Akademik Personel | 27 Eylül 2020, Pazar

Ankara Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

28 Haziran 2017
Ankara Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Dosya içeriği;

– Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge

– Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)

– Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)

– Özgeçmiş

– Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)

– TC Kimlik No

– Fotoğraf (1 adet)

– Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)

1 – Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 – Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4 – Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Not: 1 – Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.

2 – İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR
DİL VE TARİH – COĞRAFYA FAK.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ABD YARD. DOÇ. 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında Yüksek Lisans ve doktora yapmış olmak.
Sistematik Felsefe ve Mantık ABD PROFESÖR 1
Bilgi ve Belge Yönetimi ABD PROFESÖR 1
Sinoloji ABD DOÇENT 1
Eskiçağ Tarihi ABD YARD. DOÇ. 1 Hellen siyasi kavramlarını orijinal yazılı belgelerle çalışmış olmak.
İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD YARD. DOÇ 1
Sinoloji ABD YARD. DOÇ 1 Sinoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
ECZACILIK FAK.
Farmasötik Botanik ABD PROFESÖR 1 Eczacılık lisans mezun olup, Farmasötik Botanik alnında doktora yapmış ve Umbelliferae (Apiaceae) familyası bitkileri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
Opera Anasanat Dalı YARD. DOÇ 1 Müzik Teori-Kompozisyon Sanat Dalı Lisans mezunu olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sanatta yeterliliğini Komposizyon Sanat Dalı’nda yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Uygulamalı İstatistik ABD DOÇENT 1 Uygulamalı İstatistik alanında çalışmaları bulunmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Ticaret Hukuku ABD YARD. DOÇ. 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Tefsir ABD PROFESÖR 1
Türk Din Musikisi ABD PROFESÖR 1
Arap Dili ve Belagati ABD PROFESÖR 1
Tasavvuf ABD YARD. DOÇ. 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Kontrol ve Kumanda Sistemleri ABD PROFESÖR 1 Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bilim alanında doçentliğini almış ayrıca Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin, 7. fıkrasında belirtilen şartları sağlamış olmak.
Bilgisayar Bilimleri ABD PROFESÖR 1 Gerçek zamanlı çok bilgisayarlı kontrol sistemlerinin Arıza – Kaldırılabilirliğikonusunda çalışmaları olmak.
Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği ABD PROFESÖR 1 Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bilim alanında doçentliğini almış ayrıca Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin, 7. fıkrasında belirtilen şartları sağlamış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD PROFESÖR 1 Sosyal Güvenlik alanı için alınacaktır.
Uluslararası İlişkiler ABD YARD. DOÇ. 1
İktisat Politikası ABD PROFESÖR 1 Savunma ekonomisi, enerji ve para politikaları, oyun teorisi alanlarında çalışmaları olmak.
Çalışma Ekonomisi ABD YARD. DOÇ 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartları sağlamak, alanı ile ilgili yabancı dilde ders vermiş olmak; sosyal politika, işgücü piyasası ve ücret teorisi alanında çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Mikrobiyoloji ABD PROFESÖR 1 Mikrobiyoloji ve Klinik mikrobiyoloji uzmanı olup, Mikrobiyoloji alanında doçent olmak, deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip, Pulsed fieldgel electrophoresis ile ilgili çalışmaları olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarım İşletmeciliği ABD DOÇENT 1 Tarım İşletmeciliğinde doktora yapmış ve Doçentlik unvanını Tarım EkonomisiBilim alanında almış olmak.
Tarım Politikası ve Yayım ABD PROFESÖR 1 Tarım Politikası ve Tarım Hukuku alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.