Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

Ankara Üniversitesi Tarihi Bina Zengini

Ankara Üniversitesi Tarihi Bina Zengini
       

Ankara Üniversitesi, bünyesindeki tarihi binaların korunması amacıyla ilk defa bu yıl kültür yatırım programları açtı. Tarihi fakülteler tescillenerek yasalarla güvence altına alındı.

Cumhuriyet döneminin ilk üniversitesi olma özelliğini taşıyan Ankara Üniversitesi, bu anlamda atılması gereken adımlara büyük özveriyle yaklaşıyor. Ankara Üniversitesi, topluma sunulan hizmetlerde her zaman öncü olmanın yanı sıra, bünyesindeki değerlere de ayrı bir hassasiyet göstermeye devam ediyor. Bu anlamda Ankara Üniversitesinin tarihi binalarına verdiği değer dikkat çekiyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında Ankara’da yeterli devlet kurumunun dahi olmamasına rağmen Ankara Üniversitesinin ilk fakülteleri Atatürk’ün talimatıyla açıldı.

Ankara Üniversitesi, söz konusu binaların korunması amacıyla ilk kez bu yıl “kültür” başlığı altında yatırım programı açtı. Programla beraber üniversitedeki her türlü tarihi yapının envanteri çıkarıldı. Bu yıl Büyükşehire devredilen İl Özel İda- re’nin, tarihi yapüarın tadüatı amacıyla aynlan kaynaklarından ilk kez Veteriner Fakültesi için kullanıldı. Üniversitenin Veteriner, Ziraat, Dil ve Tarih-Coğrafya, Fen, Hukuk, Siyasal Bilgüer Fakülteleri ve Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi binası, korunması yasalarla güvence altına alındı. Yapıldığı yılların özgün mimari özelliklerini gösteren bu binalardan öne çıkan detaylar şöyle: o Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin binası yapımına 1938’in Nisan ayında başlandı. 1940’ın Ocak ayında tamamlandı. Planı ünlü Alman mimarı Bruno Taut çizdi. 1859’da İstanbul’da eğitime başlayan Siyasal Bilgüer Fakültesinin (Mekteb-i Mülkiye) günümüzdeki binası yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın ardından 1936’da bitirildi. Yapının mimarı, Avusturya kökenli İsviçreli mimar, kent plancı ve eğitimci olan Ernst Arnold Egli.

1933’te açılan Yüksek Ziraat Enstitüsü içinde yer alan Ziraat ve Ve-teriner Fakültelerinin binalarının ük yerleşim planı ve bazı yapüan Baurat Naht isimli bir Alman mimar tarafından tasarlandı ve uygulandı. Mimar Naht, ücret anlaşmazlığı nedeniyle işi bırakıp ülkesine döndü. Ancak yerleşkenin tüm tasarım, uygulama ve kontrol sorumluluğu mimar Egli tarafından yapıldı.

Fen Fakültesi üe Hukuk Fakül-tesinin mimarlan ise bizden binleri. 1941-1943 yülarında yapılan Fen Fakültesinin ana binaları, Kültür ve Turizm Bakanhğı’nca tarihi olarak konman modern ve yer mimari şekilde inşa edildi.

Hukuk Fakültesinin binası da 1941-1946 arasında edüdi. Yapının mimarı ve mütahidi Abduüah Ziya Kozanoğlu.

En belirgin özelliği geniş alanlar arasında yatay yerleşim termesi olan Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi 1900’lü yılların başında askeri amaçlı inşa edildi

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi

       

Kolay Hobiler