Akademik Personel | 16 Temmuz 2019, Salı

Ankara Üniversitesi Akademik Personel Alacak

29 Aralık 2016
Ankara Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

– Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

– Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

– Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

– Özgeçmiş

– Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

– TC Kimlik No

– Fotoğraf (1 adet)

– Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 – Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 – Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 – Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 – İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
FAKÜLTE/ ANABİLİM DALI UNVAN ADET AÇIKLAMA
DEVLET KONSERVATUVARI
Çalgı ASD PROFESÖR 1 Konservatuvarların Piyano Anasanat Dalı mezunu ve Doçentliğini piyano yorumculuğu alanında almış olmak. Yurtdışında eğitim, konser ve eğitimcilik tecrübesi olmak.
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD YARDIMCI DOÇENT 1 Ortaçağ İngiliz Edebiyatı konusunda doktora yapmış olmak.
Ortaçağ Tarihi ABD YARDIMCI DOÇENT 1 Erken Ortaçağda Gotlar(Ostrogotlar ve Vizogotlar) üzerine çalışmaları olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Biyokimya ABD YARDIMCI DOÇENT 1 Biyokimya Anabilim Dalı (Eczacılık) Doktora programından mezun olmak ve kanser hücrelerinde sinyal yolakları konusunda çalışmaları olmak.
Farmasötik Mikrobiyoloji ABD YARDIMCI DOÇENT 1 Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Farmasotik Kimya ABD DOÇENT 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sınıf Eğitimi ABD. PROFESÖR 1 Güzel Sanatlar Eğitimi Alanında doçentlik ünvanı sahip ve yaratıcı drama alanında çalışmaları olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Uygulamalı Matematik ABD YARDIMCI DOÇENT 1 Parçalı Sürekli Argümentli Diferensiyel Denklemler alanında kalitatif çalışmalar yapmış olmak.
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD YARDIMCI DOÇENT 1 Yüksek enerjili doğrusal çarpıştırıcılarda yeni parçacıkların fenomenolojik araştırılması üzerine çalışmaları olmak.
Hidrobiyoloji ABD PROFESÖR 1 Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü lisans mezunu ve omurgasız organizmalar ve chironomidae (diptera) üzerine çalışmış olmak.
Risk Analizi ABD YARDIMCI DOÇENT 1 Risk Analizi alanında çalışmaları olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
İdare Hukuku ABD DOÇENT 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Hadis ABD YARDIMCI DOÇENT 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Haberleşme ABD YARDIMCI DOÇENT 1 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.maddesinin, 7.fıkrasında belirtilen şartları sağlamak ve Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Fakültelerin Elektrik, Elektronik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden almış, Kestirim teorisi ve Olasılık Üreten Fonksiyoneller konularında çalışmaları olmak.
Gıda Mühendisliği ABD YARDIMCI DOÇENT 1 Gıda Mikrobiyolojisi alanında yurtdışında doktora yapmış, Gıda Mikrobiyolojisi alanında immünomanyetik ayırma, kemiluminesans enzim immünoassay ile biyosensör konularında uzmanlaşmış ayrıca Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.maddesinin, 7.fıkrasında belirtilen şartları sağlamış olmak.
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü YARDIMCI DOÇENT 1 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi alanlarından birinde yüksek lisans ve doktora yapmış, Tıbbi Görüntü İşleme ve Üç Boyutlu Görüntü İşleme konularında doktora ve sonrası en az iki yıl yurt dışında araştırmacı olarak çalışmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beslenme ve Diyetetik ABD DOÇENT 1 Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında doktora yapmış ve Beslenme ve Diyetetik Bilim alanından Doçent unvanı almış olmak.
Odyoloji ABD DOÇENT 1 Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında doktora yapmış ve Odyoloji bilim alanında Doçent ünvanı almış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Spor Yönetim Bilimleri ABD DOÇENT 1 Spor hizmetlerinde kalite konusunda çalışmaları olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ABD YARDIMCI DOÇENT 1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans mezunu, Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak.
Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD YARDIMCI DOÇENT 1 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans mezunu, Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 Geriatrik Psikiyatri alanında deneyimli olmak
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD DOÇENT 1
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast. ABD PROFESÖR 1
Deri ve Zührevi Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 Dermatoskopi konusunda yurtdışında eğitim almış ve bu konuda Uluslararası yayın ve çalışmaları olmak.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD YARDIMCI DOÇENT 1
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Gayrimenkul ve Varlık Ekonomisi Değerleme ABD YARDIMCI DOÇENT 1 Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri Şehir ve Bölge Planlama Bölümü veya Harita Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği) Bölümünden mezun olmak, coğrafi bilgi sistemleri dalında lisansüstü eğitim yapmış ve belirtilen konularda lisans veya lisansüstü dersler vermiş olmak.
Gayrimenkul ve Varlık Ekonomisi Değerleme ABD DOÇENT 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü veya Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olmak, kent, çevre ve yerel yönetimler alanında lisansüstü eğitim yapmış ve belirtilen alanlarda akademik çalışmalarının olması ve belirtilen konularda lisans ve lisansüstü dersler vermiş olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD DOÇENT 1 Tarımsal İstatistiki Hidroloji konularında çalışmaları olmak.
Su Ürünleri ABD PROFESÖR 1 Akarsu Balıklarında Stok Tespiti, Yoğunluk, Biyomas ve Üretim konularında çalışmaları olmak.
       

BENZER HABERLER