Akademik Personel | 25 Haziran 2019, Salı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

12 Aralık 2018
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;

 • Dilekçe (https://aybu.edu.tr/pdb/content_detail-257-542-duyurular.html?src=0)
 • Özgeçmiş.
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı. (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)
 • Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri.(onaylı)
 • Öğrencilik Belgesi Onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı. (Lisansüstü Öğrenci Şartı Aranan İlanlarda Getirilecektir.)
 • 2 adet fotoğraf.
 • ALES Belgesi.
 • Yabancı Dil Belgesi.
 • Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)

ÖNEMLİ NOTLAR;

 • Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 • Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
 • Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 • Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

DUYURULUR.

Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı/ Programı Kadro

Der.

Kadr.

Ad.

İlan Özel Şartları Başvuru

Yeri

Başvuru

Şekli

İsten. Asgari Ales Puanı İstenilen

Asgari

Yabancı

Dil

Puanı

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

Meslek

Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi Programı 1 1 Uçak Elektrik –

Elektronik, Uçak Mühendisliği veya Uçak-Gövde Motor Bakımı Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak ve Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak.

AYBÜ

Meslek Yüksek

okulu

Müd.

Şahsen veya Posta 70 MUAF
Araştırma

Görevlisi

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık Bina Bilgisi 5 1 Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Bina Bilgisi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Şahsen veya Posta 80 70
Araştırma

Görevlisi

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji 4 1 Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Histoloji ve Embriyoloji Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı Şahsen veya Posta 70 70
Araştırma

Görevlisi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar

Mühendisliği

Bilgisayar

Yazılımı

4 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Bilgisayar Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak. AYBÜ

Müh. ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Şahsen veya Posta 70 60
Araştırma

Görevlisi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemler i Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği 4 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Enerji Sistemleri Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Şahsen veya Posta 70 70
Araştırma

Görevlisi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Matematik – Bilgisayar Bilimleri 4 1 Üniversitelerin Fen Fakültesi veya Fen- Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Matematik Bölümünde Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Şahsen veya Posta 70 60
Araştırma

Görevlisi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası

İlişkiler

Uluslararası

İlişkiler

5 1 Uluslararası İlişkiler Bölümü veya Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı

Şahsen veya Posta 70 50
Araştırma

Görevlisi

İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri 6 1 Üniversitelerin İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Din Eğitimi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Şahsen veya Posta 80 80
Araştırma

Görevlisi

İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri 6 1 Üniversitelerin İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. Din Sosyolojisi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Şahsen veya Posta 70 50
Araştırma

Görevlisi

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku 6 1 Üniversitelerin İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans Mezunu Olmak. İslam Hukuku Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Yapıyor Olmak. AYBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı Şahsen veya Posta 70 50
Araştırma

Görevlisi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Sağlık İşlemeleri Yöneticiliği 5 1 Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Bankacılık ve Finans Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Sağlık Yönetimi, Sağlık Ekonomisi veya Yönetim ve Organizasyon Programlarının birinde Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Şahsen veya Posta 70 50
Araştırma

Görevlisi

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Grafik Tasarım 5 1 Fakültelerin Grafik Tasarım, Sanat Tarihi veya Resim Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak. Grafik Tasarım, Sanat Tarihi veya Resim Bölümlerinin Birinde Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak. AYBÜ

Güzel Sanatlar Fakültesi

Şahsen veya Posta 90 80

 

SINAV TAKVİMİ

Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Ön Değerlendirme Tarihi      : 28.12.2018

Sınav Giriş Tarihi                 : 04.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi         :10.01.2019

10817/1-1

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız
       

BENZER HABERLER