TOPLUM

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

TARİH TÜRKİYE

CUMHURİYETİ

TARİHİ

DOÇENT 1 1 Ortadoğu ve Harp Tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
İNSAN VE TOPLUM

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

TARİH TÜRKİYE

CUMHURİYETİ

TARİHİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ 2 1 Türkiye Cumhuriyeti Diplomatları, Askeri-Siyasi tarihle ilgili çalışmaları olmak.
İNSAN VE TOPLUM

BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI DR.ÖĞR.ÜYESİ 4 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, kültürlerarası İngilizce ve Edebiyatta uzam ve diaspora alanında çalışmaları olmak.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ HADİS DOÇENT 1 1 Hadis, Siyaset ve Hz.Peygamber aleyhtarlığı konularında çalışmaları bulunmak.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ HADİS DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1 Şia’nın hadis anlayışı ve metin tenkidi konularında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak, bu alanda çalışıyor olmak ve iyi derecede İngilizce ve Farsça bilmek.
İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ İSLAM HUKUKU DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 İslam ceza hukukunda cezayı düşüren haller ve islam ceza hukukunda af alanında çalışmalar yapmış olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ BANKACILIK VE FİNANS FİNANSAL

EKONOMETRİ

PROFESÖR 1 1 Enerji finansı ve ekonomisi, finansal piyasalar ve kurumlar ile bulanık kümeleme alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROFESÖR 1 1 Kurumsal ve Eleştirel Teori ile postmodernizm alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON PROFESÖR 1 1 Yenilik yönetimi, yenilikçi örgüt kültürü, yenilikçi girişimcilik, örgütsel kültür ve firma performansı ilişkisi alanlarında akademik çalışmaları bulunmak.
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ENERJİ

SİSTEMLERİ

MÜHENDİSLİĞİ

ENERJİ

SİSTEMLERİ

MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR 1 1 Enerji Fiziği ve Mühendisliğine yönelik teorik yaklaşımlar ve uygulamalar ile termoelektrik sistemlerin incelenmesi üzerine çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MATEMATİK MATEMATİK-

BİLGİSAYAR

BİLİMLERİ

PROFESÖR 1 1 Kanser hücre istilası ve çok ölçekli matematiksel modellerin analizi ve nümerik çözümleri üzerine çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MATEMATİK MATEMATİK-

BİLGİSAYAR

BİLİMLERİ

PROFESÖR 1 1 Akışkanların grad-div stabilizasyonu ve diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri üzerine çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK DOÇENT 1 1 İnşaat Mühendisliğinde lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.Liman ve ani genişlemelerde meydana gelen geri-dönüşümlü akımlarda kirlilik yayılımı veya birikimi; Hidrokinetik türbin tasarımı ve simülasyonu ve küçük hidroelektrik santrallerin fizibilitesi konularını çalışmış olmak.
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ

TERMODİNAMİK VE ISI TEKNİĞİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Makine Mühendisliği bölümünden almak.Termokimyasal su ayrıştırma çevrimleri ile nükleer ve yenilenebilir hidrojen üretimi konusunda çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK PROFESÖR 1 1 Doymamış zeminlerin mekaniği ve yağış nedenli stabilite problemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET SOSYAL HİZMET DOÇENT 1 1 Doktorasını psikolojik danışma ve rehberlik alanında yapmış olmak, doçentliğini sosyal hizmet alanında almış olmak, psikometrik araçlar ve siber zorbalık alanında çalışmaları olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET SOSYAL HİZMET DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1 Klinik odaklı sosyal hizmet alanında doktora yapmış olmak.Okul sosyal hizmeti, kanıta dayalı sosyal hizmet uygulamaları, çocuk ve aile konularında çalışmalar yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSAT

POLİTİKASI

DOÇENT 1 1 Endüstriyel Organizasyon ve enerji iktisadı alanlarında çalışmaları olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSAT TEORİSİ DOÇENT 1 1 Ekonometri, Zaman Serileri Analizi, Panel veri Analizi, Model Seçimi Problemleri, Büyük Veri,Veri Madenciliği ve Makine öğrenmesi üzerine çalışmaları olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Ekolojik akımların kamu kuramlarında uygulanabilirliği hakkında çalışma yapmış olmak.
ŞEREFLİKOÇHİSAR

BERAT

CÖMERTOĞLU

MESLEK

YÜKSEKOKULU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME

YÖNETİMİ

PROGRAMI

DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 İşletme dalında doktora yapmış olup, firma değeri ve performans ölçümü konularında çalışmaları olmak.
ŞEREFLİKOÇHİSAR

BERAT

CÖMERTOĞLU

MESLEK

YÜKSEKOKULU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME

YÖNETİMİ

PROGRAMI

DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 İşletme dalında doktora yapmış olup, ARGE etkinliklerinin analizi ve enerji etkinliği konularında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Yenidoğan uzmanı olmak, yenidoğan hastalıklarında fototerapi ve enflamasyon konusunda çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Tıbbi onkoloji uzmanı olmak, kanser epidemiyolojisi alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak, meme, nazofarenks ve santral sinir sistemi kanserleri konusunda çalışma veya yapmış- yürütmüş olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI PROFESÖR 1 1 Romatoloji uzmanı olmak, Ailevi Akdeniz ateşi ve Sjögren sendromunda cinsel fonksiyon bozukluğu ile ilgili çalışması olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ AİLE HEKİMLİĞİ DOÇENT 1 1 Göçmen sağlık çalışanlarının uyum eğitimlerinde deneyim sahibi olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Çocuk nöropsikiyatrik hastalıklarında zeka testlerinin yordayıcı etkisini belirleme ve çocuk ve ergenlerde akran zorbalığı konularında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ NÖROLOJİ DOÇENT 1 1 Akut iskemik inmeli hastalarda Thiol – disülfit dengesi konusunda çalışması olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ACİL TIP DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Travmada oksidatif stres konusunda çalışması olmak, ultrasonografi kullanımı konusunda deneyimli olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ACİL TIP DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Tıbbi KBRN ve rejionel anestezi konusunda deneyimli olmak
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON PROFESÖR 1 1 Cerrahi sonrası hızlı iyileşme protokolleri (Enhanced recovery after surgery -ERAS) konusunda bilgi sahibi ve deneyimi olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KULAK, BURUN VE BOĞAZ

HASTALIKLARI

DOÇENT 1 1 Endoskopik transsfenoidal hipofiz cerrahisi ve endoskopik sinüs cerrahisi konularında deneyim ve çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ TIBBİ PATOLOJİ DOÇENT 1 1 Transplantasyon patolojisi konusunda deneyimi olmak ve dermatopatoloji alanında deneyimi ve çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ

HASTALIKLARI

DOÇENT 1 1 Nöro-oftalmoloji ve üvea hastalıkları konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak, büyüme hormonu eksikliğinin optik sinir üzerine etkisi konusunda çalışması olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DOÇENT 1 1 Çocuk Ortopedisi, Serebral palsi, Hareket Analizi, Konjenital ve Gelişimsel Ortopedik Bozukluklar alanında uluslar arası tecrübeye sahip olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GRAFİK

TASARIM

GRAFİK TASARIM DR.ÖĞR.ÜYESİ 2 1 Kamusal sanat ve Kent Estetiği konusunda proje ve çalıştaylarda yer almış olmak, Türk Resim sanatında kültürel öğelerimizin kullanılması konusunda deneyimleri ve sergileri olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız
       

BENZER HABERLER